Tuesday, August 2, 2011

Puasa Ramadhan itu Emang Berasal dari Kaum Jahiliyah, lho..


Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas mu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar bertakwa [AQ 2.183]..bulan Ramadhan, yang di dalamnya diturunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir/menyaksikan di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain..[AQ 2.185]

Puasa di bulan Ramadhan telah dipraktekkan bangsa pagan Arab dari jaman pra-Islam. Ismael K. Poonwala[1], penulis artikel "Ramadhan" di Encarta, menyatakan bahwa di kalender Pra-Islam, bulan Ramadhan jatuh dipanasnya musim panas. Dalam arab, kata Ramadhan/Ramad/Ramida berarti "Hari yang amat panas".

Puasa Ramadhan dilakukan kaum Sābi'ūn [dari akar kata bahasa syria 'S-b' ][2], Kaum yang menyembah dewa bulan. Orang-orang Sabi, baik Sabi Harrania maupun Mandaia melakukan puasa Ramadhan[3].

"Kaum Sabi melakukan Shalat 5 waktu seperti kaum Muslim..Mereka juga puasa 30 hari di sebuah bulan lunar, mereka mulai puasa di jam jaga akhir malam s/d terbenamnya matahari. Beberapa sekte berpuasa di bulan Ramadhan, menghadap Ka'ba ketika sembahyang" [4]

 • Kaum Harrania, yang menyembah dewa utama mereka, Dewa bulan (sin)[5], mereka berpuasa selama 30 hari [8 Maret s/d 8 April].
 • Ibn Hazm: Puasa ini sebagai puasa Ramadan[6].
 • Al-Masudi: Nama Ramadan berasal dari panasnya udara di bulan tersebut[7].
 • Ibn al-Nadim: Dibulan mereka menyembah dewa sin, mereka berpuasa 30 hari[8].
 • Ibn Abi Zinah: di samping puasa selama 30 hari, mereka shalat 5x sehari menghadap Yemen[9].
 • M.A. Al Hamed: Puasa sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam[10].
 • Jawad Ali: Cara Arab pagan puasa termasuk tidak menelan makanan, minuman, dan tidak melakukan hubungan sexual. Mereka berpuasa dengan berdiam diri, tidak berbicara, baik dalam waktu sehari maupun seminggu, atau lebih lama lagi[11].
 • Qastallani Ahmad ibn Muhammed: Abu Bakr mendekati seorang wanita diantara umat pagan di Medina. Dia mendapatkan wanita itu sedang berpuasa, termasuk puasa bicara.[12].
 • Ibn al-Juzi: Mereka puasa di Ramadhan, mengakhiri puasa dengan memotong hewan kurban dan berzakat bagi kaum miskin[13]
 • Ibn al-Nadim: kaum Harrania menyebut perayaan ini sebagai al-Fitri الفطر, shalat 5x sehari, sebelum shalat melakukan wudhu[14]
 • Kebiasaan berpuasa untuk menghormati bulan dan berhenti puasa ketika bulan sabit muncul, telah dilakukan bangsa Timur yang menyembah bulan, seperti sekte India, al-Jandrikinieh, yang mulai puasa di saat bulan menghilang dan mengakhiri puasa dengan perayaan besar di saat bulan sabit muncul kembali[14]
Ibn Abbas menceritakan bahwa setelah Muhammad sampai Medina, Ia melihat para Yahudi berpuasa di hari Ashura, beliau bertanya tentang apa? mereka menjawab bahwa ini adalah hari baik karena Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, Jadi Musa berpuasa di hari itu. Nabi berkata, bahwa "Kami mempunyai klaim terhadap Musa lebih banyak darimu" Jadi, Nabi berpuasa di hari itu dan memerintahkan (muslim) berpuasa (di hari itu)[15]

Aisyah menyatakan bahwa puasa Ashura dilakukan oleh para pagan Quraish dan juga dilakukan Muhammad SAW di sebelum hijrah ke Medina, Namun ketika sudah di Medina, setelah shalat 5 waktu ditetapkan dan bulan Ramadhan telah ditetapkan sebagai puasa maka puasa Ashura yang terjadi di bulan Muharam tidak lagi diwajibkan[16]

George Widengren menyatakan, "Jika Bulan Muharam dapat dibandingkan dengan bulan Tishri, maka Bulan Ramadhan dapat dibandingkan dengan bulan Sivannya kaum Yahudi. Di mana Tradisi Islam menyatakan di bulan Ramadhan,..Lailat-ul-Qadr..bahwa Muhammad menerima wahyu Quran..jelas paralel dengan keadaan ketika Musa menerima Torah dan Muhammad menerima Quran"[17].

  Note:
  Walaupun Sivan dan Ramadhan sama-sama dinyatakan sebagai bulan ke-9 namun musim panas di sejarah ke-2 agama itu berada pada bulan ke-3 kalender Pagan!

  Kitab Perjanjian lama menyatakan bahwa bangsa Israel, tiba di padang gurun Sinai pada bulan ke-3 [Sivan] di hari yang sama ketika mereka keluar dari Mesir [hari ke-14/15] dan 3 hari kemudian [hari ke-17/18 Sivan], mereka bertemu Tuhan-nya mereka di gunung Sinai[18].

  Secara historis, Nuzul Quran jatuh pada 17 Ramadhan (turunnya ayat Al-‘Alaq AQ 96:1-5), namun terdapat pendapat bahwa Lailat-ul-Qadr terjadi di hari ke-21 Ramadhan, berdasarkan pendapat 10 hari terakhir Ramadhan dan hari yang ganjil ada Lailat-ul Qadr[19] serta hari Senin, Quran diwahyukan kepada Muhammad SAW[20]. Kemungkinan hari senin saat itu terjadi setiap kelipatan 7 [7, 14, 21 dan 28], jadi diperkirakan terjadi di tanggal 21. Hadis Iman Ahmad menyatakan bahwa Nabi berkata bahwa Suhuf [hari ke-1], Taurat [hari ke-6], Injil [hari ke-13] dan Quran [Hari ke-24] turun di bulan Ramadhan[21].
Patut diketahui bahwa bulan Sivan di kalender Assyirian [Khzeeran-Hzirin] dan kalender Babilonia [Araḫ Simanu] adalah bulan yang ke-3 dan Dewa yang memberkati di bulan ini adalah Dewa Bulan Sin!

Tampaknya, hubungan antara Dewa Bulan dan Allah ini, sangatlah mencurigakan :)

Sunnah.org menyampaikan bahwa hadis-hadis menginformasikan puasa di bulan-bulan Dhul Qa`da, Dhul Hijja, Muharram dan Rajab telah berlangsung sejak jaman jahiliyah dan direkomendasikan untuk dilakukan.

Di Bulugh al-'Arab fi Ahwal al-Arab, 4 bulan suci Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijja dan Muharram, dinyatakan suci selama jaman pra-Islam [Jahiliya]. Semua pembantaian, balas dendam, perang, perkelahian dan pertengkaran dilarang di antara mereka. Jika selama bulan ini, seseorang bertemu musuh yang telah membunuh ayah/kakak/adiknya, Ia tidak boleh berkelahi dengannya..selama bulan suci ini, masyarakat dibatasi tidak melakukan perkelahian atau pembantaian dan melepas kepala tombaknya sebagai tanda bahwa mereka menghindarkan diri dari perkelahian. Bulan dan kebudayaan ini kemudian di adopsi Islam[22].

Namun,
Hadis Bukhari menyampaikan bahwa dibulan Dhul Hijja, pada hari "Arafat", hari ke-9 bulan Dhul-Hijja, Nabi tidaklah berpuasa[23]

Apa aktifitas menahan diri yang dilakukan selama berpuasa:

  Diriwayatkan Abu Huraira:
  Rasullulah berkata, "Allah berkata, 'Semua perbuatan anak Adam (manusia) adalah buat mereka kecuali Puasa adalah untuk Aku dan Aku akan memberikan pahala karenanya' Puasa adalah perisai atau perlindungan dari api dan dosa. Jika satu dari kalian berpuasa, ia harus menghindari berhubungan seks dengan istri dan bertengkar, Dan jika seseorang harus berkelahi atau bertengkar dengannya, ia harus mengatakan, 'Aku berpuasa [..]"[24]
Untuk urusan seksual di puasa kaum muslim terdapat beberapa pengecualian karena nabi ketika berpuasa ternyata melakukan aktifitas seksual bersama para istrinya namun melarang mereka yang masih muda untuk campur dengan istrinya dan tidak bagi yang telah berumur[25].

Bagaimana dengan bertengkar/berkelahi di bulan puasa kaum Muslimin?

4 Bulan itu (Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijja dan Muharram) tidak lagi terlarang bertengkar dan membunuh sejak turunnya AQ 2.217

  “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) [yasalūnaka] mengenai [ʿani] (di) bulan haram [l-shahri l-ḥarāmi] membunuh (berperang) di dalamnya [qitālin fīhi], Katakanlah [qul]: "membunuh (berperang) [qitālun] di dalamnya [fīhi] (dosa) besar [kabirun], dan menghalangi [waṣaddun] dari jalan Allah [ʿan sabīli l-lahi], kafir pada Allah [wakuf'run bihi] dan Masjidilharam [wal-masjidilḥarāmi] dan mengusir kaummu darinya [wa-ikh'rāju ahlihi min'hu] (dosanya) lebih besar [akbaru] di sisi Allah [ʿinda l-lahi] dan fitna/syirik [wal-fit'natu] (dosanya) lebih besar [akbaru] dari membunuh [mina l-qatli] dan tidak [walā] mereka berhenti [yazālūna] membunuh (memerangi) kalian [yuqātilūnakum] hingga [ḥattā] kalian murtad dari agama kalian [yaruddūkum 'an dīnikum] Jika [ini] mereka dapat [is'taṭāʿū]. Dan barangsiapa [waman] diantara kalian murtad dari agamanya [yartadid minkum 'an dīnihi] kemudian dia mati [fayamut] dalam keadaan kafir [wahuwa kāfirun], maka bagi mereka [fa-ulāika] menjadi sia-sia/menjadi terhapus [ḥabiṭat] amalan-amalan mereka [aʿmāluhum] di dunia dan akhirat [fī l-dun'yā wal-ākhirati] dan merekalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya [wa-ulāika aṣḥābu l-nāri hum fīhā khālidūna]..."

   Note:
   Akar kata Q-T-L (Qaf-Ta-Lam) kerap diterjemahkan menjadi "perang/bertengkar" yang mengaburkan maksud karena akar kata QTL menunjukan suatu perbuatan dengan akibat pada 'kematian atau terjadinya pembunuhan', aplikasinya misal: qatala: 'dia (pria) membunuh', qattala: 'Ia sering membunuh', qutila: 'dia (pria) dibunuh', qutilū: 'mereka dibunuh', uqtul: 'membunuh', qātil: 'membunuh, 'iqtāl: 'sebab untuk membunuh, qatl: 'pembunuhan' 'qitl': musuh (yang ingin membunuh), qutl/qātil: 'pembunuh', maqtal: 'titik vital ditubuh (luka yang membawa kematian)', istaqtala: 'membahayakan nyawa seseorang' [lihat di: sini, sini, sini, sini dan sini]
Kutipan dari "Anshar Al-Syari'ah Berperang di Bulan Rajab, Dosa Besar Kah?":
  [..]Ayat di atas jelas mengatakan bahwa pada asalnya hukum berperang di bulan haram (termasuk bulan Rajab) adalah haram alias dosa besar. Qul qitaalun fiihi kabir katakanlah berperang pada saat itu adalah dosa besar. Namun perang (jihad) itu ada dua, defensif (difa’i) dan ofensif (hujumi). Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum jihad difa’i adalah fardhu ‘ain (sebagaimana yang diutarakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubro 4/608). Karena kita mempertahankan diri dari serangan musuh, maka wajiblah bagi kita untuk mempertahankan diri untuk keberlangsungan Islam (bukan mempertahankan tanah air untuk kita rusak kembali dengan mengatur Negara memakai ideologi dan hukum buatan manusia). Allah Ta’ala berfirman: + (AQ 2.194)
[..]Maka jumhur ulama mengatakan bahwa larangan tersebut telah dihapus. Hal ini juga diutarakan Syaikh abdul ‘Aziz bin Baaz.

Az-Zuhri dan Mujahid berkata: ayat tersebut dihapus oleh ayat (dan perangilah kaum musyrikin seluruhnya) [At-taubah:36)

Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menyerang penduduk Thaif pada bulan haram yaitu Dzul Qa‘dah. Namun pendapat sebagian ulama mengatkan bahwa larangan tersebut tetap berlaku, sedangkan menurut mereka ayat yang dijadikan dalil yang menghapus pelarangan tersebut adalah mengandung arti pembolehan bagi kaum muslimin memerangi kaum musyrikin jika mereka yang memulai (Tafsir Ibnu katsir juz 4 hal 149-150, penerbit daar Al-Thayyibah).
  Note:
  "Bulan haram [al-shahru l-ḥarāmu] dengan bulan haram [bil-shahri l-ḥarāmi] dan dalam semua keharaman berlaku qishaash [wal-ḥurumātu qiṣāṣun]. Kemudian barangsiapa [famani] melanggar batas padamu [iʿ'tadā ʿalaykum], maka kalian langgar batas padanya [fa-iʿ'tadū ʿalayhi], dengan cara yang sama apa yang Ia langgar batas pada kalian [bimith'li mā iʿ'tadā ʿalaykum]. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa [AQ 2.194].

  Kata "tadā" dan "tadū" sering diterjemahkan seranglah, padahal artinya adalah melampaui/melewati/melanggar batas.

  Asbabunuzul ayat ini:
  Di 6 AH, pada bulan Dulqaidah, Dari Medinah, Muhammad besama 1400 kaum muslim (Bukhari no.3312, 4463, Muslim no.3449) dengan dalih hendak umrah dan membawa hewan kurban menuju Mekkah. Mereka berbaiat (disebuah pohon) untuk menyongsong kematian (Bukhari no.2740, 6666, Muslim 3462, Tirmidhi no.1518) bersiap perang (Bukhari no.2945, 3868, 4466) karena datang MEMBAWA SENJATA, diantaranya: Panah (Bukhari no.2529), Pedang terhunus tidak dalam sarung dan mengenakan baju besi (misalnya Al Mughirah bin Syu'bah di Bukhari no.2529). Umar menggunakan baju besi dan minta dibawakan kuda untuk berperang di Hudaibiyyah (Muslim no.3866). Salamah juga mempunyai tameng dan Perisai yang diberikan Muhammad (Muslim no. 3372), senjata-senjata (Bukhari no.3868), Beberapa tidak umroh, ada yang berburu dan membunuh keledai buruannya, misal bapaknya Abu Qatadah (Bukhari no.1693, Muslim no.2066). Umar bin Khattab bahkan mendekatkan pedangnya agar dapat digunakan Abu Jandal untuk membunuh Ayahnya, misalnya:

  Az-Zuhri berkata, “Umar bin Khaththab berdiri ke tempat Abu Jandal kemudian berjalan di sampingnya dan berkata, ‘Bersabarlah engkau, hai Abu Jandal, sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin dan darah mereka adalah darah anjing.’ Umar bin Khaththab berkata, ‘ Umar bin Khaththab mendekatkan PEGANGAN PEDANG kepada Abu Jandal. Umar bin Khaththab berkata, ‘Aku berharap Abu Jandal mengambil pedang terebut kemudian membunuh ayahnya dan permasalahanpun selesai.” ["Sirat Nabawiyah", Ibn Ishaq/Ibn Hisyam, bab 169, hal 284]

  Bapak dari Abdullah bin Abu Qatadah spesifik menyatakan peristiwa terhenti di Hudabiyah dari Medinah menuju Mekkah adalah "غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ" (gẖaz̊waẗa Al-Hudaibiyah = perang Hudaibiyah, di hadis Muslim no.2066, Nasai no.2776) atau Abdullah bin Mas'ud yang juga menyatakannya sebagai "غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ" (gẖaz̊waẗi ạl̊ḥudaẙbīaẗi = Perang Hudaibiyyah, di Ahmad no.3526).

  Kaum Muslim berhasil dicegah kaum Quraish ke Mekkah di sebuah sumur di daerah Hudaibiyah (sekitar 22 km di Barat Daya luar kota Mekah) sehingga mereka saat itu gagal menyerang Mekkah pada bulan Haram ketika suku Quraish dan kaum Muslim punya ritual yang sama dan dengan menggunakan alasan yang sama yang diberikan kaum muslim yaitu umroh, kaum Muslim diikat perjanjian yang diantaranya: tahun depan kaum Muslim dapat melakukan umrah masuk kota selama 3 hari dan tidak memasukinya kecuali pedang-pedang mereka disarungkan (Buhari no.2500).

  Pada tahun berikutnya, di bulan Dulqaidah, Kaum Muslimin melakukan umrah tinggal selama 3 malam di Mekkah dan ayat ini turun.
Benarkah AQ 2.217, turun karena para kafir menghalangi muslim dari jalan allah? Mengusir dari mekkah? Fitna/Syirik? Dalam keadaan perang? dan Para kafir senantiasa memerangi mereka?
  Hadis Ibn Hatim dalam TAFSIR IBN KATHIR AQ 2.217, mengatakan: Mereka menyerang TANPA MENGETAHUI saat itu adalah BULAN HARAM[a]

  Pelanggaran aturan perang di bulan puasa[b] terjadi ketika Muhammad SAW mengirim Abdullah bin Jahsy Asadi [sepupunya dari pihak Ibu] ke Nakhla untuk memimpin 12 Muhajirin dengan 6 ekor unta dan memberikan surat yang hanya boleh dibuka setelah sampai di lembah Mallal [2 hari Perjalanan].

  Setelah sampai, Abdullah membuka surat itu dan membacakannya dihadapan rekan-rekannya [Muir. hal 70], yaitu "Atas berkat dan rahmat Allah, lanjutkan menuju Nakhla [antara Mekah dan Taif], Namun jangan memaksa pengikutmu yang berkeberatan. Lanjutkan dengan orang-orang yang mau menyertaimu. Setibanya di lembah Nakhla, bertiarap menunggu kafilah-kafilah dari Quraish"[b]

  Setelah membaca instruksi, Abdullah bin Jahsh, mengatakan pada rekan-rekannya bahwa siapa memilih jalan syahid bergabung dengannya dan yang tidak untuk kembali ke Medina. "sementara saya sendiri", Ia menambahkan, "akan memenuhi perintah Nabi" Semua sepakat mengikutinya [Muir. hal.72]

  (beberapa penulis menuliskan 2 orang memutuskan kembali ke Medina).

  Sa'd bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan seekor unta yang mereka kendarai secara bergiliran. Unta ini tersesat dan pergi ke Buhran, jadi mereka pergi mencari unta itu ke Buhran dan berpisah dari kelompok.

  Salah satu anak buah Abdullah bin Jahsy, yaitu Ukas bin Mihsan, mencukur kepalanya untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya perjalanan mereka dan untuk menipu Quraisy dengan memberi kesan bahwa mereka akan melaksanakan haji kecil (Umrah), karena saat itu merupakan bulan Rajab, bulan PUASA, saat itu, seluruh suku asli tengah menahan diri dari peperangan, pembalasan dendam apalagi perampokan.

  Ketika orang Quraisy melihat kepala gundul Ukas, mereka pikir kelompok tersebut sedang dalam perjalanan haji, mereka merasa lega dan mulai mendirikan kemah. Karena saat itu sedang bulan Rajab, baik awal/akhir Rajab (pendapat para ahli sejarah berbeda-beda) adalah satu dari empat bulan suci larangan total berpeperang dan pertumpahan darah di Semenanjung Arab

  Abdullah bin Jahsy pada awalnya ragu untuk menyerang kafilah Mekkah itu. Namun, setelah berunding para Muslim tidak ingin kafilah itu melarikan diri. Jadi mereka memutuskan melakukan perampasan harta jarahan. Ketika kaum Quraisy sedang sibuk-sibuknya menyiapkan makanan, para Muslim menyerang mereka dan kaum Quraisy kemudian melawan.

  Dalam pertempuran itu, Waqid bin Abdullah membunuh Amr bin Hadrami, pemimpin kafilah Quraisy, dengan panah. Naufal bin Abdullah melarikan diri. Para Muslim menawan Usman bin Abdullah dan al-Hakam bin Kaysan. Abdullah bin Jahsy kembali ke Medina dengan jarahan dan 2 tawanan Quraisy. Kedatangan mereka membawa banyak jarahan, tawanan. Muhammad memarahi mereka karena berperang di bulan suci: "Saya tidak pernah memerintahkan engkau berperang di bulan suci"

  Abdullah dan rekannya merasa malu dan sedih, orang-orang juga mencela perbuatan mereka. Tapi Muhammad tak mau mengecilkan hati para pengikutnya, tak lama kemudian, Ia mengumumkan wahyu yang membenarkan PERBUATAN itu yang dilakukan selama bulan suci untuk penyebaran iman, sebagai kejahatan yang lebih rendah dari penyembahan berhala dan bertentangan dengan agama Islam: -

  "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitna/syirik lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

  Setelah ayat turun, Muhammad, membagikan jarahan pada yang mengusahakannya, membayar tebusan dan uang darah, setelah menyisihkan 1/5 bagian untuk Muhammad, sisanya dibagikan di antara mereka[c]

  -----------
  Catatan kaki:

   [a] Catatan kaki Muir di Hal.74-76:
   [..]ada yang mengatakan terjadi menjelang Jumadi 2 (Oktober) dan awal Rajab, Yang disampaikan Abdallah kepada Muhammad sekembali dirinya: "Kami menyerang kafila di hari itu, dan pada malam harinya kami melihat bulan baru Rajab, dan kami tidak pasti tahu apakah kami menyerang mereka di Rajab atau pada hari terakhir dari Jumadi 2. " Wackidi, 8.

   Ini adalah keinginan untuk menghilangkan skandal serangan yang dilakukan selama bulan haram. Ekspedisi ini, selalu dinyatakan dilakukan di bulan rajab dan dibuktikan berangkat dari Madina menjelang akhir bulan itu dan awal mula berikutnya (Shaban, atau Desember)

   [b] Catatan kaki Muir hal.71:
   Terjemahan harfiah dari Wackidi, hal. 8. adalah singkat dan tidak memuaskan. Hishami dan Tabari, mengikuti Ibn Ishaq; masukkan klausul pada penutupan: --- "dan amati apa yang mereka lakukan" Weil (p.99) menunjukkan hal ini ada tambahan palsu. Selain tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan pidato Abdullah (seperti yang disampaikan perawi yang sama) pada pembukaan surat, yaitu. : --- "Mari siapapun yang berharap mati syahid ikut denganku". Pidato ini sama palsunya, terhadap pemikiran tentang kemartiran dalam pertempuran belumlah muncul hingga perang Badar. Juga ini tidak konsisten dengan perundingan yang dilakukan Abdullah tepat sebelum penyerangan kafilah.

   [c] Catatan kaki Muir. hal.74
   Turunan Abdullah menambahkan kejadian ini, sebagai antisipasi turunnya perintah 1/5 bagian bagi nabi. beberapa berkata, bahwa jarahan tidak dibagi dan terjadi setelah perang Badar. Setelah perintah turun bahwa 1/5 bagian selalu untuk Nabi. Porsi bagian bagi pemimpin arab adalah yang ke-4. Wackidi, 10. juga lihat vol. i. ccxxi. bagian catatan.

   Catatan kaki Muir di Hal.76:
   [..]Penebusan para tawanan lama terjadi setelah kembalinya ekspedisi (sejak Sad dan Otba tidak datang kembali ketika utusan itu tiba dari Mekah), dan tidak setelah Badar, yaitu 2 bulan kemudian.
Asbabunuzul ayat 2.217 menyajikan fakta sederhana bahwa turunnya ayat tersebut BUKAN karena mendapatkan serangan dari kafir, BUKAN karena diajak menjadi kafir, BUKAN karena diajak untuk syirik namun HANYA KARENA telah melakukan pembunuhan di bulan haram ketika sedang merampok karavan dagang. Demi menyenangkan si pembunuh dan perampok sekaligus membatalkan 4 bulan suci berpuasa tradisi kaum arab pra-Islam, turunlah AQ 2.217 dan sejak itulah maka di bulan-bulan tersebut boleh melakukan aksi berdarah-darah atas nama JIHAD.

Hadis mencatat nabi Muhammad membatalkan larangan bertengkar, berkelahi dan melakukan "JIHAD" selama BULAN RAMADHAN:

  Diriwayatkan Kab bin Malik:
  Aku tak pernah gagal ikut Rasul Allah selama Ghazawa-nya [Nabi turun langsung dalam penyerangan] kecuali di Ghazwa Tabuk. Namun, Aku tidak ikut ambil bagian di Ghazwa Badar, tetapi yang tidak ikut, tidak ada yang disalahkan, karena Rasul Allah SUDAH PERGI MENCEGAT KARAVAN-KARAVAN DAGANG (Quraisy, tapi Allah menyebabkan mereka (yaitu muslim) bertemu para musuh mereka secara tak terduga (TANPA ADA NIATAN SEBELUMNYA)[26]
Jadi, yang disebut "perang" sebagaimana kerap dinyatakan kaum muslimin ini ternyata aksi mencegati dan merampoki karavan dagang kaum Quraish dan karena kaum Quraish tidak mau barang mereka dirampok mentah-mentah, maka terjadilah perlawanan :) Inilah maksud perang di dunia Islam itu.

Aktivitas kekerasan di bulan suci Ramadhan yang dilakukan Nabi dan pengikutnya:
 • 2x melakukan penyerangan di bulan Ramadhan ["Yawm al-Furqan" atau di Badar: 17 Ramadhan 2 AH/624 M dan Penaklukan Mekkah/Al-Fath: 8 Ramadhan 8 AH/630 M]

 • 2x LATIHAN untuk menyerang di bulan Ramadhan [persiapan: Al Khandaq/Azhab: 5 AH/627 M dan Tabuk: Oktober 630 M]
Nabi pernah berkata tentang kehebatan seorang Mujahid yaitu: Tetap berJIHAD, Tetap ke mesjid untuk shalat dan Tetap berpuasa selama BERJIHAD[27]. Namun, sebagai nabi, tentunya beliau mempunyai hak mengubah-ubah aturan sesuai kebutuhan, untuk itu, nabi kemudian memberikan contoh tidak berprilaku seperti seorang "Mujahid" seperti yang dikatakannya yaitu beliau membatalkan puasanya dan ini tidak tanggung-tanggung dilakukannya, yaitu hingga berakhirnya bulan puasa dan itupun diikuti pengikutnya
  Riwayat Abdullah bin Yusuf - Al Laits - Uqail - Ibnu Syihab - Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah - Ibnu Abbas:
  Rasulullah SAW melakukan penaklukan Makkah pada bulan Ramadhan...Rasulullah SAW pernah berpuasa, hingga ketika beliau sampai Kadid, sebuah mata air antara Qudaid dan Usfan, beliau membatalkan puasanya dan terus beliau TIDAK PUASA HINGGA BULAN YANG DIJADIKAN BELIAU PUASA SELESAI.[bukhari 3940, Bab: Tempat tinggal Nabi SAW saat penaklukan Makkah]

  Riwayat Abdan - Abdullah - 'Ashim - Ikrimah - Ibnu Abbas:
  Nabi SAW pernah diam di Makkah selama 19 hari dan selama itu pula beliau lakukan shalat 2 rakaat. [Bukhari no.390, Bab: Tempat tinggal nabi SAW saat penaklukan mekkah. Nabi telah tidak berpuasa 2 hari sebelumnya, yaitu mulai dari Usfan.]

  Note:
  Berangkat dari Medina: 6 Ramadhan (Katib Wakidi: "Life of Mohamet", Muir, Vol4. Ch.24, hal 115, cat kaki no.1) atau 10 Ramadhan (Muir dan Ibn Ishaq);
  Lama perjalanan Medina - Mekkah: 7 hari (Katib Wakidi: Muir, Ibid)
  Mulai tidak berpuasa saat tiba di Usfan, jarak Usfan - Mekkah: 80 km/2 hari perjalanan [Fatwa 38079], yaitu sejak: 10 Ramadhan/14 Ramadhan
  Tiba di Mekkah: 17 Ramadhan (Sirah of Prophet Muhammad, Dr Yasir Qadhi, bag: 78, Conquest Mekkah) atau 18 Ramadhan (F.R. Shaikh, "Chronology of Prophetic Events", 2001 hal.72) atau 20 Ramadhan (Muir, Ibn Ishaq)]

  Jadi, Nabi SAW tidak puasa Ramadhan: 16-20 hari lamanya
..atau di kejadian lainnya:
  Riwayat Yahya - Syu'bah - Qatadah - Abu Nadhr - Abu Sa'id Al Khudri: "Kami keluar bersama Nabi SAW ke Hunain pada hari ke 17 atau 18 dari bulan Ramadhan, lalu ada yang berpuasa dan ada yang tidak, dan orang yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa." [Ahmad no.10762. Juga di Ahmad no.11437 (Riwayat Hajjaj - Syu'bah - Qatadah - Abu Nadhrah - Abu Sa'id Al Khudri..Syu'bah berkata; "Ada 4 orang yang telah menceritakan kepadaku tentang hadits ini, salah satunya adalah Qatadah, dan ini adalah hadits riwayat dari Qatadah."]
..dan Muhammad bahkan pernah tidak berpuasa 1 bulan lamanya:
  Riwayat 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah - Muhammad bin Ja'far - Humaid - Anas: Rasulullah SAW pernah TIDAK BERPUASA SELAMA SEBULAN hingga kami menduga beliau tidak pernah puasa seharipun dari bulan itu...[Bukhari no.1836, Ini bukan bulan Ramadhan]
Juga,
tidaklah benar pernyataan bahwa para setan telah dirantai/dibelenggu selama bulan Ramadhan:

  Riwayat Yahya bin Bukair - Al Laits - 'Uqail - Ibnu Syihab - Ibnu Abi Anas (mantan budak at-Taymiyyin) - bapaknya - Abu Hurairah - Rasulullah SAW bersabda: "Apabila datang bulan Ramadlan pintu-pintu surga dibuka sedang pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu"[28]
Karena, tabulasi berikut ini mencatat pesta darah yang dilakukan kaum Muslimin selama puasa di bulan Ramadhan:

[Detail score card, Day to Day termasuk RAMADHAN TAHUN: 2013, 2012, 2011, 2010 dan tahun lainnya]

Ketika kaum jahiliyah melakukan puasa adalah untuk diri mereka sendiri (atau demi allah mereka sendiri) dengan menahan hawa nafsu dan diri dari pengerusakan, permusuhan dan berperang, namun TIDAK bagi kaum muslim.

Ketika kaum muslim, berpuasa di bulan Ramadhan, mereka BOLEH bertengkar, mengubrak-abrik periuk nasi orang dengan alasan mereka sedang berpuasa, berperang dan melakukan PEMBUNUHAN

Tabulasi serial scoring carddi atas memberi kita KONSISTENSI fakta yang tak terbantahkan bahwa terdapat perbedaan besar antara cara kaum Muslimin VS cara kaum PRA-ISLAM dalam MENGHORMATI dan menjalankan puasa .

Cara muslim dalam menghormati bulan puasa jelas tidak termasuk mengharamkan kegiatan berdarah-darah.

Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di Quran terdapat 4x kata "Muhammad" (AQ 3.144; 33.40; 47.2; 48.29) dan 4x kalimat "syaitan yang terkutuk" (AQ 3.36; 15.17; 16.98; 81.25) dan menariknya, di beberapa kebudayaan dunia, angka 4 memang dianggap erat terkait dengan hal sial dan/atau berbau kematian.

Terakhir,

  "[..]makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.[..]” [AQ 2.187]

  Riwayat Ibnu Abu Maryam - Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif - Abu Hazim - Sahal bin Sa'ad:
  Ketika turun ayat "dan makan minumlah kamu sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. (AQ 2.187). Sedangkan ayat 'minal fajrinya' (di waktu fajar) belum turun. Orang-orangpun apabila mau berpuasa, salah seorang dari mereka mengikat kakinya dengan benang putih dan benang hitam, dan mereka terus makan hingga nampak bagi mereka kedua benang tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat; 'Minal fajri.' (diwaktu fajar). Akhirnya mereka mengerti bahwa yang dimaksud adalah dari waktu malam ke siang. [Bukhari no.4151, Juga Bukhari no.1782, 1784]
maka sungguhlah repot jika masih menyembah Allah yang bahkan tidak tahu bahwa di beberapa daerah di bumi ini, matahari-nya bahkan TIDAK PERNAH TERBENAM berbulan-bulan lamanya. [Misal: Amerika Serikat: Alaska, Finlandia, Norwegia: Svalbard, Kanada: Yukon, dll. Lihat: Midnight Sun]

(klik!) Reference:
  [1] Ismael K. Poonwala, Profesor bahasa Arab di UCLA, departemen bahasa dan kebudayaan Timur dekat (NELC) selama 30 tahun. Lahir: tahun 1937, di Godhra, India. Pendidikan formal diantaranya: M.A dari Universitas Bombay dan Kairo dan juga Phd dari UCLA

  [2] Tamara M. Green, "The city of the Moon god: religious traditions of Harran" (ISBN 9004095136, 9789004095137), 1992, p.112 ["Segal was inclined to believe that the root of the word Sabian was Syriac. Rejecting the notion that it means baptizer ... Even if the etymology proposed by Segal is correct, nevertheless the question of how Muhammad learned about these ..."]

  [3] RAMADAN AND ITS ROOTS, Dr. Rafat Amari. Cat. kaki untuk: Abdel Allah ibn Zakwan Abi al-Zanad (747 M). Lihat Ibn Qutaybah, op. cit., hal.204; Dikutip oleh Sinasi Gunduz, "The Knowledge of Life", Oxford University, 1994, hal.25. [Untuk tahu siapa Dr. Rafat Amari, silakan lihat bagian Preface "Islam: In Light Of History", Dr. Rafat Amari, 1stEd., 2004, A Religion Research Institute Publication, ISBN 0-9765024-0-2]

  [4] Bulugh al-'Arab fi Ahwal al-Arab, Muhammad Shukri al-Alusi, Vol 1, p 121-122, Muslim)

  [5] Tamara M. Green, "The city of the Moon god: religious traditions of Harran" (ISBN 9004095136, 9789004095137), 1992, p.19

  [6] Ibid, Dr. Rafat Amari, cat. kaki untuk: Ibn Hazm, I, hal. 34; dikutip oleh Sinasi Gunduz, hal. 167-168

  [7] Ibid, Dr. Rafat Amari, cat. kaki untuk: Masudi, Muruj Al-Thaheb, 2, hal. 213

  [8] Ibid, Dr. Rafat Amari, cat. kaki untuk: Ibn Al-Nadim, Al-Fahrisit, hal. 324-325

  [9] Ibid, Dr. Rafat Amari, cat. kaki untuk: Rushdi Ilia’n, Al Saebiun Harraniyen Wa Mandaeyn, Bagdad, 1976, hal. 33

  [10] Ibid, Dr. Rafat Amari, cat. kaki untuk: M.A. Al Hamed, Saebat Harran Wa Ikhwan Al Safa, Damascus, 1998, hal. 57

  [11] Ibid, Dr. Rafat Amari, cat. kaki untuk: Jawad Ali, al-Mufassal, vi, hal. 342

  [12] Ibid, Dr. Rafat Amari, cat. kaki untuk: Qastallani Ahmad ibn Muhammed, Irshad al-Sari, 6: 175; Ibn Hagar, al-Isabah 4:315

  [13] Ibid, Dr. Rafat Amari, cat. kaki untuk: Ibn Al Juzi, Talbis Iblis, dipersiapkan oleh M. Ali, Kher, hal. 84; Kutipan oleh M.A. Al Hamed, Saebat Harran Wa Ikhwan Al Safa, Damascus, 1998, hal. 57

  [14] Ibid, Dr. Rafat Amari, cat. kaki untuk: Ibn Al Nadim, al-Fahrisit, hal. 319, 348

  [15] Bukhari: Vol.3 book 31 no.222, dari riwayat Ibn Abbas. Juga Bukhari no. 223, alasan berpuasa adalah karena orang Yahudi berpuasa dihari itu disampaikan dalam riwayat Abu Musa

  [16] Bukhari: 3.31.116-117 dari aisyah; 3.31.219-220 dari aisyah; 5.58.172 dari Aisyah, 6.60.28-31 dari Ibn Umar, Abdullah dan Aisyah. Malik Muwata: 18.18.11.33 dari Yahya bersumber dari Aisyah

  [17] On page 83, Studies on the Jewish Background of the New Testament, M. De Jonge, J. Van Goudoever, the book states, "..If Muharram is comparable with Tishri, then the month of Ramadhan is comparable to the Jewish month of Sivan, the month of the Jewish Feast of Weeks. Islamic tradition lays down that that it was on the nights of Ramadhan, the so-called lailat al-kadr that Muhammed received the revelation of the Koran. …there is a clear parallel between the circumstances in which Moses received the Torah and those in which Muhammed received the Kur'an" (Reference in the foot note- G. Widengren, The Ascension of the Apostle and the Heavenly Book, King and Saviour III", Uppsala Univ.)

  [18] Bangsa Israel keluarnya dari Mesir adalah setelah tengah malam hari ke-14 bulan Nisan [Kitab Keluaran Kel.12:29-37], namun menurut kitab Bilangan 33:3, dinyatakan pada pada hari ke-15 bulan Nisan setelah paskah. Bangsa Israel sampai di padang gurun Sinai adalah pada bulan ke-3 dihari yang sama ketika keluar dari Mesir [Kitab Keluaran 19:1]. Di hari ke-3 mereka bertemu tuhan mereka di gunung Sinai [Keluaran 19:16]

  [19] Hadis Muslim: 6.2625 & 2627 dan Bukhari: 1.12.777, 3.32.235, 3.33.244

  [20] Hadis Muslim: 6.2603 dan 6.2606

  [21] Tafsir Ibn Kathir surat Al Baqarah 2:185, hadis Imam Ahamd dari Wathilah bin Al-Asqa` yang menyatakan Rasul Allah berkata, "أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتَ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَلاثَ عَشَرةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ لأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَان" (Suhuf (halaman) dari Ibrahim diwahyukan selama malam hari ke-1 Ramadhan, Taurat diwahyukan selama malam hari ke-6 Ramadhan. Injil diwahyukan selama malam hari ke-13 Ramadhan. Qur'an diwahyukan di malam ke-24 Ramadhan)

  [22] Is the Qur'an Infallible?, 'Abdallah 'Abd al-Fadi, Light of Life, , p. 127, non-Muslim.

  [23] Bukhari vol 3. book 31 no.209 riwayat Um Al-Fadl bint Al-Harith dan no. 210 dari riwayat Maimuna

  [24] Bukhari vol.3 book 31. 128; Muwatta Book 18, 57

  [25] Sunan Abu Dawud: 2380 dan Bukhari: 3.31.149-150 dari Aisyah, Bukhari 3.31.151 dari Zainab, Bukhari 3.31.156,157,158 dari Aisah dan Abu Huraira; Sunan Abu dawud: 2381 dari Abu Hurairah

  [26] Bukhari vol 5, Book 59 no.287

  [27] Bukhari vol 4, Book 52, No.44

  [28] Bukhari no. 3035, 1766. Juga di Muslim no.1794 dari riwayat Abu Hurairah - Rasulullah: "Apabila Ramadlan telah tiba, maka pintu-pintu surga akan dibuka, lalu pintu-pintu neraka ditutup dan syetan-syetan pun akan dirantai.". Ahmad no.6851, 7450, 8330, 8559, dst

  Wikipedia: Sabian dan Haran.

173 comments:

 1. bisa saja ada persamaan antara islaam dg agama sebelum islaam.

  karena barangkali agama2 terebut adalah agama2 yg berasal dari Allooh juga yg telah diselewengkan.
  islaam adalah standar dari semua kebenaran.

  puasa romadhoon islaam adalah berasal dari Allooh juga, yg berlaku untuk saat ini.

  ReplyDelete
 2. @MZA,
  untuk menilai ajaran itu sudah di selewengkan ato tidak itu mudah, koq

  1. Ajarannya tidak menyakiti mahluk hidup [dan ajaran ini telah diselewengkan oleh islam dengan ajakan membunuh manusia, kafir, cicak, binatang2 tertentu]

  2. Ajarannya tidak mengambil yg bukan haknya [dan ajaran ini telah diselewengkan oleh Islam, menyatakan Bumi ini milik Allah, namun tidak mengenali tidak semua daerah matahari terbit dan tenggelam setiap hari..dan bahkan 1400 tahun tidak seluruh dunia kenal nama Allah dan nabinya..artinya milyaran selama 1400an tahun jadi bahan bakar neraka?!..Bagaimana mungkin Allah menciptakan manusia hanya utk bahan bakar neraka?]

  3. Ajarannya menjaga indria dari yang tidak patut [dan ajaran ini telah di selewengkan oleh Islam dengan memuaskan selangkangan, dan juga janji2 sorga bagi yang mau membunuhi kafir]

  4. Ajarannya menyatakan yang benar [dan ajaran ini telah diselewengkan oleh Islam dengan kisah2 Isra miraj ttg yaitu surga/neraka sudah ada penghuninya namun menurut islam sendiri pintu surga/neraka baru akan dibuka saat kiamat, menyatakan bumi ini datar, matahari mengelilingi bumi..dan menyatakan orang-orang yg tertidur di gua ratusan tahun sebagai hal nyata padahal itu sendiri adalah dongeng, dll]

  Dengan indikator di atas, maka secara sederhana kita bisa MENGENALI jati diri yang mengajarkan atau ALLAH ini..apakah ia layak sembah/tidak?!

  Mentauhidkan yg tidak layak sembah..ya sama saja dengan menyia2kan hidup..

  Nah, apalagi contoh puasa dari kaum JAHILIYAH ternyata telah dilakukan dengan damai..sangat berbeda dengan yang dilakukan Islam..yang MENUNTUT agar diketahui sedang berpuasa dan minta dijaga kalo mereka BERPUASA..

  Semoga keterangan sederhana ini mampu anda baca dengan hati yang jernih.

  Salam

  ReplyDelete
 3. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam Pak. Padahal Dia adalah TUHAN Pak. Bertobatlah!

  ReplyDelete
 4. Alexius,
  Apakah di 3 tahunan pelayanannya, ia rutin lakukan puasa 40 hari dan 40 malam? ngga.
  Apakah sebelum kemunculannya, tercatat pernah puasa 40 hari dan 40 malam? ngga.
  Adakah saksi ketika ia puasa 40 hari dan 40 malam..gak makan2?..ato barangkali kejadian tsb dapat diulang lakukan oleh murid2nya? ngga.

  So,
  Jangankan 40 hari dan 40 malam, bahkan 1 harian ngga makan aja, Ia dah ngamuk2 ngga karuan:

  matius 21:18-21:
  Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan-Nya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan Ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. [sebab memang bukan musim buah ara, Markus 11:13]. Kata-Nya kepada pohon itu: "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya!" ["Jangan lagi seorangpun makan buahmu selama-lamanya!", markus 11:14]. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. [Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-murid-Nya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya, Markus 11:20]

  So, Alkitab, bahkan telah telak menunjukan hal yg sebaliknya, bukan?!!

  Sangat terlihat jelas bagaimana psikologis alamiah dirinya sendiri yg tidak mampu mengontrol diri sendiri bahkan untuk satu kesengsaraan kecil.

  Namun ternyata banyak orang lain benar2 mampu TIDAK makan berbulan2 bahkan tahun lamanya! [lihat di sini]

  So, Tobat pak.. mikir!

  ReplyDelete
 5. Allooh mau mengampuni dg ganjaran sorga atau mau menyiksa di neraka, terserah Allooh.
  kita tak bisa mengatur Allooh.

  masalahnya kita mau percaya pada syahaadatain atau tidak.

  ReplyDelete
 6. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa [AQ Al Baqarah 2:183].

  ayat Al Quran diatas anda pajang pertama kali untuk pembuka artikel anda,
  jadi sebenarnya tanpa perlu anda susah payah menunjukkan puasa adalah amalan agama orang2 terdahulu, sudah jelas sekali bahwa Al Quran sudah berbicara seperti itu.

  tidak perlu juga anda mencoba mengkait-kaitkan Islam atau Kristen dengan kepaganan, karena al Quran juga telah secara jelas mengatakan bahwa agamanya umat manusia itu dulunya adalah satu dari Tuhan yg juga satu.

  Hindu dan Buddha itu juga berasal dari agama yg dulunya satu itu juga, tapi mengapa, (kalo saya boleh bertanya pada anda) , Tuhan merilis agama Buddha ketika agama Hindu masih ada ?
  kenapa Tuhan merilis agama Yahudi ketika agama Buddha masih ada ?
  dan seterusnya hingga ke jaman agama Islam.

  mungkin anda berkenan menjawab

  terima kasih

  ReplyDelete
 7. WB:
  ayat Al Quran diatas anda pajang pertama kali untuk pembuka artikel anda,
  jadi sebenarnya tanpa perlu anda susah payah menunjukkan puasa adalah amalan agama orang2 terdahulu, sudah jelas sekali bahwa Al Quran sudah berbicara seperti itu.

  Gw:
  Masalahnya dimana? tanpa ada AQ juga orang2 suku quraish juga udah puasa.

  Anda:
  tidak perlu juga anda mencoba mengkait-kaitkan Islam atau Kristen dengan kepaganan, karena al Quran juga telah secara jelas mengatakan bahwa agamanya umat manusia itu dulunya adalah satu dari Tuhan yg juga satu.

  Gw:
  Masalah anda apa? siapa bilang tuhannya umat manusia 1? AQ yg ngomong? lha kalo Iya lantas buat apa turun AQ?..disamping itu jelas2 orang2 quraish tidak bermasalah bertuhan bukan Allah..nabi anda saja yg mempermasalahkan.

  Anda:
  Hindu dan Buddha itu juga berasal dari agama yg dulunya satu itu juga, tapi mengapa, (kalo saya boleh bertanya pada anda) , Tuhan merilis agama Buddha ketika agama Hindu masih ada ?

  GW:
  Hah! siapa bilang asalnya itu 1 juga? ngga tuh. dan siapa bilang tuhan merilis agama Buddha dan siapa bilang tuhan merilis agama Hindu? emang Hindu apa artinya yg anda tau?

  Anda:
  kenapa Tuhan merilis agama Yahudi ketika agama Buddha masih ada ?

  Gw:
  Emang siapa bilang tuhan merilis agama Yahudi?

  Anda:
  dan seterusnya hingga ke jaman agama Islam.

  Gw:
  Siapa bilang yg merilis Islam itu tuhan?

  ReplyDelete
 8. Anda :
  Masalahnya dimana? tanpa ada AQ juga orang2 suku quraish juga udah puasa.

  **

  Saya :
  Yap, dan orang2 bukan Quraish juga sudah puasa
  Jadi ada masalah apa anda membuat thread ini, kalo orang Islam udah pada tahu tentang hal ini lewat Al Quran ?
  Tulisan anda berciri menyudutkan banyak agama yg tidak anda sukai, jadi peluang anda menyudutkan Islam dengan mengambil tema ini gagal dong ?


  ===========


  Anda :
  Masalah anda apa? siapa bilang tuhannya umat manusia 1? AQ yg ngomong? lha kalo Iya lantas buat apa turun AQ?..disamping itu jelas2 orang2 quraish tidak bermasalah bertuhan bukan Allah..nabi anda saja yg mempermasalahkan.

  **

  Saya :
  Kalo begitu siapa yg bilang Tuhannya umat manusia ada lebih dari satu ??
  Atau malah tidak ada ??
  Bisa anda tunjukkan siapa ??

  Jawaban selanjutnya thdp argument anda terkait terkait dirilisnya tiap2 agama baru ikut di bawah aja.


  ===================

  Anda :
  Hah! siapa bilang asalnya itu 1 juga? ngga tuh. dan siapa bilang tuhan merilis agama Buddha dan siapa bilang tuhan merilis agama Hindu? emang Hindu apa artinya yg anda tau?

  **

  Saya :
  Jadi ada yg bilang agama Tuhan bukan satu ya ??
  Tolong tunjukkan siapa atau kitab apa yg bilang begitu !

  Lalu Buddha dan agama2 lain itu bisa ada dirilis siapa pak kalo bukan oleh Tuhan ??
  Dirilis setan kah ??

  ReplyDelete
 9. BW:
  Jadi ada masalah apa anda membuat thread ini, kalo orang Islam udah pada tahu tentang hal ini lewat Al Quran ?

  Gw:
  Anda yg melarang? dasarnya?

  Anda:
  Tulisan anda berciri menyudutkan banyak agama yg tidak anda sukai, jadi peluang anda menyudutkan Islam dengan mengambil tema ini gagal dong ?

  Anda:
  Oh ini menyudutkan islam ya..ini fakta lo..kalo fakta anda merasa disudutkan..ya belajar menerima kenyataan aja, ya nak.

  Anda:
  Kalo begitu siapa yg bilang Tuhannya umat manusia ada lebih dari satu ??

  Gw:
  ada tuh orang2 quraish, sekurang2nya. Hindu Aliran ttt. Nasrani.

  Anda:
  Atau malah tidak ada ??

  Gw:
  Buddhism, jainism, Hindu aliran ttt

  Anda:
  Lalu Buddha dan agama2 lain itu bisa ada dirilis siapa pak kalo bukan oleh Tuhan ??

  Gw:
  bacalah kitab2nya sendiri2..belajar jangan hidup spt kodok dibawah tempurung, silakan cari sendiri.

  Anda:
  Dirilis setan kah ??

  Gw:
  Kalo yg gila sembah dan malah memprovokasi agar membunuh yg ngga mau menyembah dia, memerangi orang2 yg tidak mau menyembah dia..itu sih ajaran setan..

  setuju? jika tidak alasannya apa?

  ReplyDelete
 10. WIR
  Anda yg melarang? dasarnya?

  SAYA :
  Ya. Dasarnya menebar fitnah  WIR:
  Oh ini menyudutkan islam ya..ini fakta lo..kalo fakta anda merasa disudutkan..ya belajar menerima kenyataan aja, ya nak.

  SAYA :
  Fakta atau tidak, belum tentu nilai kebenarannya hakikinya seperti anggapan anda
  Dan anda tidak bisa mengukur kebenaran menurut versi anda tanpa tahu esensinya apa  WIR ::
  ada tuh orang2 quraish, sekurang2nya. Hindu Aliran ttt. Nasrani.

  SAYA :
  Baca sejarah sekali lagi Pak, baca Quran juga boleh.
  Orang Arab jahiliyah yakin bahwa Tuhan pencipta hanya Allah satu2nya, mereka menyembah sembahan2 lain sebagai perantara bagi Allah.

  Hindu ? baca Vedanya lagi pak! Jelas disana Tuhan itu disebutkan hanya satu !

  Nasrani ? Baca lagi Injilnya Pak, jelas disana disebutkan Tuhan hanya satu !  WIR :
  Buddhism, jainism, Hindu aliran ttt

  SAYA :
  Baca Tripitakanya pak, apa benar Buddha mengatakan Tuhan tidak ada ??
  Yg ada Buddha menyebut suatu etintas yg menjadi penyebab segalanya, walau beliau tidak bilang itu Tuhan.

  Jainisme ? saya gak tahu tentang jainisme !
  Tapia pa betul Jainisme itu agama ??
  Bukan sekte sempalan dari Hindu yg menyimpang ?

  Hindu ?? gak masalah Hindu sekte mana yg bilang gak ada Tuhan, Vedanya jelas2 mengatakan Tuhan itu esa, mungkin mereka gak mengakui Veda.


  WIR:
  bacalah kitab2nya sendiri2..belajar jangan hidup spt kodok dibawah tempurung, silakan cari sendiri.

  SAYA :
  Rupanya anda yg sudah merilis sedemikian banyak artikel yg memfitnah agama2, ternyata juga tidak mengerti tentang agama2 itu ketika ditanya ya Pak !
  Nekat !!  WIR :
  Kalo yg gila sembah dan malah memprovokasi agar membunuh yg ngga mau menyembah dia, memerangi orang2 yg tidak mau menyembah dia..itu sih ajaran setan..

  setuju? jika tidak alasannya apa?


  SAYA :
  Yg gila sembah siapa pak ? Tuhan ??
  Apakah Tuhan gila sembah ?? Anda yg tidak menyembah Tuhan aja masih dikasih oleh Tuhan bermacam2 kenikmatan hidup, dari mulai oksigen gratis sampai harta benda.
  Itu anda bilang gila sembah ??
  Yg ada malah orang gila karena gak menyembah Tuhan pak !

  Orang yg gak menyembah Tuhan yg boleh dibunuh itu yg kayak apa pak ??
  Anda gak mau jujur menyebutkan ciri2, keadaan dan sepak terjang orang2 macam itu
  Itu nggak fair pak !
  Apakah kebolehan membunuh orang2 spt itu merupakan ajaran setan ??
  Bukan malah sebaliknya, tingkah polah orang2 itulah yg merupakan ajaran setan ??

  Wah….. kacau nih anda pak !
  Terbolak – balik nilai2nya !

  ReplyDelete
 11. BW:
  Ya. Dasarnya menebar fitnah

  gw:
  tuh dasarnya yg gue tulis ada tuh..fakta pula..jadi bukan fitnah..nah belajar terima fakta ya nak..kalo anda ngga bisa..ya itu masalah anda bukan gw.

  Anda:
  Fakta atau tidak, belum tentu nilai kebenarannya hakikinya seperti anggapan anda
  Dan anda tidak bisa mengukur kebenaran menurut versi anda tanpa tahu esensinya apa

  Gw:
  yah kalo anda tidak mampu menerima kenyataan spt ini..sekali lagi ini masalah anda bukan gw.

  Anda:
  Orang Arab jahiliyah yakin bahwa Tuhan pencipta hanya Allah satu2nya, mereka menyembah sembahan2 lain sebagai perantara bagi Allah.

  Gw:
  Yah..kesian kali, kamu yg baca sejarah..eh kebetulan gw punya ringkasannya: Ke-Tauhid-an, Alat Kekuasaan Berbalut Motif Ekonomi dan Balas Dendam....baca pelan2 ya..

  Anda:
  Hindu ? baca Vedanya lagi pak! Jelas disana Tuhan itu disebutkan hanya satu !

  Gw:
  udah..ayo sebutkan silakan.

  Anda:
  Nasrani ? Baca lagi Injilnya Pak, jelas disana disebutkan Tuhan hanya satu !

  gw:
  Udah..dan disebutkan punya anak.

  Anda:
  Baca Tripitakanya pak, apa benar Buddha mengatakan Tuhan tidak ada ??
  Yg ada Buddha menyebut suatu etintas yg menjadi penyebab segalanya, walau beliau tidak bilang itu Tuhan.

  Gw:
  Udah gw baca..malah yg kamu tulis udah salah tidak seluruh seloka yg 4 jumlahnya 4 malah..dan jelas itu bukan tuhan tapi nibanna [padamnya nafsu keinginan].

  Anda:
  Jainisme ? saya gak tahu tentang jainisme !
  Tapia pa betul Jainisme itu agama ??
  Bukan sekte sempalan dari Hindu yg menyimpang ?

  Hindu ?? gak masalah Hindu sekte mana yg bilang gak ada Tuhan, Vedanya jelas2 mengatakan Tuhan itu esa, mungkin mereka gak mengakui Veda.

  Gw:
  Banyak baca ya nak..supaya ngga jadi katak dalam tempurung..

  Anda:
  Rupanya anda yg sudah merilis sedemikian banyak artikel yg memfitnah agama2, ternyata juga tidak mengerti tentang agama2 itu ketika ditanya ya Pak !
  Nekat !!

  Gw:
  kesian amat ya..semuanya berdasar..jadi bukan fitnah..gw suka lucu..kalo ada yg ngga kuat terima kenyataan lantas tanggapannya rata2: Fitnah, Kebencian....xixixixix...kesian amat.

  Anda:
  Yg gila sembah siapa pak ? Tuhan ??..dll..

  [tanpa menjawab yg ditanya!]

  Gw:
  Setiap pertanyaan anda sy jawab tanpa berputar2..sekarang anda saya tanya malah muter

  Jawab saja yg saya tanya:
  ["Kalo yg gila sembah dan malah memprovokasi agar membunuh yg ngga mau menyembah dia, memerangi orang2 yg tidak mau menyembah dia..itu sih ajaran setan..

  setuju? jika tidak alasannya apa? "]

  ..ini yg ke-2.

  Silakan..jangan malu2 utk jawab..simple koq..

  ReplyDelete
 12. WIR:
  Yah..kesian kali, kamu yg baca sejarah..eh kebetulan gw punya ringkasannya: Ke-Tauhid-an, Alat Kekuasaan Berbalut Motif Ekonomi dan Balas Dendam....baca pelan2 ya..

  SAYA :
  Baca Qurannya lagi Pak, apa benar orang Arab kafir gak kenal Allah


  WIR :
  udah..ayo sebutkan silakan.

  SAYA :
  Silahkan Baca Rg.Veda mandala I.164-46 yang berbunyi :
  “Ekam sat wipra bahuda wadanti”
  Apa pendapat anda ?

  WIR:
  Udah..dan disebutkan punya anak.

  SAYA :
  Diinjil mana disebut Yesus adalah Tuhan yg Esa ?
  Hingga anda sebut Tuhannya orang Kristen punya anak ??
  “Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Ekad (Esa), selain Dia tidak ada yg lain.” Itu kata Yesus dalam Injil, udah baca Pak ?
  Lalu darimana anda bilang Tuhan Kristen ada lebih dari satu ??

  WIR:
  Udah gw baca..malah yg kamu tulis udah salah tidak seluruh seloka yg 4 jumlahnya 4 malah..dan jelas itu bukan tuhan tapi nibanna [padamnya nafsu keinginan].

  SAYA :
  Referensi saya bilang ada sloka ini :
  “Hai para Rahib, ada sesuatu yg tidak dilahirkan, yg tidak tumbuh, tidak diciptakan dan tidak dibentuk,………………. Jika tidak demikian halnya tidak mungkin ada pembebasan dari apa yg dilahirkan, yang dibuat dan dicipta”
  (Iti-vuttaka 43)
  Apa benar itu ada ?
  Kalo benar ada, apakah “sesuatu” itu = nibbana ??
  Apakah nibbana menciptakan segala sesuatu, anda dan saya ??

  WIR :
  kesian amat ya..semuanya berdasar..jadi bukan fitnah..gw suka lucu..kalo ada yg ngga kuat terima kenyataan lantas tanggapannya rata2: Fitnah, Kebencian....xixixixix...kesian amat.
  SAYA :
  Faktapu kalo disikapi dengan ketidak tahuan akan esensinya ujung2nya juga yg keluar fitnah pak !

  WIR ::
  Setiap pertanyaan anda sy jawab tanpa berputar2..sekarang anda saya tanya malah muter

  Jawab saja yg saya tanya:
  ["Kalo yg gila sembah dan malah memprovokasi agar membunuh yg ngga mau menyembah dia, memerangi orang2 yg tidak mau menyembah dia..itu sih ajaran setan..

  setuju? jika tidak alasannya apa? "]

  ..ini yg ke-2.

  Silakan..jangan malu2 utk jawab..simple koq..

  SAYA :
  Udah saya jawab di ruang lain
  Anda harus tunjukkan keasalahan lain dari orang yg dibunuh itu selain karena gak mau menyembah Tuhan.
  Kalo tanpa ada kesalahan lain langsung dibunuh tentu saja nggak boleh.
  Saatnya anda jujur mengungkapkan pak !

  ReplyDelete
 13. Bejo:
  Baca Qurannya lagi Pak, apa benar orang Arab kafir gak kenal Allah

  gw:
  Quraish juga mengenal Allah + banyak lagi tuhan lainnya..mereka welcome koq muhammad mo nyembah Allah..cuma Muhammad yg ngga wellcome...pokoknya mesti nyembah tuhannya Muhammad...

  Btw, udah dibaca artikel yg saya ambil dari sejarah anda sendiri? Nah itu salah satu isinya. :) silakan baca.

  Anda:
  Silahkan Baca Rg.Veda mandala I.164-46 yang berbunyi :
  “Ekam sat wipra bahuda wadanti”
  Apa pendapat anda ?

  Gw:
  yup copasan anda artinya Ia satu disebut oleh orang bijak sana dengan banyak nama..BTW, sloka anda itu ngga ada tuh di RV 1.164, bahkan slokanya aja cuma sampe 15..coba buktikan slokanya disini dengan linknya, mampu :)

  Btw, di bagian lain RV juga ada:

  Siapa yang tahu, siapa yang akan memberitahu dari mana dan mengapa penciptaan ini lahir, karena dewa-dewa lahir setelah penciptaan ini. Sehingga, siapa yang tahu dari siapa semesta ini dilahirkan. Dari siapa penciptaan ini dilahirkan, Ia mendukung atau tidak. Ia bertahta di langit tertinggi, mungkin Ia tahu atau mungkin tidak. [Rgveda 10.129.6-7]

  Anda:
  Diinjil mana disebut Yesus adalah Tuhan yg Esa ?
  Hingga anda sebut Tuhannya orang Kristen punya anak ??
  “Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Ekad (Esa), selain Dia tidak ada yg lain.” Itu kata Yesus dalam Injil, udah baca Pak ?
  Lalu darimana anda bilang Tuhan Kristen ada lebih dari satu ??

  Gw:
  Mudah aja..pernah tau ELOHIM, nah itu adalah tuhan yang JAMAK?

  Anda:
  “Hai para Rahib, ada sesuatu yg tidak dilahirkan, yg tidak tumbuh, tidak diciptakan dan tidak dibentuk,………………. Jika tidak demikian halnya tidak mungkin ada pembebasan dari apa yg dilahirkan, yang dibuat dan dicipta”
  (Iti-vuttaka 43)
  Apa benar itu ada ?
  Kalo benar ada, apakah “sesuatu” itu = nibbana ??
  Apakah nibbana menciptakan segala sesuatu, anda dan saya ??

  Gw:
  xixixixi..Coba baca lengkapnya:
  43. Yang Tidak Dilahirkan

  Demikian telah dikatakan oleh Sang Buddha ...
  "Wahai para bhikkhu, ada yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan tidak dibentuk." [23]

  "Wahai para bhikkhu, seandainya saja tidak ada yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan tidak dibentuk, maka tidak ada jalan keluar yang dapat dilihat dari apa yang dilahirkan, dijelmakan, diciptakan, dan dibentuk."

  "Tetapi karena ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan tidak dibentuk, maka dapat dilihat suatu jalan keluar dari apa yang dilahirkan, dijelmakan, diciptakan, dan dibentuk."

  Yang dilahirkan, dijelmakan, dihasilkan,
  Yang diciptakan, dibentuk, yang tidak kekal,
  Yang bersatu dengan kelapukan dan kematian,
  Sarang bagi penyakit, dapat hancur,
  Yang muncul dari makanan dan tali nafsu- [24]
  Itu tidak sesuai untuk dijadikan kegembiraan.
  Jalan keluar dari itu, yang damai,
  Berada di luar penalaran, kekal,
  Yang tidak dilahirkan, tidak dihasilkan,
  Keadaan tanpa duka yang bebas dari noda,
  Berhentinya segala keadaan yang menyengsarakan,
  Berhentinya yang berkondisi - sukacita.[Itivuttaka 43]

  Udah?
  Ngga ada tuh yg dimaksud ttg tuhan sama sekali...xixixi.

  Btw, Ngga pernah juga Buddha nyuruh nyembah tuhan...tidak 1 kalipun..:)

  Anda:
  Udah saya jawab di ruang lain + dll:

  Gw:
  Lagi2 anda TIDAK MENJAWAB yg DITANYA!

  Anda bukan orang tolol dan dongo kan?, nah jawab saja yg saya tanya:
  ["Kalo yg gila sembah dan malah memprovokasi agar membunuh yg ngga mau menyembah dia, memerangi orang2 yg tidak mau menyembah dia..itu sih ajaran setan..

  setuju? jika tidak alasannya apa? "]

  ..ini yg ke-3.

  Jika anda tidak jawab lagi, maka setiap postingan anda berikutnya akan saya hapus sampe anda menjawab

  Paham?!

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 15. Seperti yg saya katakan Saya AKAN delete sebelum anda menjawab yg saya tanya..

  maaf saya tidak tertarik jawaban muter2 kecuali menjawab yg ditanya

  Yg berikutnya tidak akan saya tinggalkan bekasnya yg bertulisan, "This post has been removed by a blog administrator"

  Paham?!

  ReplyDelete
 16. PERTANYAAN KERAMAT WIR :
  ["Kalo yg gila sembah dan malah memprovokasi agar membunuh yg ngga mau menyembah dia, memerangi orang2 yg tidak mau menyembah dia..itu sih ajaran setan..

  setuju? jika tidak alasannya apa? "]


  OK lah saya jawab lagi.

  Jawabnya :
  “TIDAK SETUJU”

  Alasannya :
  Yg seperti itu bukan ajaran Allah
  Ini Ajaran Allah dalam Al Quran :

  [60.7] Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

  [60.8] Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

  [60.9] Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang lalim.


  OK ?? Puas Pak ??
  Bisa dilanjut tanpa didelete lagi ??

  ReplyDelete
 17. Bejo,
  mudah kan menjawabnya..So, ngapain juga muter2 ngga menjawab..

  Jadi menurut BEJO, Kalo ada yg gila sembah dan malah memprovokasi agar membunuh yg ngga mau menyembah dia, memerangi orang2 yg tidak mau menyembah dia maka itu BUKAN AJARAN SETAN

  Alasannya ngga nyambung yaitu AQ 60:7-9!

  Padahal jelas2 di sirat nabawiyah disebutkan kejadian SEBELUM HIJRAH ke MEDINAH:

  Ketika orang-orang Quraisy semakin membangkang kepada Allah Azza wa Jalla, menolak kehendak Allah untuk memuliakan mereka, mendustakan hamba-Nya yang menyembah-Nya, mentauhidkan-Nya, membenarkan Nabi-Nya dan berpegang teguh kepada agama-Nya, maka Allah Azza wa Jalla mengizinkan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam berperang, menahan, mengalahkan orang-orang yang mendzalimi kaum Muslimin dan menindas mereka. Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mengizinkan beliau berperang, darah dihalalkan bagi beliau dan memerangi orang-orang yang menindas beliau seperti dikatakan kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair dan ulama-ulama lain ialah firman Allah di surat Al-Hajj AQ 22:39-40:

  "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, 'Tuhan kami hanyalah Allah.'.." . [Ibn Ishaq hal.421-422]

  Tidak ada yg mengusir Muhammad dari Mekkah..hanya gara2 ngga mo nyembah Allah maka meraka di perangi!.

  Bukan ajaran setan?....ngeri kali yg disembah :)

  ReplyDelete
 18. Pak coba lihat kembali ayat diatas, disitu jawabannya sudah tersedia lengkap.

  Umat Islam diijinkan untuk berperang karena mereka mengalami penganiayaan disebabkan oleh keimanan mereka.
  bukan karena orang2 musyrik dan kafir gak mau menyembah Allah.
  dan mau tidak mau anda juga harus jujur mengakui bahwa kaum muslimin saat itu memang mendapat gangguan yg serius dari mereka bukan ??

  seandainya orang2 musyrik itu dari awal masa bodoh dengan hadirnya Islam, gak menghalangi dan gak menindas mereka untuk membendung penyebaran Islam, pastilah perintah perang gak perlu turun.

  ayat2 al Quran yg mula2 turun di Makkah, mengandung pesan seperti itu Pak. Muslim Disuruh yg banyak2 sabar.
  tetapi ketika keadaanya makin buruk gak makin baik, apalagi Islam sudah sedikit lebih kuat, maka melawan adalah pilihan yg rasional dan dapat dibenarkan.

  logikanya, kalo anda hidup diantara kalajengking, selama anda tidak mengusik mereka, anda pasti juga tidak akan disengat.
  tapi kalo anda usil, maka ketika mereka menyengat anda maka tidak ada pembenaran sedikitpun bagi anda untuk menyalahkan perbuatan mereka.

  Tuhan itu melengkapi mekanisme pertahanan diri kepada setiap makhluk pak, itu harus, demi menjaga kelangsungan hidup mereka sendiri.

  kalo anda menyalahkan kaum muslimin itu gara2 hak mereka untuk bisa hidup tenang dan damai tanpa tekanan dari orang2 yg tidak suka dengan keberadaan mereka, maka anda seharusnya juga menyalahkan para pendahulu bangsa ini yg berjuang merebut kemerdekaan dari kekuasaan penjajah Belanda juga.

  atau misalnya negara dengan mayoritas umat Buddha mengalami tekanan dan ganguan dari negara lain yg kebetulan tidak sama agamanya
  apa negara mayoritas umat Buddha itu juga akan tinggal diam tanpa melawan sama sekali ??
  kalo sang Buddha Gautama masih hidup pasti beliau juga akan menyerukan Jihad !
  lalu para biksu2 plontos Shaolin pada jumpalitan menenteng aneka senjata perang !

  mikir dikit lah Pak !!

  ReplyDelete
 19. Bejo:
  dan mau tidak mau anda juga harus jujur mengakui bahwa kaum muslimin saat itu memang mendapat gangguan yg serius dari mereka bukan ??
  +
  Tuhan itu melengkapi mekanisme pertahanan diri kepada setiap makhluk pak, itu harus, demi menjaga kelangsungan hidup mereka sendiri.

  Gw:
  Wah ngomong koq ngga pake mikir2 dan onani sendiri, sih?!..

  Kebalik2 bos!..sejak mulai Islam muncul di tanah kaum quraish, maka sejak itu pula terjadi gangguan dan hinaan bertubi2 terhadap suku, adat istiadat, nenek moyang dan tuhan2 mereka sebagaimana yg tercatat dalam sirat, tarikh dan hadis.

  Hinaan2 dan gangguan itu aktif dilakukan nabi anda dan pengikutnya

  Jadi, jelas2 sekali bahwa yg terganggu dan teraniaya itu..ya para NON MUSLIM lah

  Dimana2 aja kejadiannya begitu..bahkan terus berlanjut hingga kini...mmmhhh, spt kasus bom bunuh diri, yg masih segar dan baru terjadi di Solo ini.

  kejadian pembunuhan2 spt ini sih bukan pembelaan diri, namun perbuatan tak beradab, biadab dan jelas bukan ajaran luhur yg patut diikuti.

  Jelas sekali ini bukan ajaran ketuhanan tapi udah ajaran kesetanan.

  Jadi bejo,
  anda yg MENYETUJUI mahluk gila sembah dan malah memprovokasi agar membunuh yg ngga mau menyembah dia, memerangi orang2 yg tidak mau menyembah dia maka segeralah tingggalkan ajaran spt ini..Kasihanilah hidup orang lain..yg udah baik2 hidup tenang, janganlah jadi orang tak beradab dan biadab juga, ya..

  ReplyDelete
 20. @WIra :

  kayaknya nama WIRAJHANA terlalu tinggi untuk disandang oleh orang seperti anda,
  bagaimana kalo saya ganti menjadi WIRAJENAKA aja ?
  Gimana ? Setuju ya ??
  Deal ya !

  OK Pak.

  saya tanya ya ?
  kalo gak dijawab semua postingan anda akan saya delete sampai anda menjawab pertanyaan saya
  (he..he... pake cara apa ya?)

  adat istiadat, nenek moyang dan tuhan2 orang Makkah (Arab pada umumnya) era jaman jahiliyah sebagaimana yg tercatat dalam sirat, tarikh dan hadis, menurut anda perlu dihentikan atau harus tetap dilestarikan ??

  kalo perlu dihentikan, kenapa peran Nabi Muhammad SAW dalam hal ini anda merasa sangat keberatan ??

  kalo menurut anda itu perlu dilestarikan,
  dengan dasar apa anda menganggap itu perlu dilestarikan ??
  apakah karena adat dan tradisi mereka sesuai dengan ajaran agama Buddha anda ???
  atau karena cocok dengan nafsu anda ???

  jawab ya Pak !
  kalo gak jawab tak delete anda nanti
  (he..he...he.... maksa amat nih)

  ReplyDelete
 21. Bejo,
  Kalo orang mo nyembah tuhan selain Allah..kenapa Nabi lo dan lo jadi keberatan amat dan sampe memerangi dan membunuhi segala?

  Kaya gini ajaran rahmat semesta alam?

  ReplyDelete
 22. Wirajenaka :
  Kalo orang mo nyembah tuhan selain Allah..kenapa Nabi lo dan lo jadi keberatan amat dan sampe memerangi dan membunuhi segala?

  Kaya gini ajaran rahmat semesta alam?

  SAYA :
  gak relevan Pak !
  orang Kristen itu juga menyembah selain Allah
  tetapi berhubung mereka nggak ikut memusuhi Islam, maka Nabi tidak memerangi mereka.

  Yahudi itu sama2 menyembah Allah, tetapi karena perbuatan mereka yg curang, mereka akhirnya ikut diperangi.

  kaum Musyrik Makkah diperangi karena mereka memerangi muslimin.
  Tapi Saat kaum muslimin memasuki Makkah sebagai pemenang (Fathu Makkah), kok justru kesalahan mereka diampuni ? tidak terjadi pertumpahan darah besar2an.
  kalo mengikuti tuduhan anda kan harusnya itu kesempatan yg tepat untuk membantai mereka yg tidak menyembah Allah
  Toh nyatanya kan gak terjadi apa2 !

  itu artinya tuduhan anda gak lebih dari sekedar dagelan saja,
  sayangnya dagelannya gak lucu !!


  ++++++++

  Pertanyaan saya blm dijawab :
  (ini yg kedua kalinya)


  adat istiadat, nenek moyang dan tuhan2 orang Makkah (Arab pada umumnya) era jaman jahiliyah sebagaimana yg tercatat dalam sirat, tarikh dan hadis, menurut anda perlu dihentikan atau harus tetap dilestarikan ??

  kalo perlu dihentikan, kenapa peran Nabi Muhammad SAW dalam hal ini anda merasa sangat keberatan ??

  kalo menurut anda itu perlu dilestarikan,
  dengan dasar apa anda menganggap itu perlu dilestarikan ??
  apakah karena adat dan tradisi mereka sesuai dengan ajaran agama Buddha anda ???
  atau karena cocok dengan nafsu anda ???


  gantian ya pak ....
  saya gak perlu jawaban muter2 dari anda,
  langsung aja jawab :

  HARUS DIHENTIKAN, alasannya ...........

  atau

  HARUS DILESTARIKAN, alasannya ..........

  Tradisi2 jahiliyah tsb sesuai dengan akaran Buddha anda atau tidak ??


  Jawab ya Pak !

  ReplyDelete
 23. Bejo,
  Anda ini, udah ngga punya kebaranian menunjukan nama asli, eeeh, sekarang malah meningkat dengan mengubah2 nama sy.

  Tingkah laku anda cocok bener dgn ajaran agama anda :)

  sy minta anda perbaiki di postingan berikutnya setelah postingan sy ini.

  Untuk MENDIDIK ANDA agar lebih beradab, maka SETELAH POSTINGAN INI, semua tanggapan anda di blog gw akan gw hapus.

  Silakan ulangi lagi menulisnya dgn menulis nama sy dengan benar. [dan lebih baik lagi anda lebij jantan dikit dengan menyebutkan nama anda, tentunya]

  Paham?
  ***
  sy tanya, "Kalo orang mo nyembah tuhan selain Allah..kenapa Nabi lo & lo jadi keberatan amat & sampe memerangi & membunuhi segala?"

  anda katakan: Ngga relevan.

  Waduh..BACALAH sejarah AJARAN AGAMA & jujurlah!

  Selama di Mekkah anda baca saja di sini, maka AQ, HADIS, SIRAH & TARIKH menginformasikan bhw MUHAMMAD & MUSLIM kerap & berulang menghina & mencerca nenekmoyang, kebiasaan, adat istiadat & sesembahan mereka..namun tak ada penyiksaan, larangan beribadah dari kaum Quraish. bahkan tidak mengambil kesempatan ketika Muhammad dan pengikutnya sdg lemah2nya akibat hukuman pengucilan utk suku pimpinan Abu talib [muslim & non muslim]..bahkan setelah wafat abu talib juga tak ada kucuran darah dari Muhammad..

  Ini kesabaran suku yg luar biasa..

  Balasan dari Nabi adalah melakukan pengumpulan pasukan & kemudian HIJRAH ke Medinah.

  Di sana beliau menyerang & merampoki karavan yg lewat yaitu:
  yg ke-1 bln ke-7/9 stlh Hijrah, dipmpin Hamzah
  ke-2 bulan ke-9, dipimpin Ubaydah.
  ke-3 bln ke 10, pimpinan sa'd
  ke-4 bln ke 12, dipimpin Muhammad.
  ke-5, bulan ke13, dipimpin Muhammad.
  ke-6, bulan ke15/16, dipimpin Abu salamah
  ke-7, di thn ke-2 H, dipimpin abdulah bin jash
  ke-8,thn ke-3 H, dipimpin Zaid ibn haritha
  ke-9, thn ke-5, dipimpin zaid ibn haritha
  ke-10, thn ke-7 dipimpin Abu ubaidah
  ke-11 thn ke-8, pimpinan abu Qatada

  lanjut..

  ReplyDelete
 24. lanjutan..

  Utk pembasmian suku2 yahudi bukan karena curang namun karena harta dan sekali lagi urusan kekuasaan..ini dimulai dari suku Yahudi di Medina, yakni Bani Qaynuqa, Bani Nadir, & Bani Quraiza dan kemudian menjadi lebih banyak lagi.

  Utk kresten dimulai dgn banu harith di najran digambarkan spt ini:

  According to Ar-Rahīq al-Makhtum (The Sealed Nectar), a modern Islamic hagiography of Muhammad written by the Indian Muslim author Saif ur-Rahman Mubarakpuri, having refused to convert to Islam, Muhammad ordered the tribe to pay the Jizyah and give Muhammad 2,000 garments, in exchange for peace and security.[Rahman al-Mubarakpuri, Saifur (2005), The Sealed Nectar, Darussalam Publications, p. 291] A part of the tribe were still practising Idolatry, and Muhammad only had a treaty with the Christian part of the tribe, so he sent Khalid ibn Walid with a group of armed men to call on the rest of the tribe to embrace Islam. William Muir also claims that Muhammad told Khalid to attack them if they refused to convert.[Muir, William (August 1878), The life of Mahomet (Full free digitized version), Kessinger Publishing Co, p. 224]

  Tabari vol 9, hal 82:
  "The Messenger of God sent Khalid b. al-Walid in the month of Rabi' II, or Jumada I, in the year 10/631 to Banu al Harith b. Kab in Najran and and ordered to invite them to Islam for three days before he fought them. If they should respond to him [with the acceptance of Islam], then he was to accept it from them, and to stay with them and teach them the Book of God, the sunnah of His prophet, and the requirements of Islam [ma'alim al-islam),if they should decline then he was to fight them. "

  Jadi masa bodo apakah mereka kaum pagan, yahudi, Kresten..selama ngga mo nyembah Allah, ngga bayar jizyah [uang reman]..akan di habisi!

  Keadaan ini PERSIS dgn ucapan Nabi ketika masih di mekkah dan menanggapi tawaran dari quraish utk memimpin mereka dengan syarat nabi menghentikan kebiasaannya menghina leluhur, adat istiadat & nenek moyang quraish:

  Nabi berkata: "Jika Aku sepakat dgnini maka apakah Kalian sepakat memberikan aku satu kalimat, jika engkau ucapkan ini, Kalian akan memerintah kaum arab & non arab sekaligus?" [NAMUN di Tabari disampaikan, "Jika engkau ucapkan ini,kalian akan memerintahkan kaum Arab & NON ARAB akan membayar Jizyah pada mereka"

  Kemudian,
  setelah menduduki mekkah, Nabi ngga memperbolehkan mereka bersembahyang pd tuhan2 mereka, jika ngga mo masuk islam, ato ngga mo bayar jizyah..di bunuh, seperti biasa!
  ***

  Saya menjawab pertanyaan anda spt ini:

  Adat istiadat, tatacara & sembahan orang lain (termasuk kaum arab) bukanlah OBJEK utk diMUSNAHKAN walaupun berbeda..bahkan yg dibawa NABIMU TIDAKLAH LEBIH BAIK bahkan CENDERUNG lebih BURUK karena penuh ajaran kekerasan dan tidak menghargai sesembahan, tatacara dan adatistiadat orang lain..serta mengajarkan memperbudak dan mengambil jatah reman.

  O ya, dalam menanggapi..ingat perbaiki panggilan anda dan beranilah menggunakan nama asli anda..oceh..

  ReplyDelete
 25. WJ :
  Bejo,
  Anda ini, udah ngga punya kebaranian menunjukan nama asli, eeeh, sekarang malah meningkat dengan mengubah2 nama sy.

  Tingkah laku anda cocok bener dgn ajaran agama anda :)

  sy minta anda perbaiki di postingan berikutnya setelah postingan sy ini.

  Untuk MENDIDIK ANDA agar lebih beradab, maka SETELAH POSTINGAN INI, semua tanggapan anda di blog gw akan gw hapus.

  Silakan ulangi lagi menulisnya dgn menulis nama sy dengan benar. [dan lebih baik lagi anda lebij jantan dikit dengan menyebutkan nama anda, tentunya]


  SAYA :
  Oh jadi tersungging nih ceritanya karena nama anda saya ganti Pak ??
  Ternyata anda sangat concern terhadap diri sendiri ketika difitnah orang lain, tapi sama sekali gak peduli ketika mengumbar fitnah pada orang lain.
  Ha..ha… Sorry deh kalo gitu. Maaf…maaf…1.000X
  Ok saya panggil anda dengan WJ aja ya.
  Soal nama asli saya? Saya gak melihat korelasinya nama asli vs nama samaran vs kejantanan, apalagi hanya di dunia Maya.
  Toh saya juga gak tahu nama anda itu nama asli atau nama samaran juga, anda gak mencantumkan foto copy akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga anda kan ?
  Jadi baiarlah saya tetap sebagai WONGBEJO, dan tidak usah memusingkan apapun anggapan anda pada saya. Jantan atau betina, itu bukan masalah.
  OK pak ??

  WJ :
  Selama di Mekkah anda baca saja di sini, maka AQ, HADIS, SIRAH & TARIKH menginformasikan bhw MUHAMMAD & MUSLIM kerap & berulang menghina & mencerca nenekmoyang, kebiasaan, adat istiadat & sesembahan mereka..namun tak ada penyiksaan, larangan beribadah dari kaum Quraish. bahkan tidak mengambil kesempatan ketika Muhammad dan pengikutnya sdg lemah2nya akibat hukuman pengucilan utk suku pimpinan Abu talib [muslim & non muslim]..bahkan setelah wafat abu talib juga tak ada kucuran darah dari Muhammad..

  Ini kesabaran suku yg luar biasa..

  SAYA :
  Kalimat anda ini menarik :
  “menghina & mencerca nenek moyang, kebiasaan, adat istiadat & sesembahan mereka”

  Nenek moyang mereka adalah dari Nabi Ibrahim, dan beliau tidak mengajarkan adat istiadat, tradisi dan kepercayaan seperti yg mereka lakukan.
  Karena itu mengapa tidak boleh ditentang dan dikembalikan kepada tradisi aslinya ?

  ReplyDelete
 26. WJ :
  Balasan dari Nabi adalah melakukan pengumpulan pasukan & kemudian HIJRAH ke Medinah.

  Di sana beliau menyerang & merampoki karavan yg lewat yaitu:
  yg ke-1 bln ke-7/9 stlh Hijrah, dipmpin Hamzah
  ke-2 bulan ke-9, dipimpin Ubaydah.
  ke-3 bln ke 10, pimpinan sa'd
  ke-4 bln ke 12, dipimpin Muhammad.
  dll

  SAYA :
  Secara strategi perang itu bisa dimaklumi.
  Musyrikin Makkah hidupnya tergantung pada perdagangan luar negeri
  Jalur perdagangan mereka berada dalam kekuasaan muslimin, atau setidaknya telah ada perjanjian kerjasama antara muslimin dengan kabilah2 yg menguasai jalur2 perdagangan lain orang2 musyrik.
  Mengganggu bahkan memutus jalur dan kegiatan perdagangan mereka bisa memberikan tekanan politik yg hebat kepada kaum musyrikin, itu bisa melemahkan kekuatan ekonomi mereka yg pada akhirnya membuat mereka akan mempertimbangkan upaya perdamaian yg diinginkan oleh Nabi.

  Strategi itu masih tetap dipraktekkan hingga ke jaman ini,
  Anda ingat menjelang digulingkannya Sadam Husein ?
  Amerika mempengaruhi PBB untuk menjatuhkan saksi embargo ekonomi kepada Iraq sebelum mereka mengirim pasukan tempurnya.
  Hasilnya, Iraq berhasil dilemahkan melalui embargo ekonomi itu sehingga mudah bagi Amerika untuk menggilas militer Iraq.
  Bayangkan jika Amerika langsung menyerbu disaat ekonomi Iraq sedang kuat2nya ditambah moral tinggi pasukan dan rakyat Iraq tanpa dilemahkan oleh saksi ekonomi dulu, mimpi buruk perang Vietnam bisa terulang di wailayah Teluk
  Amerika bisa ngacir pulang tanpa kemenangan

  WJ :
  Utk pembasmian suku2 yahudi bukan karena curang namun karena harta dan sekali lagi urusan kekuasaan..ini dimulai dari suku Yahudi di Medina, yakni Bani Qaynuqa, Bani Nadir, & Bani Quraiza dan kemudian menjadi lebih banyak lagi.

  SAYA :
  Akan lebih fair kalo anda berani tunjukkan (postingkan) di sini sebab2 yg melatar belakangi pengusiran dan peperangan dengan suku2 Yahudi itu diatas.
  Bukannya karena saya tidak tahu ceritanya, tapi saya curiga anda yg malah tidak tahu tentang sebab2 itu
  Karena itu silahkan postingkan dulu sebelum saya tanggapi.

  WJ :

  Utk kresten dimulai dgn banu harith di najran digambarkan spt ini:

  bla..bla….bla…

  SAYA :
  Didepan delegasi Najran Nabi berkata : “Jika Khalid bin Walid tidak menulis surat kepadaku yang menjelaskan bahwa kalian telah masuk Islam dan TIDAK MENANTANG PERANG, maka aku campakkan kepala-kepala kalian di bawah kaki-kaki kalian.”

  Cukup jelas kondisinya, “TIDAK MENANTANG PERANG !”
  Gak mau masuk Islam boleh saja asal mau bayar Jizyah.
  Delegasi orang Kristen Najran yg menolak Islam saja tetap diterima dengan baik oleh Nabi, bahkan mereka sempat berdebat soal ketuhanan Yesus dengan Nabi sendiri. Walau hasilnya tetap tidak ada kesepakatan, orang Kristen Najran juga tetap gak mau masuk Islam, Gak diapa2in oleh Nabi.
  Kalo Nabi Muhammad SAW nggak toleran dengan agama lain, apa iya hal seperti itu bisa terjadi ?
  Tapi kalo udah menolak masuk Islam sambil menantang perang, itu namanya apa? Musuh kan ?

  ReplyDelete
 27. WJ :
  Jadi masa bodo apakah mereka kaum pagan, yahudi, Kresten..selama ngga mo nyembah Allah, ngga bayar jizyah [uang reman]..akan di habisi!

  SAYA :
  Gak ada itu Pak !
  Tidak ada yg dihabisi nyawanya karena gak mau menyembah Allah, tapi pasti punya dosa lain yaitu melawan kaum muslimin.

  Jizyah, apa yg anda ketahui tentang Jizyah ??
  Itu adalah uang perlindungan yg membebaskan orang yg membayarnya (non muslim) dari wajib militer, kompensasinya kalo ada serangan dari luar mereka akan mendapat perlindungan dari pemerintah Muslim.
  itu kan simbiosis mutualisma namanya
  Warga Muslim sendiri selain wajib membayar zakat juga tetap wajib militer.
  Mereka mempunyai kewajiban yg lebih berat daripada non muslim di dalam wilayah negara Islam.


  WJ :
  Kemudian,
  setelah menduduki mekkah, Nabi ngga memperbolehkan mereka bersembahyang pd tuhan2 mereka, jika ngga mo masuk islam, ato ngga mo bayar jizyah..di bunuh, seperti biasa!

  SAYA :
  Siapa bilang pak, itu kan pendapat anda saja ?
  Yg ada adalah amnesty bagi penduduk Makkah.
  Kalo berhala2 di Kabah memang dihancurkan, mengembalikan kesucian Kabah seperti pertama kalinya di masa Nabi Ibrahim, yg merupakan nenek moyang mereka.

  lagipula apa untungnya nyembah patung ??
  coba saya tanya anda, apa keuntungan yg didapat umat Buddha dengan menyembah patung Buddha ??
  gak ada bukan ??
  emang patung bisa apa sih ?
  kalo mengharap patung bisa menyelamatkan dan memberikan karunia kepada seseorang, itu kan namanya mental yg sakit.
  lalu kenapa mental yg seperti itu gak boleh disembuhkan ??
  cara pertama penyembuhannya adalah dengan menghancurkan patung2 itu sendiri.

  ReplyDelete
 28. WJ :

  Saya menjawab pertanyaan anda spt ini:

  Adat istiadat, tatacara & sembahan orang lain (termasuk kaum arab) bukanlah OBJEK utk diMUSNAHKAN walaupun berbeda..bahkan yg dibawa NABIMU TIDAKLAH LEBIH BAIK bahkan CENDERUNG lebih BURUK karena penuh ajaran kekerasan dan tidak menghargai sesembahan, tatacara dan adatistiadat orang lain..serta mengajarkan memperbudak dan mengambil jatah reman.

  SAYA :
  Adat istiadat, tata cara & sembahan nenek moyang Arab yg asli adalah mengikuti cara Nabi Ibrahim Pak !
  Agama asli di Arab adalah agama Hanif, peninggalan nabi Ibrahim dan keturunannya.
  Kalo kemudian agama lama itu dirusak, apa salah kalo kemudian dibenarkan kembali ??
  Nenek moyang orang Arab dulu juga menghancurkan patung2 berhala yg disembah oleh kaumnya, kalo sekarang anak cucunya mengulangi kembali perisiwa itu untuk membawa agama leluhurnya bersih dari penistaan, apakah itu salah ??

  - Kekerasan dalam Islam itu diperbolehkan dalam rangka membela diri.
  Apakah membela diri itu perbuatan yg salah ?

  - Tidak menghargai agama lain ?
  Tidak juga ! Selama mereka tidak memusuhi Islam, dan mau hidup berdampingan dengan damai. Lakum dinukum waliyyadin (bagimu agamamu – bagiku agamaku)
  Tapi kalo mereka menyatakan perang kepada Islam, apa alasannya untuk tidak melawan ??

  - Mengajarkan perbudakan ?
  Justru agama Islam yg mengajarkan untuk menghilangkan perbudakan.
  Coba pelajari agama Islam yg menganjurkan untuk pembebasan Budak ya Pak !

  - Jatah Reman (maksud anda jizyah ??)
  Sekali lagi pelajari soal Jizyah. Apa dan untuk apa Jizyah itu.
  Toh hingga jaman modern ini tidak ada satu negarapun yg tidak membebankan pembiayaan angkatan perang mereka pada warga negaranya sendiri.


  ****
  Jadi secara garis besarnya anda menganggap kebudayaan jahiliyah lebih baik dibanding ajaran Islam, gitu kan pak ??
  Jadi sebagai pribadi dan sebagai seorang Buddhist anda setuju dengan sikap orang2 Musyrik Makkah itu ??

  ReplyDelete
 29. untuk lebih lengkapnya, silahkan nhe-link ke sini :
  http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/index.html

  ReplyDelete
 30. Bejo:
  Soal nama asli saya? Saya gak melihat korelasinya nama asli vs nama samaran vs kejantanan, apalagi hanya di dunia Maya.
  Toh saya juga gak tahu nama anda itu nama asli atau nama samaran juga, anda gak mencantumkan foto copy akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga anda kan ?
  Jadi baiarlah saya tetap sebagai WONGBEJO, dan tidak usah memusingkan apapun anggapan anda pada saya. Jantan atau betina, itu bukan masalah.
  OK pak ??

  Gw:
  ttg tidak mengubah2 nama ASLI SAYA ketika anda bertingkah sesuai ajaran yg anda anut, baguslah, setidaknya anda masih bisa di didik rupanya..

  O ya, itu nama asli sy dan maaf, sy tidak sejenis anda, yg cuma mampu pake nama palsu.

  So, jika nama tidak masalah buat anda, maka tentunya anda tidak keberatan saya panggil, "BINATANG?"..silakan jawab krn tanpa nama asli maka mulai tanggapan berikutnya ya saya akan sebut anda binatang..toh tidak masalah buat anda, bukan?

  Bejo:
  Nenek moyang mereka adalah dari Nabi Ibrahim, dan beliau tidak mengajarkan adat istiadat, tradisi dan kepercayaan seperti yg mereka lakukan.
  Karena itu mengapa tidak boleh ditentang dan dikembalikan kepada tradisi aslinya ?

  gw:
  ngarang!
  Ibrahim tidak pernah pergi ke tempat di mana Mekah dibangun, tidak juga anaknya, Ismael dan anak Ismael, Nabaiut.
  sisanya baca di sini

  Juga tidak semua arab keturunan Ismail:
  Bukhari vol.4 book 55 no.583,
  "[..]So, they settled there, and later on they sent for their families who came and settled with them so that some families became permanent residents there. The child (i.e. Ishmael) grew up and learnt Arabic from them and (his virtues) caused them to love and admire him as he grew up, and when he reached the age of puberty they made him marry a woman from amongst them.”

  Kedua,
  Artikel "Di sini” dan di sini, berdasarkan sumber2 islam sendiri telah membuktikan telak bahwa Muhammad BUKAN keturunan Ismail :)

  ReplyDelete
 31. Bejo:
  Secara strategi perang itu bisa dimaklumi.
  Musyrikin Makkah hidupnya tergantung pada perdagangan luar negeri
  [sbg tanggapan ttg PERAMPOKAN yg dilakukan Nabi dan kawannya beberapa bulan setelah Hijrah]

  Gw:
  Sakit. Rampok ya rampok..memaklumi orang merampok dan mengajarkan rampok..itu tanda anda emang sakit.


  Bejo:
  Strategi itu masih tetap dipraktekkan hingga ke jaman ini,

  Gw:
  Yup, Islam emang menggunakan strategi merampok buat membiayai melakukan kekerasan lainnya, "Oman Abdurrahman, terpidana kasus terorisme Aceh mengajarkan doktrin antara lain pembenaran terhadap aksi perampokan untuk mendukung pendanaan kegiatan sebagai fa`i.[tempo.co]


  Bejo:
  Akan lebih fair kalo anda berani tunjukkan (postingkan) di sini sebab2 yg melatar belakangi pengusiran dan peperangan dengan suku2 Yahudi itu diatas.
  Bukannya karena saya tidak tahu ceritanya [..]

  gw:
  Kalo ngga tau bilang aja ngga usah malu2, kekerasan di Islam sudah jadi rahasia umum, baca aja di sini


  Bejo:
  Didepan delegasi Najran Nabi berkata : “Jika Khalid bin Walid tidak menulis surat kepadaku yang menjelaskan bahwa kalian telah masuk Islam dan TIDAK MENANTANG PERANG, maka aku campakkan kepala-kepala kalian di bawah kaki-kaki kalian.”
  Cukup jelas kondisinya, “TIDAK MENANTANG PERANG !”
  Tapi kalo udah menolak masuk Islam sambil menantang perang, itu namanya apa? Musuh kan ?
  Gak mau masuk Islam boleh saja asal mau bayar Jizyah.

  Gw:
  Baca awalannya yang kamu sengaja POTONG?

  quote:
  "Pada bulan Rabiul Awal/Jumadil Ula thn ke-10H, Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Walid ke Bani Al-Harits di Najran dan memerintahkannya "mengajak" masuk Islam selama 3 hari sebelum memerangi mereka..Jika mereka menolak masuk Islam, mereka diperangi.[Ibn Hizham bab 214]
  the Muslims were shocked and dazzled by the richness of the bishop>/b> of B. al-Harith when he visited Medina. Allah revealed verse 3:61 admonishing those who dispute with His Messenger [Rodwell, p.438, note 19] In the end, al-Harith and his people decided to pay the Jizya tax to escape regular Muslim invasion in their territory. Muhammad accepted their decision and the Christian delegate returned to Najran.[Mubarakpuri, p.527]

  The Jizya tax was set as one dinar(or its substitute in clothes) for every adult, male or female, free or slave. If the Jews and the Christians refuse to pay Jizya tax then they become the enemy of Allah (so, liable to be killed).
  [Sumber: The Muslim Empire and the Land of Gold, by Rodney J. Phillips. Hal 379-380 dan A Critical Analysis of "Real Islam". Its People, Culture, Philosophy, and Practices Yesterday and Today, Appendix B ~ Diary of Muhammad, 4c]

  ReplyDelete
 32. Bejo:
  Gak ada itu Pak ! [sbg tanggapan dari: Jadi masa bodo apakah mereka kaum pagan, yahudi, Kresten..selama ngga mo nyembah Allah, ngga bayar jizyah [uang reman]..akan di habisi!]
  Tidak ada yg dihabisi nyawanya karena gak mau menyembah Allah, tapi pasti punya dosa lain yaitu melawan kaum muslimin.
  +
  Jizyah adalah uang perlindungan yg membebaskan orang yg membayarnya (non muslim) dari wajib militer, kompensasinya kalo ada serangan dari luar mereka akan mendapat perlindungan dari pemerintah

  Gw:
  Ngarang!
  AQ 9:29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
  Hadis:, "When you meet your enemies who are polytheists, invite them to three courses of action. If they respond to any one of these, you also accept it and withhold yourself from doing them any harm. Invite them to [accept] Islam; if they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them. ... If they refuse to accept Islam, demand from them the jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, seek Allah’s help and fight them [Muslim 19.4294]

  sisanya lihat di sini, di sini dan lebih jelas lagi disini

  Jadi, tidak mau beriman, perangi sampe mereka bayar jizyah kalo mau ya BUNUH aja, jelas?!


  Bejo:
  Yg ada adalah amnesty bagi penduduk Makkah. [tanggapan dari: setelah menduduki mekkah, Nabi ngga memperbolehkan mereka bersembahyang pd tuhan2 mereka, jika ngga mo masuk islam, ato ngga mo bayar jizyah..di bunuh, seperti biasa!]
  Kalo berhala2 di Kabah memang dihancurkan, mengembalikan kesucian Kabah seperti pertama kalinya di masa Nabi Ibrahim, yg merupakan nenek moyang mereka.

  Gw:
  NGARANG!
  Ibrahim tidak pernah pergi ke tempat di mana Mekah dibangun, tidak juga anaknya, Ismael dan anak Ismael, Nabaiut.

  sisanya baca di sini

  Juga tidak semua arab keturunan Ismail:
  Bukhari vol.4 book 55 no.583,
  "[..]So, they settled there, and later on they sent for their families who came and settled with them so that some families became permanent residents there. The child (i.e. Ishmael) grew up and learnt Arabic from them and (his virtues) caused them to love and admire him as he grew up, and when he reached the age of puberty they made him marry a woman from amongst them.”

  Kedua,
  Artikel "Di sini” dan di sini, berdasarkan sumber2 islam sendiri telah membuktikan telak bahwa Muhammad BUKAN keturunan Ismail :)


  Bejo:
  lagipula apa untungnya nyembah patung ??

  Gw:
  Tidak ada untungnya..juga tidak ada untungnya tunggang tungging ngadep kabah.


  Bejo:
  Apa keuntungan yg didapat umat Buddha dengan menyembah patung Buddha ??

  gw:
  Nyembah? lagi2 ngarang.


  Bejo:
  emang patung bisa apa sih ?

  Gw:
  ngga bisa apa2..sama pertanyaannya emang gunanya apa itu kaba dan batu hitam di sembah dan di ciumin?


  Bejo:
  cara pertama penyembuhannya adalah dengan menghancurkan patung2 itu sendiri.

  Gw:
  Bagus, jika anda baca link yg saya berikan diatas, anda akan tau bahkan Ibrahim saja tidak pernah juga ke mekkah, kalo gitu sadarlah jika Allah anda itu tidak ada dan kabah itu ternyata bualan allah anda.:))..

  kesian juga ya kamu ini..ketipu abis dah di bodoh2i selama ini..xixixixi

  ReplyDelete
 33. Bejo:
  Adat istiadat, tata cara & sembahan nenek moyang Arab yg asli adalah mengikuti cara Nabi Ibrahim Pak !
  Agama asli di Arab adalah agama Hanif, peninggalan nabi Ibrahim dan keturunannya.

  Gw:
  Ngarang!
  tidak semua arab keturunan Ismail:
  Bukhari vol.4 book 55 no.583,
  "[..]So, they settled there, and later on they sent for their families who came and settled with them so that some families became permanent residents there. The child (i.e. Ishmael) grew up and learnt Arabic from them and (his virtues) caused them to love and admire him as he grew up, and when he reached the age of puberty they made him marry a woman from amongst them.”

  Kedua,
  Artikel di sini dan di sini, menggunakan sumber2 islam sendiri telah membuktikan telak bhw Muhammad BUKAN keturunan Ismail :)

  Bejo:
  Kalo kemudian agama lama itu dirusak, apa salah kalo kemudian dibenarkan kembali ??

  Gw:
  ngarang. Muhammad bukan keturunan Ismail dan juga tidak cinta damai..ini sih lebih rusak, tau.

  Dibenarkan kembali?..hehehe..
  satu contoh kecil menghargai puasa utk menahan nafsu dan menumpahkan darah saja tidak dilakukan NABI ALLAH. Orang2 Quraish kafir saja jelas2 tidak berperang & meletakan senjata utk menghormati bulan mereka berpuasa. namun Muhammad tidak, ia bahkan pergi ke Badr untuk berperang.

  2 (bulan) sebelumnya, ketika kaum quraish berpuasa rajab, di January 624, caravan mereka utk sekian kalinya dirampok Muhammad dan kawanannya, Penjaga caravannya pun di bunuh. Tradisi Quraish berpuasa tidak melakukan perang/bertengkar diketahui Muhammad bukannya dihormati malah dimanfaatkan! Ketika mereka lemah dirampoki karavannya dan dibunuhi penjaganya.

  Jelas2 ajaran yg lebih buruk, bukan?!

  ReplyDelete
 34. Bejo:
  Kekerasan dalam Islam itu diperbolehkan dalam rangka membela diri.

  Gw:
  Dari sebelum HIJRAH, yg hobi menghina justru muhammad. Setelah hijrah, yg hobi merampoki karavan justru Muhammad dan kawanannya. Yang menghajar kaum yahudi, dll justru Muhammad dan kawanannya. Jadi Tidak ada alasan membela diri, namun justru kekerasan berasal dari Muhammad sendiri.


  Bejo:
  Mengajarkan perbudakan ?
  Justru agama Islam yg mengajarkan untuk menghilangkan perbudakan.

  Gw
  ngarang!
  Selama peperangan pasca hijrah, apa ngga pernah baca perbudakan dan penjualan Budak? nih baca di sini, di sini dan malah di jaman modernnya juga masih baca Selangkangan


  Bejo:
  Sekali lagi pelajari soal Jizyah. Apa dan untuk apa Jizyah itu.

  Gw:
  AQ 9:29. Perangilah orang2 yg tdk beriman kpd Allah & tidak (pula) kepada hari kemudian, & mereka tdk mengharamkan apa yg diharamkan oleh Allah & RasulNya & tidak beragama dgn agama yg benar (agama Allah), (yaitu orang2) yg diberikan Al-Kitab kpd mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dgn patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

  Hadis:
  "When you meet your enemies who are polytheists, invite them to three courses of action. If they respond to any one of these, you also accept it and withhold yourself from doing them any harm. Invite them to [accept] Islam; if they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them. ... If they refuse to accept Islam, demand from them the jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, seek Allah’s help and fight them [Muslim 19.4294]

  sisanya lihat di sini, di sini. Lebih jelas lagi disini

  Kesimpulan: tdk mau beriman, perangi sampe bayar jizyah, kalo ngga mau juga, BUNUH aja, jelas?!


  Bejo:
  Jadi secara garis besarnya anda menganggap kebudayaan jahiliyah lebih baik dibanding ajaran Islam, gitu kan pak ??

  Gw:
  Yg dibawa NABIMU TIDAKLAH LEBIH BAIK bahkan CENDERUNG lebih BURUK karena penuh ajaran kekerasan, tidak menghargai sesembahan, tatacara dan adat istiadat orang lain..serta mengajarkan memperbudak & mengambil jatah reman.

  ReplyDelete
 35. WJ :
  So, jika nama tidak masalah buat anda, maka tentunya anda tidak keberatan saya panggil, "BINATANG?"..silakan jawab krn tanpa nama asli maka mulai tanggapan berikutnya ya saya akan sebut anda binatang..toh tidak masalah buat anda, bukan?

  SAYA :
  No problem @ all
  Anda mau manggil saya apa aja, itu tidak membuat risau hati saya sedikitpun
  Ha..ha….
  Monggo2 saja kalo situ mau


  WJ :
  ngarang!
  Ibrahim tidak pernah pergi ke tempat di mana Mekah dibangun, tidak juga anaknya, Ismael dan anak Ismael, Nabaiut.
  sisanya baca di sini

  bla…bla…bla….

  SAYA :
  saya gak bermaksud menyalahkan maupun membenarkan artikel2 yg anda tunjukkan linknya, karena saya tahu, yg namanya ilmu / kajian sejarah itu sifatnya hanya sekedar hipotesis saja, teori2, dugaan2, dll yg sejenis itu, tidak ada satupun darinya yg bisa menelorkan satu kebenaran mutlak, apalagi obyek bahasannya melewati angka ribuan tahun yg lalu.
  Jadi link2 seperti itu tidak bisa anda gunakan untuk melawan Al Quran maupun hadist sahih yg otoritasnya dapat dipercaya.


  WJ :
  Sakit. Rampok ya rampok..memaklumi orang merampok dan mengajarkan rampok..itu tanda anda emang sakit.

  SAYA :
  Tergantung situasinya. Kalo dalam situasi damai rampok merampok dan mengajarkan merampok itu namanya orang sakit
  Tapi kalo dalam situasi perang, itu sehat, disebut strategi dan bagian dari perang itu sendiri.
  Contoh nih ya :
  pejuang Indonesia dulu juga sering menyergap konvoi logistic dari tentara Belanda.!
  Bagi Belanda itu memang seperti perampokan dari orang2 sakit jiwa
  Tapi bagi Pejuang Indonesia, itu tindakan yg dapat dibenarkan terhadap komplotan orang2 yg real sakit jiwa karena udah jadi penjajah negeri orang lain.

  ReplyDelete
 36. WJ :
  Yup, Islam emang menggunakan strategi merampok buat membiayai melakukan kekerasan lainnya, "Oman Abdurrahman, terpidana kasus terorisme Aceh mengajarkan doktrin antara lain pembenaran terhadap aksi perampokan untuk mendukung pendanaan kegiatan sebagai fa`i.[tempo.co]

  SAYA :
  Itu perbuatan yg tidak sah ditinjau dari hukum Islam, karena kondisinya tidak terpenuhi, negeri kita gak sedang berada dalam keadaan perang


  WJ :
  Kalo ngga tau bilang aja ngga usah malu2, kekerasan di Islam sudah jadi rahasia umum, baca aja di sini

  SAYA :
  Bukan gak tahu pak,.
  Saya cuma ngetes anda, apa bener2 bisa memahami latar belakang masalah pengiriman2 pasukan tsb atau nggak ??
  Ternyata betul dugaan saya, anda gak tahu apa2 soal itu.
  Apa yg anda muat dalam artikel anda soal itu isinya hanya pemutar balikan fakta, kemudian memfitnah.


  WJ ::
  Baca awalannya yang kamu sengaja POTONG? …… dll

  SAYA :
  Ya memang sengaja saya potong, bukannya untuk menutupi (seperti kebiasaan anda) tetapi karena semua orang (kecuali anda dan yg sejenis anda) udah pada tahu bahwa Nabi baru akan menyuruh untuk memerangi suatu kaum ketika kaum itu menolak Islam sekaligus menantang perang !
  Anda mengabaikan fakta bahwa banyak kaum non Islam yg tidak dipaksa menjadi Islam dan gak diperangi oleh Nabi karena mereka mereka menyatakan perdamaian dengan Islam dan membayar Jizyah.

  Dan anda sama sekali gak ngerti tentang Jizyah , selain hanya sok tahu !
  Untuk melengkapi pengetahuan anda yg belepotan soal JIZYAH, baca disini :
  http://studiislam.wordpress.com/2007/10/25/jizyah/


  WJ:
  Tidak ada untungnya..juga tidak ada untungnya tunggang tungging ngadep kabah.

  SAYA :
  Terus kenapa anda (Buddhist) nyembah Patung Buddha ? (kadang2 Cuma kepala Buddha doang)


  WJ :
  Nyembah? lagi2 ngarang.


  SAYA :
  Justru yg bilang tidak nyembah itu yg paling ngarang !
  Kelihatan jelas Buddhist itu nyembah patung Buddha kok,
  masih ngeyel gak nyembah ?? Jangan Ngimpi lah Pak


  WJ :
  ngga bisa apa2..sama pertanyaannya emang gunanya apa itu kaba dan batu hitam di sembah dan di ciumin?

  SAYA :
  Kalo gitu untuk apa patung Buddha disembah kalo gak bisa apa ?

  Nyembah kabah ? Anda ngimpi Pak ?? Mana ada orang Islam nyembah Kabah / batu hitam ?
  kami nyembah Allah yg tidak bisa dilihat mata.
  Nyium batu hitam apa salah ?? Apa kesalahan dari nyium ??
  Toh anda juga nyium istri dan anak anda, emang itu salah ?

  ReplyDelete
 37. WJ ::
  Bagus, jika anda baca link yg saya berikan diatas, anda akan tau bahkan Ibrahim saja tidak pernah juga ke mekkah, kalo gitu sadarlah jika Allah anda itu tidak ada dan kabah itu ternyata bualan allah anda.:))..

  kesian juga ya kamu ini..ketipu abis dah di bodoh2i selama ini..xixixix

  SAYA :
  Lho apa anda juga gak merasa sudah dibodohi dan ditipu oleh hipotesa dari si penulis link yg anda rujuk itu ??
  Bukankah dia juga mengarang cerita berdasarkan andai2nya dia saja kan ??
  Dia aja gak tahu apa saja yg telah dilakukan oleh kakek buyutnya waktu masih muda, tapi kok bisa memastikan tentang Nabi Ibrahim ribuan tahun yg silam ?
  Anda kok pecaya aja ??
  apakah HIPOTESA sudah menggantikan FAKTA ??

  Saya tidak merasa ditipu, karena sumber informasi kami dari yg mutlak benar, Allah SWT.
  itu bukan hipotesa, itu kebenaran

  WJ :
  Ngarang!
  tidak semua arab keturunan Ismail:
  Bla..bla…bla….

  SAYA :
  Mungkin anda ada benarnya (tapi sedikit aja - jangan banyak2)
  Dan anda juga harus ingat, suku2 di Jazirah Arab semuanya berasal dari keturunan anak2 Ibrahim yg telah bercampur baur dengan berbagai perkawinan silang..
  Jadi tidak ada alasan buat anda berkata suku Quraisy bukan dari keturunan Ibrahim.


  WJ ::
  Dibenarkan kembali?..hehehe..
  satu contoh kecil menghargai puasa utk menahan nafsu dan menumpahkan darah saja tidak dilakukan NABI ALLAH. Orang2 Quraish kafir saja jelas2 tidak berperang & meletakan senjata utk menghormati bulan mereka berpuasa. namun Muhammad tidak, ia bahkan pergi ke Badr untuk berperang.

  SAYA :
  Betapa bodohnya anda, bila ada 1.300 pasukan lengkap sedang dalam perjalanan akan menghancurkan kelompok anda di bulan Haram, apakah anda akan berdiam diri saja ??
  Membela diri dari serbuan penghancuran apakah dosa ?
  Dosa pada siapa ? srmentara Tuhan sendiri yg menyuruh untuk menghadapi pasukan besar itu ??

  WJ :
  2 (bulan) sebelumnya, ketika kaum quraish berpuasa rajab, di January 624, caravan mereka utk sekian kalinya dirampok Muhammad dan kawanannya, Penjaga caravannya pun di bunuh. Tradisi Quraish berpuasa tidak melakukan perang/bertengkar diketahui Muhammad bukannya dihormati malah dimanfaatkan! Ketika mereka lemah dirampoki karavannya dan dibunuhi penjaganya.

  Jelas2 ajaran yg lebih buruk, bukan?!

  SAYA :

  Anda mempermasalahkan insiden itu ?
  Anda menutupi jawaban Nabi ketika diberitahu soal kejadian itu :
  “Saya tidak memerintahkan kalian berperang di bulan suci !”
  Karena itu kafilah Quraisy akhirnya dibiarkan lewat kembali dan orang yg sempat ditawan dibebaskan.

  Lalu turunlah ayat Al Quran tentang hal itu : QS 2:217

  Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi dari jalan Allah, kafir kepada Allah, Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah . Dan berbuat fitnah (menganiaya dan menindas kaum muslimin) lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka mengembalikan kamu dari agamamu , seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.


  BTW,
  Merampas kafilah dagang Quraisy itu strategi perang yg jitu dan secara tata negara dibenarkan !
  Pertama : Mematahkan kekuatan ekonomi musuh yg memusuhi dgn sengit Muslimin.
  Kedua : Kafilah musyrikin melewati jalur2 perdagangan yg merupakan teritori Muslimin tanpa ijin !

  Jaman sekarang aja, dalam keadaan damai, kalo ada kapal laut / pesawat dari suatu negara yg memasuki wilayah negara lain tanpa ijin juga akan ditahan / disita oleh militer negara yg bersangkutan. Kalo dikasih peringatan tidak menggubris malah bisa ditembak jatuh atau ditenggelamkan.
  Lebih2 kalo kedua negara sedang bermusuhan.

  ReplyDelete
 38. WJ :
  Dari sebelum HIJRAH, yg hobi menghina justru muhammad. Setelah hijrah, yg hobi merampoki karavan justru Muhammad dan kawanannya. Yang menghajar kaum yahudi, dll justru Muhammad dan kawanannya. Jadi Tidak ada alasan membela diri, namun justru kekerasan berasal dari Muhammad sendiri.


  SAYA :
  Anda hanya mengulang2 lagu usang ciptaan anda saja Pak !

  Muslim ketika di Makkah dianiaya tidak melawan, mereka memilih hijrah ke negara tetangga.
  Di negara tetangga mereka masih juga diintimidasi dan di provokasi oleh kaum musyrik Makkah,
  Orang Islam di Madinah dilarang ziarah ke Kabah di Makkah.
  Contoh provokasi mereka (yg tidak bisa dianggap ringan) adalah mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay (tokoh musyrik berpengaruh di Madinah) yg isi suratnya antara lain :

  “Anda ternyata memberi perlindungan kepada orang2 kami (orang2 Makkah). Kami bersumpah demi Uzza, kami menuntut agar anda segera memerangi mereka, atau mengusir meraka keluar dari Madinah. Bila tidak maka akan kami kirim ke Madinah pasukan bersenjata untuk memerangi kalian dan menjarah wanita2 kalian.”
  (sumber : Abu Dawud, Khabar an-Nadhir)

  Gunakan akal sehat anda untuk berfikir pak !
  Jika anda bilang orang2 musyrik Makkah adalah orang yg baik2 semua, mengapa mereka tidak malah bergembira ria dgn hijrahnya semua muslim ke Madinah ? yg berarti tidak akan ada lagi orang2 yg menjelek2kan kepercayaan, adat dan tuhan2 mereka lagi ??
  Mengapa mereka malah menginginkan pembinasahan semua muslim oleh sekutu mereka di Madinah ? dan kalau tidak dilakukan mereka akan memerangi semua orang Madinah ??
  Apa akal sehat anda masih berjalan noramal Pak ??
  Apakah orang2 seperti itu, yg telah mengeluarkan ancaman serius pada muslimin di kota lain dan sekaligus mengancam semua penduduk kota itu bila melindungi muslim, adalah orang2 yg memperlakukan muslimin dengan baik2 saja di kampung halaman mereka sendiri ??
  Kalo jauh di mata saja ancaman mereka pada muslim seperti itu, didepan mata pasti lebih parah lagi perlakuannya !

  Karena itu Nabi merasa perlu mematahkan kekuatan ekonomi Musyrikin Makkah dengan cara melarang kafilah2 dagang mereka melalui jalur2 yg berada di wilayah Madinah.
  Setidaknya pemutusan akses jalur dagang melewati Madinah akan membuat musyrikin Makkah bersikap lebih lunak dan kooperatif kepada orang2 Muslim.
  Dengan itu Nabi tidak saja berusaha melindungi muslimin di Madinah, tetapi juga semua orang di Madinah yg berlainan keyakinan.

  Menghajar Yahudi ?
  Kalo anda jantan, tolong anda postingkan isi perjanjian Madinah yg ditandantangani oleh Nabi dengan komponen2 masyarakat di Madinah, termasuk Yahudi.
  Kita akan menilai bersama2 kejahatan apa yg telah dilakukan kelompok2 Yahudi yg merobek2 isi perjanjian damai yg telah disepakati itu.
  Dan kita lihat apakah tindakan Nabi pada kaum Yahudi itu bisa dianggap menyalahi prosedur perjanjian atau tidak !

  Tolong ya pak, kalo ngawur jangan keterlaluan !
  Sampai memutar balikkan fakta segala.

  ReplyDelete
 39. WJ :
  ngarang!
  Selama peperangan pasca hijrah, apa ngga pernah baca perbudakan dan penjualan Budak? nih baca di sini, di sini dan malah di jaman modernnya juga masih baca Selangkangan

  SAYA :
  NGARANG !!
  Perbudakan adalah tradisi jaman yg belum bisa sepenuhnya dihilangkan bahkan pada masa2 awal Islam.
  Itu adalah tradisi yg telah berjalan beribu2 tahun sebelumnya,
  Gak kecuali di jaman Buddha, dan apa upaya Buddha untuk menghilangkan tradisi itu ??
  apa ada hasilnya ?? Gak ada kan ??
  kalo ada hasilnya, niscaya di jaman Kristen saja perbudakan sudah hilang dari muka bumi !

  Telah ditunjukkan dengan terang benderang bahwa Islam itu ajaran2nya berusaha untuk menghilangkannya !
  Contoh Ayat Quran :
  [90.10] Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
  [90.11] Maka tidakkah sebaiknya ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar?.
  [90.12] Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?
  [90.13] (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,
  Dan masih seabrek ayat dan hadist lainnya yg memerintahkan memerdekakan budak.
  Nabi itu memberi contoh, beliau selalu memerdekakan budak2 yg beliau punyai, bahkan ada yg dijadikan anak angkat kesayangan, yaitu Zaid bin Haritsah


  WJ
  Sekali lagi pelajari soal Jizyah. Apa dan untuk apa Jizyah itu.

  SAYA :
  Kalo gak tahu soal Jizyah sebaiknya anda baca ini :
  http://studiislam.wordpress.com/2007/10/25/jizyah/
  Atau diam tidak berkomentar aja !  WJ :
  Yg dibawa NABIMU TIDAKLAH LEBIH BAIK bahkan CENDERUNG lebih BURUK karena penuh ajaran kekerasan, tidak menghargai sesembahan, tatacara dan adat istiadat orang lain..serta mengajarkan memperbudak & mengambil jatah reman.

  SAYA :
  Itu hanya ocehan tak bermutu anda Pak !
  Silahkan anda bandingkan tradisi2 ala jahiliyah dan apa yg diajarkan Islam tentang itu.
  Boleh juga anda bandingkan dengan ajaran Buddha anda

  ReplyDelete
 40. bejo:
  [tanggapan krn bejo toh nama palsu juga, tentunya ngga masalah dipanggil binatang]
  No problem @ all
  Anda mau manggil saya apa aja, itu tidak membuat risau hati saya sedikitpun
  Monggo2 saja kalo situ mau

  gw:
  Bagus, sejak sekarang panggilanmu adalah binatang.

  ReplyDelete
 41. Binatang:
  [ttg Ibrahim & Ismail bukan leluhur kaum quraish & arab]
  [..]link2 spt itu tdk bisa anda gunakan untuk melawan Al Quran maupun hadist sahih yg otoritasnya dpt dipercaya.


  Gw:
  Quran adlh ucapan sepihak muhammad, tanpa saksi & bukti. Sementara tulisan di atas bertautan dgn bukti sejarah, Kitab Nasrani & Yahudi:

  1. [..]penulis² di abad ke-8 m yg mendasarkan informasi pd masa Muhammad, mengindikasikan bhw kaabah telah dibangun pd awal abad ke-5 M oleh Himyarite penyembah berhala pemimpin Yaman bernama Asa’d Abu Karb. Dia jg dipanggil sebagai Abu Karb Asa’d & ia memerintah Yaman dari tahun 410 sampai 435 masehi. Fakta yg diakui ahli sejarah islam bhw Asa’d Abu Karb adalah penguasa pertama dalam sejarah yg mendandani kaabah adalah sebuah indikator yg penting bhw dialah orang yg sebenarnya membangun kaabah [Al-Azruqi, Akhbar Mecca, 1:173; Yaqut al-Hamawi, Mujam al-Buldan, 4:463]
  2. Alkitab & kitab yahudi ngga pernah bilang Ibrahim pergi ke arean Mekah dibangun, tdk jg anaknya, Ismael & anak Ismael, Nabaiut.
  3. Artikel di sini & di sini, menggunakan sumber2 islam sendiri telah membuktikan telak bhw Muhammad BUKAN keturunan Ismail :)

  Semakin terbukti ucapan orang2 yg bilang Muhammad itu pembohong :)[AQ 10:41, 35:4, 34:8, 42:24]

  ReplyDelete
 42. Binatang:
  [tanggapan atas memaklumi orang mengajarkan merampok]
  Tergantung situasinya. Kalo dalam situasi damai rampok merampok & mengajarkan merampok itu namanya orang sakit
  Tapi kalo dalam situasi perang, itu sehat, disebut strategi & bagian dari perang itu sendiri.

  Gw:
  Emang sakit, karena di bulan ke 7 s/d 1 tahunan tdk sedang berperang..dan muhammad & kawanannya justru hidup dgn cara merampok karavan pedagang.


  Binatang:
  [ttg oman yg mengajarkan perampokan sebagai pendanaan dgn mengikuti kegiatan muhammad]
  Itu perbuatan yg tdk sah ditinjau dari hukum Islam, karena kondisinya tdk terpenuhi, negeri kita gak sedang berada dalam keadaan perang

  Gw:
  Emang nya si oman ngga ngerti hukum islam apa? xixixixi..geli gw..muhammad sendiri merampoki caravan pedangan ketika tdk dalam kondisi perang..


  Binatang:
  Bukan gak tahu pak,.
  Saya cuma ngetes anda, apa bener2 bisa memahami latar belakang masalah pengiriman2 pasukan tsb atau nggak ??
  Ternyata betul dugaan sy , anda gak tahu apa2 soal itu.
  Apa yg anda muat dalam artikel anda soal itu isinya hanya pemutar balikan fakta, kemudian memfitnah.

  Gw:
  xixixixi..itu kutipan darihadis,sirah & tarikh ehhh, malah kamu bilang fitnah & memutarbalikan fakta..padahal itu sumber kalanganmu sendiri yg ditulis oleh orang2 yg lebih tau islam..xixixi..kesian amat.

  ReplyDelete
 43. Binatang:
  Ya memang sengaja sy potong, [..] udah pd tahu bhw Nabi baru akan menyuruh untuk memerangi suatu kaum ketika kaum itu menolak Islam sekaligus menantang perang !
  Anda mengabaikan fakta bhw banyak kaum non Islam yg tdk dipaksa menjadi Islam & gak diperangi oleh Nabi karena mereka mereka menyatakan perdamaian dgn Islam & membayar Jizyah.

  Gw:
  PEMBOHONG.
  kamu tulis: "ketika kaum itu menolak Islam sekaligus menantang perang!"..BEDA TUH sama yg ditulis di sirat:, "Jika mereka menolak masuk Islam, mereka diperangi.[Ibn Hizham bab 214]"
  Kaum najran & tabuk tdk PERNAH nantang perang..mereka justru diserang..persis kaya nabi ketika merampok karavan pedagang di awal2 setelah hijrah.
  Inilah hakekat Islam sesungguhnya: PEMAKSAAN, Perampokan!

  ttg jizyah sy tau persis, krn begitu yg IBN KATHIR katakan:

  1. AQ 9:29 turun di 9 Hijriah & merupakan bagian dari surat 1 s/d 29.
  Yusuf ali bilang, surat 1-29 turun di bulan ke-10 9H ["The Holy Qur'an", 1989, hal.435].

  Ibnu Ishaq: "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menetap di Madinah di sisa bulan Ramadhan, Syawal, & Dzulqa'dah. Setelah itu, beliau mengutus Abu Bakar sebagai amirul haj pd tahun kesembilan untuk meluruskan tata cara haji kaum Muslimin, karena orang-orang musyrikin melaksanakan ibadah haji versi mereka.

  2. Surat 9:29 ini di tafsir Ibn kathir di tafsirkan berbarengan dgn surat 9:28.

  Versi ibn Ishaq:
  ttg Perang Hunain; apa saja yg terjadi di dalamnya, mundurnya kaum Muslimin dari musuh mereka, & pertolongan yg diturunkan Allah Ta 'ala kepada mereka setelah sebelumnya membiarkan mereka. Kemudian Allah Ta 'ala berfirman,

  "Hai orang-orang yg beriman, sesungguhnya orang-orang yg musyrik itu najis, make janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini den jika kalian khawatir menjadi miskin.' (9:28).

  Kenapa?

  Krn ada yg berkata,
  "Pasar-pasar pasti akan ditutup & kami tdk boleh memasukinya, akibatnya, perdagangan kami akan rusak & hilanglah apa yg biasa kami dapatkan daripada para mitra bisnis.'

  Oleh karena itu, turun ayat AQ 9:28,

  "Dan jika kalian khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki.' (9:28).

  Jalan lain spt apa?

  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. ' (9:28).

  Kemudian dilanjutkan:

  Perangilah orang-orang yg tdk beriman kepada Allah & tdk (pula) kepada Hari Akhir & mereka tdk mengharamkan apa yg telah diharamkan Allah & Rasul-Nya & tdk beragama dgn agama yg benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yg diberikan AlKitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dgn patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.' (9:29).

  Jelas, koq Maksudnya, pembayaran jizyah adalah sebagai pengganti dari ditutupnya pasar bagi mereka itu :)

  Dari Ibn kathir:

  This Ayah means, `this will be your compensation for the closed markets that you feared would result.' Therefore, Allah compensated them for the losses they incurred because they severed ties with idolators, by the Jizyah they earned from the People of the Book.'' Similar statements were reported from Ibn `Abbas, Mujahid, `Ikrimah, Sa`id bin Jubayr, Qatadah and Ad-Dahhak and others.[Ibn kathir 9:28-29]

  Bahasa indonesia tafsir ibn kathir surat 9:28-29, di sini!

  ReplyDelete
 44. Anda:
  Terus kenapa anda (Buddhist) nyembah Patung Buddha ? (kadang2 Cuma kepala Buddha doang)

  gw:
  xixixixi..makanya baca, jangan jadi katak dalam tempurug..cari tau dulu gih bagaimana tradisi India melakukan penghormatan?..kesian ngga tau kalo itu bukan nyembah..

  Binatang:
  Nyembah kabah ? Anda ngimpi Pak ?? Mana ada orang Islam nyembah Kabah / batu hitam ?
  kami nyembah Allah yg tdk bisa dilihat mata.
  Nyium batu hitam apa salah ?? Apa kesalahan dari nyium ??

  Gw:
  pinjem kalimat ah..
  Justru yg bilang tdk nyembah itu yg paling ngarang !
  Kelihatan jelas Islam itu nyembah batu kotak & batu item kok,
  masih ngeyel gak nyembah ?? Jangan Ngimpi lah binatang

  AQ 22:26
  Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dgn Aku & sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yg thawaf, & orang-orang yg beribadat & orang-orang yg ruku' & sujud.
  QS 2:144. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yg kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.
  Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi & Nasrani) yg diberi Al Kitab (Taurat & Injil) memang mengetahui, bhw berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; & Allah sekali-kali tdk lengah dari apa yg mereka kerjakan.

  kenapa kalo ke atas?
  Sahih Muslim Book 4. Prayer. No. 0862
  Jabir bin samura melaporkan:Rasul berkata : Orang2 yg memandang ke langit di saat berdoa diharuskan menghindari itu atau mereka kehilangan penglihatannya

  Sahih Muslim Book 4. Prayer. No. 0863
  Abu Huraira melaporkan: Orang2 diharuskan menghindari memandang langit di saat sedang sembahyang, atau mata mereka akan di renggut.

  hahahahahahaha...

  yg kamu sujudkan & cium itu adalah Allah yg Maha Besar:
  BUKHARI, Vol. 2, Book 26, No. 697:
  Diriwayatkan oleh Ibn Abbas.:
  Rasul Allah melakukan Tawaf (kabah) dgn naik unta (saat itu kaki nabi sedang terluka). Ketika sampai ke sudut (yang ada batu hitam) dia menunjuk kearah batu itu memakai sesuatu pd tangannya & berkata, “Allahu-Akbar.”

  xixixixixixi.

  ReplyDelete
 45. Bintang:
  [ttg muhammad malah menyerang di bulan puasanya sendiri yaitu diperang badr]
  Betapa bodohnya anda, bila ada 1.300 pasukan lengkap sedang dalam perjalanan akan menghancurkan kelompok anda di bulan Haram, apakah anda akan berdiam diri saja ??
  Membela diri dari serbuan penghancuran apakah dosa ?
  Dosa pd siapa ? srmentara Tuhan sendiri yg menyuruh untuk menghadapi pasukan besar itu ??

  Gw:
  xixixi..perampok koq di bela & dikatakan krn mo diserang..xixixi kebalik oon..nih baca yg benernya gimana:

  Abu Sofian, warned of Mahomet’s intentions, sends to Mecca for succour
  The Prophet had not yet learned to mask his projected campaigns. His intention of attacking the caravan was noised abroad. The rumour reached Abu Sofian while yet on the confines of Syria. He was warned, perhaps by the treachery of some disaffected citizen, to be on his guard, as Mahomet had entered into confederacy with the tribes by the way to surprise the caravan. The party was greatly alarmed Abu Sofian forthwith despatched to Mecca a messenger, named Dhamdham, to bid the Coreish hasten with an army to his rescue. The caravan then moved rapidly, yet with caution, along the route which lay closest to the shore of the Red Sea.

  Mahomet gives command for the campaign
  Mahomet, becoming impatient, and apprehensive lest the caravan should, as on previous occasions, be beforehand with him, resolved not to wait for the return of his spies. So he called upon his followers at once to make ready: - "Here," said he, "is a caravan of the Coreish in which they have embarked much wealth. Come! perchance the Lord will enrich you with the same." The love of booty and of adventure, so passionate in the Arab, induced not only all the Refugees, but a large body of the citizens also, to respond with alacrity to his call[3]. Of the former, Othman alone remained behind

  [3] The biographers are inconsistent in the double motive they assign to those who went to Badr.
  They unanimously reiterate that the smallness of Mahomet's army was caused by its going forth solely in the hope or surprising the caravan, and obtaining plunder, and that the people did not anticipate a battle.
  On Mahomet's return from Badr, the Moslem citizens come forward with this just excuse, and it was accepted. Nothing is more clear than that neither Mahomet nor his followers expected the advance of an army from Mecca.

  On the other hand, tradition exhibits the utmost anxiety and rivalry as pervading all ranks to set out on the expedition, with the view of sharing in its merit, and meeting the chance of Martyrdom.
  Thus Sad, one of the leaders, is represented to have cast lots with Khaithama, his father, which should accompany the army (as one of them had to stay behind with the family); saying, "Had anything else than Paradise been at stake,! should have given way to thee; but now verily I hope for martyrdom in this expedition." The lot fell upon him, and he went forth and was slain at Badr. Wackidi, 12. So likewise Omeir, a boy of sixteen years, tried to hide from Mahomet when reviewing his force at the first stage, as he dreaded that he would be sent back on acconnt of his youth : --- "I fear," said he, weeping, "that I shall be noticed, and rejected: but truly I yearn to go, that the Lord may grant to me the reward of Paradise." He too was killed. Wackidi 14; K. Wackidi; 275. These stories are evidently apocryphal, cast in the mould which became universal in later days, and blindly applied by a glaring anachronism to the present occasion.

  Similar is the tradition that Sad ibn Obada was so occupied in stirring up the people of Medina to go forth, that he himself

  Nah, inilah PRILAKU & MOTIF sebenernya..cuma MERAMPOK!

  ReplyDelete
 46. Binatang:
  [tanggapan atas: 2 (bulan) sebelumnya, ketika kaum quraish berpuasa rajab, di January 624, caravan mereka utk sekian kalinya dirampok Muhammad & kawanannya, Penjaga caravannya pun di bunuh. Tradisi Quraish berpuasa tdk melakukan perang/bertengkar diketahui Muhammad bukannya dihormati malah dimanfaatkan! Ketika mereka lemah dirampoki karavannya & dibunuhi penjaganya. ]
  Anda mempermasalahkan insiden itu ?

  Gw:
  ya iyalah...RAMPOK dimana2 RAMPOK

  Binatang:
  Anda menutupi jawaban Nabi ketika diberitahu soal kejadian itu :
  “Saya tdk memerintahkan kalian berperang di bulan suci !”
  Karena itu kafilah Quraisy akhirnya dibiarkan lewat kembali & orang yg sempat ditawan dibebaskan
  Lalu turunlah ayat Al Quran tentang hal itu : QS 2:217

  Gw:
  Saya ngga kaya kamu..maen potong sembunyiin & MENGUBAH isi!
  Kamu lagi2 menutup2i kejadian & benar2 punya itikad busuk!
  ketika 8 orang diperintahkan, ada surat dari nabimu yg minta dibaca setelah 2 hari kemudian. kemudian terjadi pembunuhan 1 orang & menawan 2 orang, harta rampokan dibawa & rencananya diserah 1/5 pd muhammad. Muhammad mengelak tanggung jawab sebagai pemimpin pasukan perampokan. Ia menyalah Abullah dgn alasan ia tdk bilang suruh membunuh & ngga mo terima bagian rampokan NAMUN JUGA tdk MELEPASKAN TAWANAN!
  Abdullah bin Jahsh merasa bersalah & malu serta di cerca muslim2 & kafir quraish...Muhammad kasihan lalu dibuatkan surat 2.217 yg intinya menghalalkan PEMBUNUHAN di bulan suci! namun alasannya justru ngga nyambung: yaitu karena "menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam & mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah"

  Alasan itu jelas yg NGGA NYAMBUNG! Karena kejadian itu ngga ada urusan dgn khayalan di usir dll, tapi lebih karena rasa bersalah Abdullah bin Jahsh! Setelah itu orang quraish karena mengkhawatirkan keselamatan temennya karena mereka ada ditangan kawanan perampok, akhirnya menawarkan uang tebusan. Muhammad mau dgn syarat temen mereka dibebaskan!

  Binatang:
  Merampas kafilah dagang Quraisy itu strategi perang yg jitu & secara tata negara dibenarkan !

  Gw:
  kalo tai kucing udah terasa coklat..dan otak udah ngga waras..jelas menghalalkan perampokan..prinsip mu ini sama spt oman abduraman..:)


  Binatang:
  Muslim ketika di Makkah dianiaya tdk melawan, mereka memilih hijrah ke negara tetangga.

  Gw:
  Fitnah! tdk ada muslim yg dianiaya karena ia muslim Mereka hijrah karena nabi suruh & itupun karena nabi udah siap dgn kawanannya baca di sini, tdk ada yg sy tambah2i ini adalah mengutip hadis, sirat & tarikh.

  Binatang:
  Di negara tetangga mereka masih jg diintimidasi & di provokasi oleh kaum musyrik Makkah,
  Orang Islam di Madinah dilarang ziarah ke Kabah di Makkah.
  Contoh provokasi mereka (yg tdk bisa dianggap ringan) adalah mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay (tokoh musyrik berpengaruh di Madinah) yg isi suratnya antara lain :

  Gw:
  lagi2 membalikan fakta!..biadab!
  THE first six months of Mahomet's residence at Medina were undisturbed either by alarms from without, or by hostile counsels at home. No vindictive measures were planned by the citizens of Mecca. [Muir hal.63] sejak bulan ke-7 mereka mulai merampoki caravan..lagi2 muhammad bikin ulah!

  ReplyDelete
 47. Binatang:
  Perbudakan adalah tradisi jaman yg belum bisa sepenuhnya dihilangkan bahkan pd masa2 awal Islam.

  Gw:
  keliru, yg bener dipelihara dan tidak dihilangkan, berikut AQ dan hadis:

  [23:6] kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yg mereka miliki[994]; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.

  [994]. Maksudnya: budak-budak belian yg didapat dalam peperangan dgn orang kafir, bukan budak belian yg didapat di luar peperangan. Dalam peperangan dgn orang-orang kafir itu, wanita-wanita yg ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin yg ikut dalam peperangan itu, & kebiasan ini bukanlah suatu yg diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini lihat selanjutnya no. [282].

  Nah, benarkah bukan diwajibkan?..hehehehe bahkan Nabi pun mempunyai lebih dari 38 Budak:

  Nama-nama 27 Budak lelaki yg dimiliki oleh Nabi Muhammad:

  "Yakan Abu Sharh, Aflah, 'Ubayd, Dhakwan, Tahman, Mirwan, Hunayn, Sanad, Fadala Yamamin, Anjasha al-Hadi, Mad'am, Karkara, Abu Rafi', Thawban, Ab Kabsha, Salih, Rabah, Yara Nubyan, Fadila, Waqid, Mabur, Abu Waqid, Kasam, Abu 'Ayb, Abu Muwayhiba, Zayd Ibn Haritha, and also a black slave called Mahran, who was re-named (by Muhammad) Safina (`ship')."

  Berikut ini nama 11 Budak wanita yg dimiliki oleh Nabi Muhammad:
  "are Salma Um Rafi', Maymuna daughter of Abu Asib, Maymuna daughter of Sa'd, Khadra, Radwa, Razina, Um Damira, Rayhana, Mary the Coptic, in addition to two other maid-slaves, one of them given to him as a present by his cousin, Zaynab, and the other one captured in a war."
  [Sumber: Ibn Qayyim al-Jawziyya "Zad al-Ma'ad" - Part 1, Pages 114-116]

  Nabi jg melakukan jual,beli & menyewakan budak:

  Narrated Jabir bin Abdullah: A man decided that a slave of his would be manumitted after his death and later on he was in need of money, so the Prophet took the slave and said, "Who will buy this slave from me?" Nu'aim bin 'Abdullah bought him for such and such price and the Prophet gave him the slave.[Sahih Bukhari 3:34:351]

  Narrated Jabir: The Prophet came to know that one of his companions had given the promise of freeing his slave after his death, but as he had no other property than that slave, the Prophet sold that slave for 800 dirhams and sent the price to him.[Sahih Bukhari 9:89:296]

  "Mohammed had many male and female slaves. He used to buy and sell them, but he purchased more slaves than he sold, especially after God empowered him by His message, as well as after his immigration from Mecca. He once sold one black slave for two. His name was Jacob al-Mudbir. His purchases of slaves were more than he sold. He was used to renting out and hiring many slaves, but he hired more slaves than he rented out."[Ibn Qayyim al-Jawziyya "Zad al-Ma'ad" - part 1, page 160]

  Contoh di atas, jelas sekali bila Islam emang melegalkan perbudakan, menjual, beli, menyewakan & memperbudak manusia!

  setelah jaman islam jg tidak. kenapa? Karena emang diperbolehkan di ajarannya, "Slavery is a part of Islam...(those who argue that slavery is abolished are) ignorant, not scholars. They are merely writers. Whoever says such things is an infidel." [Saudi Sheikh Saleh Al-Fawzan, member of the Senior Council of Clerics, 2003]

  ReplyDelete
 48. Binatang:
  Itu adalah tradisi yg telah berjalan beribu2 tahun sebelumnya,
  Gak kecuali di jaman Buddha, & apa upaya Buddha untuk menghilangkan tradisi itu ??

  Gw:
  Buddhisme punya sila ke-1 yaitu TEKAD tdk menyakiti mahluk hidup & dinyatakan perdangangan yg tdk benar adalah berjualan MAHLUK HIDUP. Sementara islam yg dgn konyol menyatakan penyempurnah ehhh, malah membolehkannya!

  Binatang:
  apa ada hasilnya ?? Gak ada kan ??
  kalo ada hasilnya, niscaya di jaman Kristen saja perbudakan sudah hilang dari muka bumi !

  Gw:
  ngga relevan.
  Buddha itu bukan penguasa bukan penindas..lo mo ikutin silakan ngga jg ngga apa2..Perbuatan yg nanggung ya diri sendiri yg berbuat..tidak ada paksaan tdk ada rekayasa.

  Yg dibawa NABIMU TIDAKLAH LEBIH BAIK bahkan CENDERUNG lebih BURUK karena penuh ajaran kekerasan, tdk menghargai sesembahan, tatacara & adat istiadat orang lain..serta mengajarkan memperbudak & mengambil jatah reman.

  ReplyDelete
 49. @WJ :

  Terima kasih atas sebutan nama barunya pada saya
  Saya tidak keberatan sama sekali, malah gembira karena secara tidak langsung anda sudah mau membuka sendiri kedok anda kepada saya tanpa perlu saya suruh,
  Ternyata ajaran Buddha yg katanya penuh welas asih itu hanya teori doang, tidak ada bukti pengaruhnya kepada orang2 seperti anda.

  Singkat saja saya menanggapi komentar anda :

  1) Mengenai operasi pengamanan yg dilakukan oleh Nabi terhadap jalur2 perdagangan musyrik Makkah, tolong anda tanggapi surat yg dikirim tokoh2 musyrik Makkah kepada tokoh musyrik Madinah sekutu mereka, Abdullah bin Ubay.
  Apa implikasinya dari surat ancaman itu ??
  dan kalo anda dlm posisi Nabi sebagai pemimpin muslimin sekaligus pemimpin kota Madinah yg multi budaya dan agama, apa yg akan anda lakukan dlm menghadapi surat ancaman itu ?

  2) Mengenai dosa2 kaum Yahudi sehingga mereka diperangi dan diusir dari Madinah, Tolong anda postingkan isi perjanjian / Piagam Madinah.
  Tolong anda sebutkan ayat2 apa saja yg dilanggar orang Yahudi dari isi perjanjian itu ?
  Dan tolong sebutkan apakah benar muslimin tidak mengenal toleransi beragama bahkan dengan orang musyrik di Madinah berdasarkan isi piagam itu ?

  3) Mengenai kaum Kristen Najran, tolong sebutkan alasannya kenapa pada penduduk Najran umumnya nabi hanya perlu mengirim surat kepada uskup mereka, lalu delegasi mereka datang dengan damai bahkan sempat berdialog tentang ketuhanan Yesus dengan Nabi, bermubahalah, menerima dominasi negara Islam Madinah dengan membayar jizyah, lalu pulang tetap sebagai orang2 Kristen, tanpa perlu nabi mengirimkan seorangpun pasukan, sedangkan pada bani Harits dari Najran, Nabi merasa perlu mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk mengislamkan mereka ??

  4) Mengenai Jizyah, tolong anda terangkan, apakah pembayaran pajak kepada pemerintah pusat itu adalah perbuatan yg salah ?
  Dan tolong sebutkan apakah pada saat itu pajak yg dibayar negeri taklukan kepada negeri penakluknya adalah hal yg bersifat menindas karena tidak dikenal dalam tradisi negara2 / kerajaan2 yg ada saat itu, kecuali hanya ada di negara Islam Madinah yg dipimpin Nabi Muhammad SAW ?

  5) Soal menyembah Kabah
  Ayat Quran yg anda kutip sendiri sudah cukup membuktikan :
  AQ 22:26
  Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dgn Aku & sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yg thawaf, & orang-orang yg beribadat & orang-orang yg ruku' & sujud.

  Kata2 : “Janganlah kamu memperserikatkan SESUATUPUN dengan AKU”
  Dan “Sucikanlah RUMAHKU”
  Sudah sangat jelas membuktikan “AKU” dan “RUMAHKU” bukanlah entitas yg sama !
  Sungguh sangat KETERLALUAN GOBLOKNYA bila ada orang yg menyimpulkan “ANDA” dengan “RUMAH ANDA” adalah dua pribadi yg sama

  bersambung :

  ReplyDelete
 50. Sambungan :


  6) Soal Budak. Tolong anda mulai jaman apakah tradisi perbudakan mulai dilakukan ?
  Apakah perbudakan di jaman2 itu dilarang oleh Tuhan dalam kitab suci agama2 sebelum Islam ??


  7) Tentang Ajaran Buddha :

  A) ajaran Buddha Sila 1 tidak menyakiti dan memperdagangkan makhluk hidup nggak realible.
  Kalo mengikuti ajaran ini, orang Buddha mau makan apa ?? makan batu ??
  Semua makanan manusia baik itu sayur maupun daging berasal dari makhluk hidup !
  Bahkan terekam makanan sehari2 sang Buddha juga berasal dari makhluk hidup !
  Masih tega bilang gak boleh memperdagangkan makhluk hidup ?
  harusnya orang Buddha jadi penjual batu akik aja, atau tukang gali sumur (eeiit, hati2 menyakiti semut dan cacing di dalam tanah !)

  B) Buddha hanya seorang ilosof, padahal dunia ini lebih butuh pemimpin dan pemberi teladan di segala segi kehidupan manusia, dibanding sekedar pikiran2 filosof.
  Jadi ajaran Buddha sebenarnya gak penting2 benget !

  C) Orang Buddha bilang nyembah patung bukan berarti nyembah Tuhan, tetapi justru Buddha sendiri dikultuskan berkemampuan bak Tuhan, karena itu mereka minta pertolongan Buddha bukan pertolongan Tuhan, karena bagi mereka Tuhan itu tidak ada, tapi Buddha ada secara ghaib !
  Nah, Goblok kan ??

  ReplyDelete
 51. Binatang:
  Terima kasih atas sebutan nama barunya pada saya
  Saya tidak keberatan sama sekali, malah gembira karena secara tidak langsung anda sudah mau membuka sendiri kedok anda kepada saya tanpa perlu saya suruh,
  Ternyata ajaran Buddha yg katanya penuh welas asih itu hanya teori doang, tidak ada bukti pengaruhnya kepada orang2 seperti anda.

  Gw:
  ihhh, plin-plan.
  Kamu katakan sendiri:
  [..]tidak usah memusingkan apapun anggapan anda pada saya. Jantan atau betina, itu bukan masalah.

  ketika ditanya tidak masalah di panggil binatang?

  Binatang katakan:
  No problem @ all
  Anda mau manggil saya apa aja, itu tidak membuat risau hati saya sedikitpun
  Monggo2 saja kalo situ mau

  Lah anda sendiri yang bangga koq dipanggil binatang daripada nama orang tua anda..Eh, koq malah ribut2 mengkait2kan dengan kedok dan ajaran?


  Binatang:
  1) Mengenai operasi pengamanan yg dilakukan oleh Nabi terhadap jalur2 perdagangan musyrik Makkah, tolong anda tanggapi surat yg dikirim tokoh2 musyrik Makkah kepada tokoh musyrik Madinah sekutu mereka, Abdullah bin Ubay.
  Apa implikasinya dari surat ancaman itu ??
  dan kalo anda dlm posisi Nabi sebagai pemimpin muslimin sekaligus pemimpin kota Madinah yg multi budaya dan agama, apa yg akan anda lakukan dlm menghadapi surat ancaman itu ?

  Gw:
  itu bukan pengamanan tapi PERAMPOKAN.
  Tidak ada upaya kaum quraish mengganggu Muhammad dari sebelum Hijrah dan setelah ke Medina. Tindakan Muhammmad dan kawanannya adalah murni pengacauan keamanan dan perampokan.


  Binatang:
  2) Mengenai dosa2 kaum Yahudi sehingga mereka diperangi dan diusir dari Madinah, Tolong anda postingkan isi perjanjian / Piagam Madinah.
  Tolong anda sebutkan ayat2 apa saja yg dilanggar orang Yahudi dari isi perjanjian itu ?
  Dan tolong sebutkan apakah benar muslimin tidak mengenal toleransi beragama bahkan dengan orang musyrik di Madinah berdasarkan isi piagam itu ?

  Gw:
  Kebalik. Anda yg postingankan dan saya kasi tau apa yg salah di situ.

  Binatang:
  3) Mengenai kaum Kristen Najran, tolong sebutkan alasannya kenapa pada penduduk Najran umumnya nabi hanya perlu mengirim surat kepada uskup mereka, lalu delegasi mereka datang dengan damai bahkan sempat berdialog tentang ketuhanan Yesus dengan Nabi, bermubahalah, menerima dominasi negara Islam Madinah dengan membayar jizyah, lalu pulang tetap sebagai orang2 Kristen, tanpa perlu nabi mengirimkan seorangpun pasukan, sedangkan pada bani Harits dari Najran, Nabi merasa perlu mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk mengislamkan mereka ??

  Gw:
  Ancaman diperangi jika tidak masuk islam dan bayar jizyah merupakan tindakan sewenang2.

  Pendeta2 Najran datang dan memastikan bahwa muhammad bukan utusan tuhan. Setelah bermuhaballah terbuktilah bahwa tidak lama kemudian Muhammad wafat akibat racun, Fatima tewas di aniaya sahabat nabi sendiri, cucunya yg belum lahir keguguran, mantunya dan cucunya beberapa tahun kemudian wafat dibunuh.

  Binatang:
  4) Mengenai Jizyah, tolong anda terangkan, apakah pembayaran pajak kepada pemerintah pusat itu adalah perbuatan yg salah ?

  Gw:
  tidak relevan.

  Binatang:
  Dan tolong sebutkan apakah pada saat itu pajak yg dibayar negeri taklukan kepada negeri penakluknya adalah hal yg bersifat menindas karena tidak dikenal dalam tradisi negara2 / kerajaan2 yg ada saat itu, kecuali hanya ada di negara Islam Madinah yg dipimpin Nabi Muhammad SAW ?

  Gw:
  Akhirnya anda mengaku juga ttg motif nabi anda hanyalah kekuasaan untuk menjajah, meraup materi dengan kedok kewajiban menyembah Allah dan perintah Allah untuk memerangi dan membunuh bagi yg tidak mau menyerah masuk islam dan ngga bayar jizyah.

  ReplyDelete
 52. Binatang:
  5) Soal menyembah Kabah [..]
  AQ 22:26
  Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dgn Aku & sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yg thawaf, & orang-orang yg beribadat & orang-orang yg ruku' & sujud.

  Kata2 : “Janganlah kamu memperserikatkan SESUATUPUN dengan AKU”
  Dan “Sucikanlah RUMAHKU”
  Sudah sangat jelas membuktikan “AKU” dan “RUMAHKU” bukanlah entitas yg sama !
  Sungguh sangat KETERLALUAN GOBLOKNYA bila ada orang yg menyimpulkan “ANDA” dengan “RUMAH ANDA” adalah dua pribadi yg sama

  Gw:
  Wah, bener banget itu keterlaluan gobloknya.

  Seharusnya kalo dah tau kalo itu cuma batu tapi masih aja dianggap rumah & disembah2 pula..maka itu keterlaluan gobloknya.

  Kalo batu dianggap rumah dan masih aja mau nyembah yg tinggal di batu ngga boleh nengadah ke atas saat nyembah jika melanggar akan berakibat buta..maka bener banget kalo itu keterlaluan gobloknya.


  Binatang:
  6) Soal Budak. Tolong anda mulai jaman apakah tradisi perbudakan mulai dilakukan ?
  Apakah perbudakan di jaman2 itu dilarang oleh Tuhan dalam kitab suci agama2 sebelum Islam ??

  Gw:
  Apa hubungannya dgn terungkapnya bukti2 bhw AQ & hadis ternyata menganjurkan perbudakan?


  Binatang:
  A) ajaran Buddha Sila 1 tidak menyakiti dan memperdagangkan makhluk hidup nggak realible.
  Kalo mengikuti ajaran ini, orang Buddha mau makan apa ?? makan batu ??

  Gw:
  Sang Buddha & pengikutnya masih ngga makan batu koq ketika menjalankan sila ke-1.

  Binatang:
  Semua makanan manusia baik itu sayur maupun daging berasal dari makhluk hidup !

  Gw:
  Ada/tidak unsur kesengajaan dalam kejadian? Apakah ia Melihat, mendengar ato sengaja menyakiti untuk dimakan/tidak?

  Binatang:
  Berjualan binatang buat makan emang bukan pekerjaan yg benar dalam ajara Buddhis

  Gw:
  yup.

  Binatang:
  kalo ngga sengaja ketinjek semut dan cacing ngga termasuk.

  Gw:
  yup.


  Bintang
  Bahkan terekam makanan sehari2 sang Buddha juga berasal dari makhluk hidup !

  Gw:
  Yup.

  Binatang:
  Masih tega bilang gak boleh memperdagangkan makhluk hidup ?

  Gw:
  Ngga nyambung.
  Perdagangan mahluk hidup bukan pekerjaan yg benar

  Kalo Islamkan jangankan binatang..jual beli manusia aja boleh, luar biasa, kan :)

  Binatang:
  harusnya orang Buddha jadi penjual batu akik aja, atau tukang gali sumur (eeiit, hati2 menyakiti semut dan cacing di dalam tanah !)

  Gw:
  ngga masalah.


  Binatang:
  B) Buddha hanya seorang ilosof, padahal dunia ini lebih butuh pemimpin dan pemberi teladan di segala segi kehidupan manusia, dibanding sekedar pikiran2 filosof.
  Jadi ajaran Buddha sebenarnya gak penting2 benget !

  Gw:
  ngga masalah. Yg penting tidak mengajarkan dan menganjurkan MERAMPOK, MEMBUNUH, MEMPERBUDAK, BERDUSTA.

  Binatang:
  C) Orang Buddha bilang nyembah patung bukan berarti nyembah Tuhan

  gw:
  Keliru, bukan menyembah patung dan bukan menyembah tuhan.

  Binatang:
  tetapi justru Buddha sendiri dikultuskan berkemampuan bak Tuhan,

  Gw:
  Keliru, bukan berkemampuan bak tuhan, namun lebih hebat dari tuhan.


  Bintang:
  karena itu mereka minta pertolongan Buddha bukan pertolongan Tuhan

  gw:
  keliru, tidak jg minta pertolongan Buddha


  Binatang:
  karena bagi mereka Tuhan itu tidak ada

  gw:
  yup.

  Binatang
  tapi Buddha ada secara ghaib !
  Nah, Goblok kan ??

  Gw:
  Keliru. Buddha dah mati koq masih dianggap ada secara gaib?

  Tunggang tungging sujud, nyembah2 minta tolong ke Buddha..ya ini sih tindakan goblok tapi lucunya tingkah ini tindakan goblok spt itu koq dilakukan jg oleh penyembah tuhan, ya :)

  Ilmu Psikologi bilang, STRESS adalah gejala yang timbul akibat adanya kesenjangan antara HARAPAN vs KENYATAAN. Kesenjangan tersebut memunculkan rasa KECEWA & MARAH.

  Secara alami & ilmiah kita akan menghindari orang stres

  Tuhan yg tercatat sebagai Pemarah dan Pembalas, jelas merupakan Tuhan yg stress:)

  maka mendekati Tuhan yg stress, jelas tidak ilmiah & alami:)

  ReplyDelete
 53. WJ :
  itu bukan pengamanan tapi PERAMPOKAN.
  Tidak ada upaya kaum quraish mengganggu Muhammad dari sebelum Hijrah dan setelah ke Medina. Tindakan Muhammmad dan kawanannya adalah murni pengacauan keamanan dan perampokan.

  SAYA :
  Jadi pengambilan tindakan keras atas pelanggaran batas wilayah negara lain bagi anda hanya sebuah perampokan ya ??
  Ya bagus lah kalo anda pikir begitu !
  Saya ada usul, bagaimana jika anda coba bawa barang2 dagangan ke singapura tanpa dilengkapi ijin2 yg berlaku, gimana ?
  Kalo aparat singapura menyita barang2 dagangan anda, teriak rampok sampai mampus juga gak akan ada yg menolong anda !
  Anda gak usah mimpi pemerintah Indonesia akan menyiapkan pasukan bersenjata untuk membalas sakit hati anda, karena pemerintah kita gak akan segoblok itu mengintervensi kedaulatan negara tetangga.

  Intervensi militer itulah yg dilakukan musyrikin Makkah terhadap Madinah demi melindungi kafilah dagang mereka yg masuk ke jalur2 perdaganangan Madinah secara illegal.
  Bagi muslim Madinah itu adalah agresi militer dari kaum kafir makkah.
  Kalo anda gak bisa berfikir kayak gini, gak usah menyalahkan umat islam, tapi salahkan diri anda yg terlalu bodoh gak bisa mikir seperti itu.

  Anda bilang :
  “Tidak ada upaya kaum quraish mengganggu Muhammad dari sebelum Hijrah dan setelah ke Medina.”

  SAYA :
  itu Karena yg anda baca bukunya Muir, yg semua orang tahu dia menulis itu memang tujuannya untuk mendiskreditkan Islam.

  ReplyDelete
 54. WJ ::
  Kebalik. Anda yg postingankan dan saya kasi tau apa yg salah di situ.

  SAYA :

  ISI PIAGAM MADINAH

  Mukadimah

  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka."

  I. Pembentukan Ummat

  Pasal 1
  Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

  Pasal 2
  Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) karena suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

  Pasal 3
  1. Banu 'Awf (dari Yathrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat).
  2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

  Pasal 4
  1. Banu Sa'idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan mereka.
  2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

  Pasal 5
  1. Banul-Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
  2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

  Pasal 6
  1. Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
  2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman

  Pasal 7
  1. Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil.
  2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.

  Pasal 8
  1. Banu 'Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
  2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

  Pasal 9
  1. Banu An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
  2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

  Pasal 10
  1. Banu Aws (dari suku Yathrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
  2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

  ReplyDelete
 55. II. Persatuan Se-agama

  Pasal 11
  Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

  Pasal 12
  Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

  Pasal 13
  1. Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan , melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman.
  2. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

  Pasal 14
  1. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.
  2. Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

  Pasal 15
  1. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.
  2. Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain

  ReplyDelete
 56. III. Persatuan Segenap Warga Negara

  Pasal 16
  Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

  Pasal 17
  1. Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu
  2. Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

  Pasal 18
  Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

  Pasal 19
  1. Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan.
  2. Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

  Pasal 20
  1. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui.
  2. Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.

  Pasal 21
  1. Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat).
  2. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

  Pasal 22
  1. Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya.
  2. Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.

  Pasal 23
  Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad SAW.

  ReplyDelete
 57. IV. Golongan Minoritas

  Pasal 24
  Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.

  Pasal 25
  1. Kaum Yahudi dari suku 'Awf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman.
  2. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.
  3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
  4. Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

  Pasal 26
  Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

  Pasal 27
  Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

  Pasal 28
  Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

  Pasal 29
  Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

  Pasal 30
  Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

  Pasal 31
  1. Kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari Banu 'Awf di atas
  2. Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.

  Pasal 32
  Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah

  Pasal 33
  1. Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.
  2. Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.

  Pasal 34
  Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.

  Pasal 35
  Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

  ReplyDelete
 58. V. Tugas Warga Negara

  Pasal 36
  1. Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW
  2. Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya
  3. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri
  4. Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini

  Pasal 37
  1. Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya negara
  2. Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini
  3. Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa
  4. Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya
  5. Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya

  Pasal 38
  Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman, selama peperangan masih terjadi

  VI. Melindungi Negara

  Pasal 39
  Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini

  Pasal 40
  Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah

  Pasal 41
  Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya

  VII. Pimpinan Negara

  Pasal 42
  1. Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum ) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW
  2. Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya

  Pasal 43
  Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka

  Pasal 44
  Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yathrib

  VIII. Politik Perdamaian

  Pasal 45
  1. Apabila mereka diajak kepada pendamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai
  2. Setiap kali ajakan pendamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam)
  3. Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu

  Pasal 46
  1. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (pendamaian) itu
  2. Sesungguhnya kebaikan (pendamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan

  IX. Penutup

  Pasal 47
  1. Setiap orang (warganegara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya
  2. Sesungguhnya Tuhan menyertai akan segala peserta dari piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya
  3. Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang dhalim dan bersalah
  4. Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman
  5. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah
  6. Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warganegara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada)
  7. Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Tuhan, semoga Tuhan mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya


  ===============
  Ok …. Sekarang apakah anda masih mau menunjukkan orang2 Yahudi Madinah tidak bersalah terhadap umat Islam ??

  ReplyDelete
 59. WJ :
  Pendeta2 Najran datang dan memastikan bahwa muhammad bukan utusan tuhan. Setelah bermuhaballah terbuktilah bahwa tidak lama kemudian Muhammad wafat akibat racun, Fatima tewas di aniaya sahabat nabi sendiri, cucunya yg belum lahir keguguran, mantunya dan cucunya beberapa tahun kemudian wafat dibunuh.

  SAYA :
  Itu kan ocehan anda saja Pak !
  Justru Muhabalah tidak jadi dilaksanakan meskipun masing2 pihak sudah hadir di lokasi dan hari yg ditentukan, karena orang2 Kristen itu ketakutan sendiri bila mubahalah terus dilanjutkan. Akhirnya dibatalkan oleh mereka dan diganti dengan membayar jizyah tanda menundukkan diri pada pemerintahan muslim

  Nabi Muhammad SAW mati karena diracun sbg akibat dari mubahalah ??
  Ngoceh lagi nih Pak ??
  Sahabat yg ikut makan daging beracun bersama Nabi, meninggal dalam beberapa hari, tapi Nabi sendiri masih hidup segar bugar dan kuat berperang hingga menang, dan menuntaskan tugas kerisalahan yg diemban hingga ayat yg terakhir bertahun2 kemudian
  Kok bisa dua orang berbarengan makan racun yg sama, yg satu mati dalam hitungan hari, sedang yg satunya setelah bertahun2 kemudian ?
  Racun jenis apa yg bisa pilih2 target kayak gitu pak ?
  Coba anda cari referensi pada ahli farmasi
  Nabi Muhammad SAW wafat karena tugasnya di dunia telah selesai dilaksanakan dengan sempurna, dan setiap jiwa pasti akan mati, kembali kepada Allah


  WJ :
  Akhirnya anda mengaku juga ttg motif nabi anda hanyalah kekuasaan untuk menjajah, meraup materi dengan kedok kewajiban menyembah Allah dan perintah Allah untuk memerangi dan membunuh bagi yg tidak mau menyerah masuk islam dan ngga bayar jizyah.

  SAYA :
  Itu kan iseng2nya anda aja pak !
  Umumnya menjajah itu berlaku pada yg kuat menindas yg lemah, tapi ini justru muslim yg berada di pihak yg lemah. Jadi fitnahan anda menyalahi azas yg umum.
  Meraup materi itu juga fitnah kurang ajar, karena nabi sendiri gaya hidupnya tetap dalam kesederhanaan (hampir2 miskin) sepanjang hidup beliau. Begitu juga kehidupan sahabat2 beliau yg lain (muslim awal)


  WJ ::
  Wah, bener banget itu keterlaluan gobloknya.

  Seharusnya kalo dah tau kalo itu cuma batu tapi masih aja dianggap rumah & disembah2 pula..maka itu keterlaluan gobloknya.

  Kalo batu dianggap rumah dan masih aja mau nyembah yg tinggal di batu ngga boleh nengadah ke atas saat nyembah jika melanggar akan berakibat buta..maka bener banget kalo itu keterlaluan gobloknya.

  SAYA :
  Lha iya emang GOBLOK ABIZZZZ …kan, kalo menganggap batu itu disembah2 ??
  Ketahuan kan siapa yg goblok bin tolol bin bahlul, yg menganggap menyembah batu kan anda ? bukan muslim lho…..
  Tidak ada muslim yg bilang menyembah batu, mereka menyembah Allah, kabah itu hanya arah untuk menyatukan pandangan aja (kiblat)
  Gak ada muslim yg bilang Allah ada di Kabah, kan Cuma anda yg bilang gitu ??
  Lihat tuh QS 67 : 16-17 Allah ada kabah atau dilangit ??


  WJ :
  Apa hubungannya dgn terungkapnya bukti2 bhw AQ & hadis ternyata menganjurkan perbudakan?

  SAYA :
  Mbok ditunjukkan disini ayat Al Quran dan Hadist yg MENGANJURKAN perbudakan ??
  jangan asal ngomong lah pak !
  Saya bisa menunjukkan ayat2nya yg menganjurkan untuk menghapus perbudakan pada anda kok !


  WJ ::
  Sang Buddha & pengikutnya masih ngga makan batu koq ketika menjalankan sila ke-1

  SAYA :
  Berarti munafik, gak konsisten..


  WJ ::
  Ada/tidak unsur kesengajaan dalam kejadian? Apakah ia Melihat, mendengar ato sengaja menyakiti untuk dimakan/tidak?

  SAYA :
  Gak ada orang makan dalam keadaan tidak sadar Pak !
  Jangan bego lah !
  Orang makan karena tuntutan hasrat perut yg keroncongan
  Cuma pemain kuda lumping makan beling itu lho yg makan dalam keadaan gak sadar !
  Gimana anda ini, njawab kok gak pake dipikir !

  ReplyDelete
 60. Binatang:
  Berjualan binatang buat makan emang bukan pekerjaan yg benar dalam ajara Buddhis

  Gw:
  yup.

  SAYA :
  Jadi mayoritas orang Buddha bukan orang yg benar ya Pak !
  Bahkan para rahibnya juga termasuk gak bener, karena mereka masih makan sayur2an, itu namanya merusak alam.
  Terima kasih mau mengakui !


  Binatang:
  kalo ngga sengaja ketinjek semut dan cacing ngga termasuk.

  Gw:
  yup.

  SAYA :
  Gak sengaja atau karena gak mau waspada biar gak menginjak makhluk hidup ?
  Munafik ah itu !


  Bintang
  Bahkan terekam makanan sehari2 sang Buddha juga berasal dari makhluk hidup !

  Gw:
  Yup.

  SAYA :
  Maka sang Buddha juga orang yg gak bener !
  Makasih …makasih !


  Binatang:
  Masih tega bilang gak boleh memperdagangkan makhluk hidup ?

  Gw:
  Ngga nyambung.
  Perdagangan mahluk hidup bukan pekerjaan yg benar

  SAYA :
  Yg dagang gak bener, yg udah tahu gak bener tapi tetap nekad beli itu 2X lipat gak benernya kan ??
  Yang jadi penguasa, tahu memperdagangkan dan membeli adalah gak bener tapi tetap membiarkan aktivitas jual beli itu berlangsung, itu gak benernya 3X lipat
  Para rahib yg tahu itu semua gak bener, tapi membiarkan pedagang, pembeli dan penguasa berbuat seperti itu, gak benernya 4X lipat.
  Kalo si rahib ikut2an makan apa yg dijual pedagang, gak benernya 5X lipat
  Dalam hal yg paling mendasar aja ajaran Buddha sudah tidak mampu mengakomodisir hajat hidup semua orang, lalu bagaimana dengan teori2 yg lainnya ??
  Makasih…makasih telah membuka borok sendiri !


  WJ :
  Kalo Islamkan jangankan binatang..jual beli manusia aja boleh, luar biasa, kan :)

  SAYA :
  Jual beli budak itu ada karena konteks masa,
  Kalo sekarang perbudakan dianggap sebagai nilai2 yg salah, no problem lah, toh ajaran Islam juga sangat menganjurkan untuk menghilangkan system budaya perbudakan.
  Jadi maju OK, mundur juga OK.  WJ :
  Keliru, bukan menyembah patung dan bukan menyembah tuhan.

  SAYA :
  Jadi menyembah khayalan aja ya Pak ??

  WJ :
  Keliru, bukan berkemampuan bak tuhan, namun lebih hebat dari tuhan.

  SAYA :
  Argumen anda salah logika
  Anda tidak mengakui Tuhan, tetapi mengakui Buddha berkemampuan lebih dari Tuhan !
  A adalah nihil, B lebih dari nihil = itu gak ketemu nalar !
  Harusnya baik A maupun B sama2 nihil.

  ReplyDelete
 61. WJ ::
  Keliru. Buddha dah mati koq masih dianggap ada secara gaib?

  SAYA :
  Nah itu lucunya, Buddha udah mati tapi patung2nya masih dipuja2 di setiap Vihara.
  Orang Buddha sembahyangan tidak didepan patung Buddha dianggap gak afdol !
  udah mati kan Pak ??


  WJ :
  Tunggang tungging sujud, nyembah2 minta tolong ke Buddha..ya ini sih tindakan goblok tapi lucunya tingkah ini tindakan goblok spt itu koq dilakukan jg oleh penyembah tuhan, ya :)

  SAYA :
  kami tidak menyembah sesuatu yg mati, kami menyembah Allah yg Maha Hidup.
  Itu lain dengan anda pak !  WJ :
  Ilmu Psikologi bilang, STRESS adalah gejala yang timbul akibat adanya kesenjangan antara HARAPAN vs KENYATAAN. Kesenjangan tersebut memunculkan rasa KECEWA & MARAH.

  SAYA :
  Iya itu bagi yg mempercayai ilmu psikologi tapi gak percaya ilmu agama kayak anda,
  Karena agama adalah obat yg menawarkan rasa kecewa dan marah karena kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu !
  agama menutup kesenjangan itu, sehingga penghayatnya bisa mendamaikan hatinya meskipun harapan dan kenyataan yg dia temui didunia tidak sejalan, karena dia yakin semua sudah diatur Tuhan dan apa yg sudah diatur Tuhan pasti akan membawa kebaikan

  Anda kan gak ngerti soal itu, jadinya yg ada di dalam jiwa anda hanya STRESS karena akumulasi dari rasa KECEWA dan MARAH anda akibat kesenjangan antara HARAPAN vs KENYATAAN yg anda temui setiap hari.
  Karena itu anda sibuk mencaci maki agama, padahal para pemeluk agama itu tetap adem ayem aja meskipun anda bertubi2 mencaci keyakinan mereka.
  Itu tandanya anda yg sedang STRESS berat lho Pak !
  Cepat berobat ke psikiater deh,
  atau bertobat kepada Tuhan yg telah menciptakan anda.

  “Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.”
  (QS 16 : 4)


  WJ :
  Secara alami & ilmiah kita akan menghindari orang stres

  Tuhan yg tercatat sebagai Pemarah dan Pembalas, jelas merupakan Tuhan yg stress:)

  maka mendekati Tuhan yg stress, jelas tidak ilmiah & alami:)

  SAYA :
  Gak nyambung Pak !
  Marah dan Balasan Tuhan itu bukan timbul dari harapan yg tidak sesuai kenyataan, karena Tuhan sendiri Maha Tahu segalanya.
  Itu sudah menjadi bagian dari system keadilanNya,
  Tuhan sudah menetapkan aturan main, kalo manusia melanggar aturan main tsb ya itu resiko mereka sendiri, bagi Tuhan itu bodo amat, kalo ente salah ya mesti dihukum, kalo ente bener dapat reward. Bahkan yg lebih banyak malah dapat amnesty dari Tuhan, itu namanya Rahmat, karena Dia maha pemberi rahmat dan maha Pengampun.
  Jadi itu gak ada hubungannya dengan teori stress anda itu !

  Ngerti nggak sih ??
  Pasti anda gak ngerti, dijamin deh, karena anda gak ngerti Tuhan !
  Anda terlalu lama stress sih !
  Jadinya kalo bicara suka ngawur
  Ha..ha…ha…..

  ReplyDelete
 62. Binatang:
  [tanggapan ttg Muhammad merampok karavan pedagang setelah hijrah ke Mekkah]
  Jadi pengambilan tindakan keras atas pelanggaran batas wilayah negara lain bagi anda hanya sebuah perampokan ya ??

  Gw:
  Ngga nyambung. Tindakan mereka itu emang tindakan gerombolan PENGACAU KEAMANAN ato dan PERAMPOK...spt yg dilakukan OMAN ABDURAHMAN.


  Binatang:
  [tanggapan ttg Muhammad merampok karavan pedagang setelah hijrah ke Mekkah]
  Saya ada usul, bagaimana jika anda coba bawa barang2 dagangan ke singapura tanpa dilengkapi ijin2 yg berlaku, gimana ?

  Gw:
  Jaka sambung bawa golok..lagi..kalo kamu ngga minat nanggapin..ya udah istirahat deh..makin norak tau.
  HAK utk MERAMPOK karavan PEDAGANG itu darimana datangnya?


  Binatang:
  [tanggapan ttg Muhammad merampok karavan pedagang setelah hijrah ke Mekkah]
  Intervensi militer itulah yg dilakukan musyrikin Makkah terhadap Madinah demi melindungi kafilah dagang mereka yg masuk ke jalur2 perdaganangan Madinah secara illegal.

  Gw:
  lagi2 jaka sembung! Jelas dan sederhana faktanya bahwa SEGEROMBOLAN orang LIAR ngga ada hujan/angin berkali2 merampoki KARAVAN yg LEWAT + membunuh pengawalnya.
  Cara itulah yg ditiru OMAN ABDURAHMAN.
  Kalo anda adil dan waras, maka jika anda SETUJU cara MUHAMMAD maka anda tentunya setuju cara OMAN, dan berlaku sebaliknya.
  mikir!


  Binatang:
  [tanggapan ttg MUIR: “Tidak ada upaya kaum quraish mengganggu Muhammad dari sebelum Hijrah dan setelah ke Medina.”]
  itu Karena yg anda baca bukunya Muir, yg semua orang tahu dia menulis itu memang tujuannya untuk mendiskreditkan Islam.

  Gw:
  Selama sumbernya juga berasal dari AQ, HADIS, SIRAT dan TARIKH. Tidak peduli siapapun yang menulisnya [MUSLIM/KAFIR] maka hasilnya adalah PESAN yg sama! Sy jg buat artikel ngutip dari mereka di sini, hasilnya ternyata sama, yaitu TIDAK ADA Quraish MULAI dan KERAP menggangu MUHAMMAD dari sebelum HIJRAH s.d MEDINAH..faktanya selalu dimulai oleh MUHAMMAD dan kawanannya.
  Ini juelas sekali problemnya bukan di penulis..tapi bahannya yg emang begitu.


  Binatang:
  Isi piagam Madinah..bla..bla..

  Gw:
  1. Kata "SAW" di kalimat translasi utk muhammad, menunjukan tulisan dari kalangan muslim, krn TIDAK ADA 1 orang YAHUDI beragama YAHUDI mengakui MUHAMMAD sbg nabi mereka.
  2. TIDAK ADA suku yahudi Qaynuqa, Nadir dan Qurayza di perjanjian tsb padahal Qaynuza mensupport suku Khazraj dan dua lainnya mendukung suku AUS. Ini menunjukan tulisan ini ada setelah PENGUSIRAN dan PEMBANTAIAN 3 suku itu.
  Dua ini saja sudah lebih dari cukup membuktikan bhw tulisan ini ada setelah pembantaian 3 suku itu.


  Binatang:
  Ok …. Sekarang apakah anda masih mau menunjukkan orang2 Yahudi Madinah tidak bersalah terhadap umat Islam ??

  Gw:
  Lagi-lagi ngga nyambung..Salah apa orang Yahudi sehingga dibantai dan hubungannya dgn piagam buatan di atas?

  ReplyDelete
 63. Binatang:
  [tanggapan: Muhaballah orang najran vs Muhammad, yg terbukti dgn wafatnya Muhammad, anak2 & cucunya secara mengenaskan]
  Itu kan ocehan anda saja Pak !
  Justru Muhabalah tidak jadi dilaksanakan meskipun masing2 pihak sudah hadir di lokasi dan hari yg ditentukan, karena orang2 Kristen itu ketakutan sendiri bila mubahalah terus dilanjutkan. Akhirnya dibatalkan oleh mereka dan diganti dengan membayar jizyah tanda menundukkan diri pada pemerintahan muslim

  Gw:
  Imam Fakhruddin Razi writes in his Tafseer-e-Kabeer (volume 2): "When this verse was revealed to the Holy Prophet, the Christians of Najran accepted the challenge of ‘Mubahala’ and the Holy Prophet took along with him Imam Hussain, Imam Hasan, Janab-e-Fatima and Hazrat Ali to the field of Mubahala’."
  dan hasilnya: Muhammad,putri +calon bayinya yg belum lahir, menantu+cucu2nya...semua terbunuh...

  Binatang:
  Nabi Muhammad SAW mati karena diracun sbg akibat dari mubahalah ??
  Ngoceh lagi nih Pak ??
  Sahabat yg ikut makan daging beracun bersama Nabi, meninggal dalam beberapa hari, tapi Nabi sendiri masih hidup segar bugar dan kuat berperang hingga menang, dan menuntaskan tugas kerisalahan yg diemban hingga ayat yg terakhir bertahun2 kemudian
  Kok bisa dua orang berbarengan makan racun yg sama, yg satu mati dalam hitungan hari, sedang yg satunya setelah bertahun2 kemudian ?
  Racun jenis apa yg bisa pilih2 target kayak gitu pak ?
  Coba anda cari referensi pada ahli farmasi
  Nabi Muhammad SAW wafat karena tugasnya di dunia telah selesai dilaksanakan dengan sempurna, dan setiap jiwa pasti akan mati, kembali kepada Allah

  Gw:
  Versi Sunni:
  [..]She said: If you were a prophet, it would not harm you; but if you were a king, I should rid the people of you. The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) then ordered regarding her and she was killed. He then said about the pain of which he died: I continued to feel pain from the morsel which I had eaten at Khaybar. This is the time when it has cut off my aorta. [Sunan Abu dawud, 39.4498]
  Umm Mubashshir berkata pada Nabi ketika beliau sakit yang mengakibatkan kematiannya, ‘Menurutmu apa yang menyebabkan sakitmu ini Rasulullah? Aku tidak ada pikiran lain mengenai sakitnya kecuali domba beracun yang ia makan bersamamu di Khaybar. Nabi berkata, Aku tidak berpikir lain kecuali satu hal itu. Ini saatnya itu memotong urat nadiku’ [Sunan Abu Dawud 034.4499]
  Narrated 'Aisha: The Prophet in his ailment in which he died, used to say, "O 'Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison." [Bukhari 5.59.713]
  Rasul Allah berkata selama sakitnya yang mengakitkan kematiannya – ibu Bishr datang menjenguknya – "Umm Bishr, pada saat ini aku merasa aorta (urat nadi) ku dirobek akibat makanan yang kumakan bersama putramu di Kaibar. [Tabari, Volume 8, halaman 124]

  Versi syiah:
  http://www.yasseralhabib.com/en/question/index.php?id=15

  Binatang:
  [tanggapan: Akhirnya anda mengaku juga ttg motif nabi anda hanyalah kekuasaan untuk menjajah, meraup materi dengan kedok kewajiban menyembah Allah dan perintah Allah untuk memerangi dan membunuh bagi yg tidak mau menyerah masuk islam dan ngga bayar jizyah.]
  Itu kan iseng2nya anda aja pak !
  Meraup materi itu juga fitnah kurang ajar, karena nabi sendiri gaya hidupnya tetap dalam kesederhanaan (hampir2 miskin) sepanjang hidup beliau. Begitu juga kehidupan sahabat2 beliau yg lain (muslim awal)

  Gw:
  Ahhh, lagi2 standar khas muslim: Plin-plan! pendusta!
  Orang miskin yg kamu sebutkan itu dapat jatah hasil jarahan sebesar 1/5nya, ia juga punya istri lebih dari 20 orang, punya BUDAK 38 orang...dan tidak punya pekerjaan. Apalagi yang mau dibantah?

  ReplyDelete
 64. Binatang:
  [tanggapan: muslim menyembah kabah dan hadis biang ngga boleh menengadah kelangit krn akan mengakibatkan buta]
  Lihat tuh QS 67 : 16-17 Allah ada kabah atau dilangit ??

  gw:
  hahahaha..itu cuma pertanyaan2 yg dibuat oleh Muhammad..kenapa mesti di percaya, FAKTANYA:
  AQ 5:2,[..]dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya"..:)
  AQ 106:3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).
  AQ 22:26. Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dgn Aku & sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yg thawaf, & orang-orang yg beribadat & orang-orang yg ruku' & sujud.
  QS 2:144. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yg kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.
  Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi & Nasrani) yg diberi Al Kitab (Taurat & Injil) memang mengetahui, bhw berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; & Allah sekali-kali tdk lengah dari apa yg mereka kerjakan.
  Trus kenapa kalo ke atas?
  Sahih Muslim Book 4. Prayer. No. 0862
  Jabir bin samura melaporkan:Rasul berkata : Orang2 yg memandang ke langit di saat berdoa diharuskan menghindari itu atau mereka kehilangan penglihatannya

  Sahih Muslim Book 4. Prayer. No. 0863
  Abu Huraira melaporkan: Orang2 diharuskan menghindari memandang langit di saat sedang sembahyang, atau mata mereka akan di renggut.

  hahahahahahaha...

  yg kamu sujudkan & cium itu adalah Allah yg Maha Besar:
  BUKHARI, Vol. 2, Book 26, No. 697:
  Diriwayatkan oleh Ibn Abbas.:
  Rasul Allah melakukan Tawaf (kabah) dgn naik unta (saat itu kaki nabi sedang terluka). Ketika sampai ke sudut (yang ada batu hitam) dia menunjuk kearah batu itu memakai sesuatu pd tangannya & berkata, “Allahu-Akbar.”

  Kesimpulannya: Ya emang bener2 seperti yg kamu bilang...Nyembah Allah sang batu hitam di rumah kotaknya...emang keterlaluan gobloknya. :)


  Binatang:
  Mbok ditunjukkan disini ayat Al Quran dan Hadist yg MENGANJURKAN perbudakan ??
  jangan asal ngomong lah pak !

  Gw:
  Q 33:50
  Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan BUDAK2 wanita yang kamu miliki yang TERMASUK apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu.
  Q 23:5
  kecuali terhadap isteri2 dan budak2 wanita yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

  Sisanya baca aja disini..saya bener2 MUAK membaca begitu banyaknya di ajaran ini menghalalkan pembunuhan, perkosaan dan perbudakan:
  http://answering-islam.org/Silas/slavery.htm
  http://www.thereligionofpeace.com/Quran/015-slavery.htm
  http://answering-islam.org/BehindVeil/btv5.html

  ReplyDelete
 65. Binatang:
  Gak ada orang makan dalam keadaan tidak sadar Pak !
  Jangan bego lah !
  Orang makan karena tuntutan hasrat perut yg keroncongan
  Cuma pemain kuda lumping makan beling itu lho yg makan dalam keadaan gak sadar !
  Gimana anda ini, njawab kok gak pake dipikir !

  Gw:
  Yah...koq Makin lama kamu ini ngga nyambung..jawab kemana..tanggapan kemana..
  Udah saya peringatkan..kalo ngga minat nanggepin..jangan maksain diri..jaka sembung bawa golok tau..


  Binatang:
  [tanggapan: Berjualan binatang buat makan emang bukan pekerjaan yg benar dalam ajaran Buddhis]
  Jadi mayoritas orang Buddha bukan orang yg benar ya Pak !
  Bahkan para rahibnya juga termasuk gak bener, karena mereka masih makan sayur2an, itu namanya merusak alam.
  Terima kasih mau mengakui !

  Gw:
  lagi2 ngga nyambung..


  Binatang:
  [tanggapan: kalo ngga sengaja ketinjek semut dan cacing ngga termasuk.]
  Gak sengaja atau karena gak mau waspada biar gak menginjak makhluk hidup ?
  Munafik ah itu !

  Gw:
  Lagi2 memaksakan diri dan ngga nyambung...kasian sekali..


  Binatang:
  [tanggapan:Bahkan terekam makanan sehari2 sang Buddha juga berasal dari makhluk hidup !
  Maka sang Buddha juga orang yg gak bener !
  Makasih …makasih !

  Gw:
  hehehehe....ngga nyambung.


  Binatang:
  [tanggapan: Masih tega bilang gak boleh memperdagangkan makhluk hidup ?

  Gw:
  Ngga nyambung.
  Perdagangan mahluk hidup bukan pekerjaan yg benar

  Lanjutan koment binatang:
  Yg dagang gak bener, yg udah tahu gak bener tapi tetap nekad beli itu 2X lipat gak benernya kan ??
  Yang jadi penguasa, tahu memperdagangkan dan membeli adalah gak bener tapi tetap membiarkan aktivitas jual beli itu berlangsung, itu gak benernya 3X lipat
  Para rahib yg tahu itu semua gak bener, tapi membiarkan pedagang, pembeli dan penguasa berbuat seperti itu, gak benernya 4X lipat.
  Kalo si rahib ikut2an makan apa yg dijual pedagang, gak benernya 5X lipat
  Dalam hal yg paling mendasar aja ajaran Buddha sudah tidak mampu mengakomodisir hajat hidup semua orang, lalu bagaimana dengan teori2 yg lainnya ??
  Makasih…makasih telah membuka borok sendiri !

  Gw:
  buset...kenapa ngga nyambung mulu ya tanggepan mu ini...lebih parah dari anak TK...btw sekolah dimana sih...koq bisa makin lama makin bodo?!

  ReplyDelete
 66. Bintang:
  [tanggapan: Kalo Islamkan jangankan binatang..jual beli manusia aja boleh, luar biasa, kan :)]
  Jual beli budak itu ada karena konteks masa,
  Kalo sekarang perbudakan dianggap sebagai nilai2 yg salah, no problem lah, toh ajaran Islam juga sangat menganjurkan untuk menghilangkan system budaya perbudakan.
  Jadi maju OK, mundur juga OK.

  Gw:
  Hahahahaha..jual/beli budak itu konteks masa? hahahaha...Hahaha Ajaran islam ini emang sadis, Tuhannya, nabinya dan sahabat nabinya sendiri malah menganjurkan perbudakan dan tatacara jual/beli budak..
  Ketika negara2 maju menghilangkan perbudakan...eh kalangan islam sendiri getol meau menghidupkan:

  quote>
  "Slavery is a part of Islam," says Sheik Saleh Al-Fawzan [http://www.wnd.com/?pageId=21700]
  <unquote


  Binatang:
  Argumen anda salah logika
  Anda tidak mengakui Tuhan, tetapi mengakui Buddha berkemampuan lebih dari Tuhan !
  A adalah nihil, B lebih dari nihil = itu gak ketemu nalar !
  Harusnya baik A maupun B sama2 nihil.

  Gw:
  logika? xixixixi..Masih nyembah batu kotak aja ngaku punya logika..ngga cocok banget..ngaca gih.


  Binatang;
  Nah itu lucunya, Buddha udah mati tapi patung2nya masih dipuja2 di setiap Vihara.
  Orang Buddha sembahyangan tidak didepan patung Buddha dianggap gak afdol !
  udah mati kan Pak ??

  Gw:
  Fungsi patung Buddha ada adalah sebagai pengingat dan penghormatan bahwa berkat beliau maka ajaran ini ada dan jelas BUKAN obyek utk disembahyangin, buat minta2 sesuatu..seperti kalian para muslim yg nyembah sampe tunggang tungging ke batu hitam kotak itu..hanya untuk meminta2 :)


  Binatang:
  [tanggapan: Tunggang tungging sujud, nyembah2 minta tolong ke Buddha..ya ini sih tindakan goblok tapi lucunya tingkah ini tindakan goblok spt itu koq dilakukan jg oleh penyembah tuhan, ya :)]
  kami tidak menyembah sesuatu yg mati, kami menyembah Allah yg Maha Hidup.

  gw;
  Waduh Lantas ngapain sujud tunggang tungging ke batu kotak yg mati dan nyiumin batu hitam, dong?...koq ngga dijawab2 dari beberapa kali tanggapan?

  ReplyDelete
 67. Binatang:
  [tanggapan: Ilmu Psikologi bilang, STRESS adalah gejala yang timbul akibat adanya kesenjangan antara HARAPAN vs KENYATAAN. Kesenjangan tersebut memunculkan rasa KECEWA & MARAH.]

  Iya itu bagi yg mempercayai ilmu psikologi tapi gak percaya ilmu agama kayak anda,
  Karena agama adalah obat yg menawarkan rasa kecewa dan marah karena kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu !
  agama menutup kesenjangan itu, sehingga penghayatnya bisa mendamaikan hatinya meskipun harapan dan kenyataan yg dia temui didunia tidak sejalan, karena dia yakin semua sudah diatur Tuhan dan apa yg sudah diatur Tuhan pasti akan membawa kebaikan

  Gw:
  Hah obat? menutup kesenjangan? xixixixixi...hasilnya ya melakukan penyerangan secara kekerasan pada mereka yg tidak mau menyembah tuhanmu..dan juga melakukan Bom bunuh diri ketempat ibadah orang lain, dan juga di kerumunan banyak orang...ck..ck..ck obat stress yang sangat aneh...


  Binatang:
  Anda kan gak ngerti soal itu, jadinya yg ada di dalam jiwa anda hanya STRESS karena akumulasi dari rasa KECEWA dan MARAH anda akibat kesenjangan antara HARAPAN vs KENYATAAN yg anda temui setiap hari.

  Gw:
  Yup, obat stress spt itu emang tidak pernah gw mengerti..BEDA JAUH sama Buddhisme: Mengajarkan untuk tidak melakukan: PEMBUNUHAN, TIDAK MENGAMBIL yg BUKAN HAKNYA, MENGENDALIKAN INDRIYA, TIDAK BERKATA TIDAK BENAR dan TIDAK MAKAN/MINUM yg MELEMAHKAN KESADARAN....maaf..beda bumi langit..ngga level.


  Binatang:
  Karena itu anda sibuk mencaci maki agama, padahal para pemeluk agama itu tetap adem ayem aja meskipun anda bertubi2 mencaci keyakinan mereka.
  Itu tandanya anda yg sedang STRESS berat lho Pak !
  Cepat berobat ke psikiater deh,
  atau bertobat kepada Tuhan yg telah menciptakan anda.

  Gw:
  Kalo merasa adem ayem koq sibuk komentar? ...xixixixi plin-plan amat..
  Siapapun PENULISNYA [muslim/bukan muslim] utk topik yg sama, selama bersumberkan HADIS, AQ, SIRAT dan TARIKH yg sama, maka PESANNYA akan sama. Buktinya? BANDINGKAN SENDIRI Topik Uraian AQ 9:29 yg saya tuliskan Di atas VS Tulisan dari Penulis Ahli Islam. ternyata hasil PESANNYA pun sama!
  Kenapa bisa demikian? Sederhana saja...krn sampah yg masuk ya sampah juga yg keluar..


  Binatang:
  Ngerti nggak sih ??
  Pasti anda gak ngerti, dijamin deh, karena anda gak ngerti Tuhan !
  Anda terlalu lama stress sih !
  Jadinya kalo bicara suka ngawur
  Ha..ha…ha…..

  Gw:
  Walah koq malah jadi stress begini..ketawa2 ngga jelas?
  Ngaku2 ngerti tuhan? xixixi..Ketemu tuhan juga ngga, tau tuhan juga ngga..eh, malah sibuk proklamasi ngaku2 ngerti..Hasil mengikuti ajaran dari orang stress yg sibuk nyuruh menyembah tuhan yg stres2-an koq ternyata malah jadi gemar berbohong...iihhhh, ngga oke banget!

  ReplyDelete
 68. WJ :
  Ngga nyambung. Tindakan mereka itu emang tindakan gerombolan PENGACAU KEAMANAN ato dan PERAMPOK...spt yg dilakukan OMAN ABDURAHMAN.


  SAYA :
  Ya memang, apa yg dilakukan muslimin saat itu dimata orang Kafir adalah pengacau keamanan dan perampok !
  Sama seperti dulu, Belanda menyebut para pejuang kemerdekaan Indonesia adalah ekstrimis, para pengacau keamanan dan gerombolan perampok
  Penjahat menyebut polisi juga sebagai kawanan pengacau keamanan
  Jadi tergantung sudut pandang yg berkepentingan aja lah pak !
  Gak perlu repot2 menerangkan pada anda, karena anda memang pro pada orang kafir.


  WJ :
  Selama sumbernya juga berasal dari AQ, HADIS, SIRAT dan TARIKH. Tidak peduli siapapun yang menulisnya [MUSLIM/KAFIR] maka hasilnya adalah PESAN yg sama! Sy jg buat artikel ngutip dari mereka di sini, hasilnya ternyata sama, yaitu TIDAK ADA Quraish MULAI dan KERAP menggangu MUHAMMAD dari sebelum HIJRAH s.d MEDINAH..faktanya selalu dimulai oleh MUHAMMAD dan kawanannya.
  Ini juelas sekali problemnya bukan di penulis..tapi bahannya yg emang begitu.

  SAYA :
  Dlm jurnalisme itu bisa pakai sumber dan data2 yg sama, tapi kalo opininya dibawa ke arah yg berlawanan yg keluar ya fitnah juga !
  Itu yg dilakukan oleh orang2 macam Muir dan para orientalis terhadap sejarah Islam. Persis kayak kelakuan anda


  WJ :
  1. Kata "SAW" di kalimat translasi utk muhammad, menunjukan tulisan dari kalangan muslim, krn TIDAK ADA 1 orang YAHUDI beragama YAHUDI mengakui MUHAMMAD sbg nabi mereka.
  2. TIDAK ADA suku yahudi Qaynuqa, Nadir dan Qurayza di perjanjian tsb padahal Qaynuza mensupport suku Khazraj dan dua lainnya mendukung suku AUS. Ini menunjukan tulisan ini ada setelah PENGUSIRAN dan PEMBANTAIAN 3 suku itu.
  Dua ini saja sudah lebih dari cukup membuktikan bhw tulisan ini ada setelah pembantaian 3 suku itu.

  SAYA :
  Piagam Madinah dibuat beberapa saat setelah Hijrah ke Madinah, sebelum dilakukannya operasi2 pengamanan oleh Nabi.
  Juga telah disetujui oleh bani Nadhir, Qauniqa dan Qauridzah
  Anda hanya NGARANG-NGARANG saja, setelah mendapati kenyataan Nabi dan Islam sebenarnya menjunjung tinggi azas toleransi antar agama.
  Dan pembersihan kepada ketiga suku Yahudi diatas sama sekali tidak menyalahi prosedur konstitusi dasar yg berlaku di Madinah, disebabkan oleh pemberontakan mereka pada pemerintah yg sah, dan melanggar perjanjian

  ReplyDelete
 69. WJ :
  Lagi-lagi ngga nyambung..Salah apa orang Yahudi sehingga dibantai dan hubungannya dgn piagam buatan di atas?

  SAYA :
  Emang otak anda bermasalah dengan kabel connection nya, jadi lebih banyak gak nyambungnya daripada nyambungnya !

  Sebelum peristiwa2 dgn suku2 Yahudi itu terjadi, telah terjadi polemik di kalangan Yahudi yg berusaha memusuhi Islam, meskipun belum sampai terjadi insiden fisik itu semata2 karena masih menghargai perjanjian perdamaian yg ada.
  Terlebih setelah kemenangan mulsimin pada perang Badar, Yahudi semakin menunjukkan rasa tidak sukanya pada muslimin.

  Dosa2 Bani Qainuqa :
  Berbuat keributan di depan umum yg memicu bentrokan terbuka antara Yahudi vs Muslim.
  Ketika Nabi yg datang bermaksud untuk mendamaikan kedua pihak malah mendapat tantangan perang dari mereka. Karena itu diambil tindakan tegas, pengusiran dari kota Madinah.

  Dosa2 Bani Nadhir :
  Merencanakan pembunuhan kepada Nabi yg juga sekaligus sbg kepala Negara.
  Membuat perjanjian pertahanan secara rahasia dgn kaum munafik untuk melawan muslimin, yang akhirnya diingkari sendiri oleh kaum munafik, akibatnya bani Nadhir diusir

  Dosa2 Bani Quraidzah :
  Mengkhianati perjanjian dengan mengadakan persekutuan militer dengan kaum musyrikin makkah dalam perang khandaq untuk menyerbu Madinah.
  Akibatnya diambil vonis menurut hukum Yahudi sendiri (mereka menolak untuk berhukum pada hukum Islam) yaitu tiap laki2 yg telah diwasa dieksekusi mati, wanita dan anak2 ditawan, harta benda mereka di sita

  ReplyDelete
 70. WJ :
  Imam Fakhruddin Razi writes in his Tafseer-e-Kabeer (volume 2): "When this verse was revealed to the Holy Prophet, the Christians of Najran accepted the challenge of ‘Mubahala’ and the Holy Prophet took along with him Imam Hussain, Imam Hasan, Janab-e-Fatima and Hazrat Ali to the field of Mubahala’."
  dan hasilnya: Muhammad,putri +calon bayinya yg belum lahir, menantu+cucu2nya...semua terbunuh...

  SAYA :
  Anda memotong2 data Pak !
  Para peserta Mubahalah dari kedua belah pihak memang telah berkumpul di lokasi acara pada saat yg ditentukan,
  Tapi sebelum doa mubahalah diikrarkan oleh masing2 golongan, pihak nasrani meminta acara itu dibatalkan karena mereka ketakutan sendiri, setelah pemimpin mereka begitu melihat kedatangan keluarga Nabi Muhammad SAW, berkata kepada kaumnya :
  "Ketahuilah, wahai kaum Nasrani, sesungguhnya wajah-wajah yang ku lihat, seandainya mereka bersumpah atas nama Allah agar melenyapkan gunung, nescaya Allah akan melenyapkannya. Oleh kerana itu, berhati-hatilah kalian dengan Mubahalah melawan mereka. Sesungguhnya kalian pasti akan binasa dan takkan ada lagi kaum Nasrani yang akan tersisa setelah itu di atas muka bumi ini."

  Jadi sangat wajar kalo orang2 kristen itu meminta pembatalan mubahalah.

  FYI :
  Nih tak kasih tau, Latar belakang diutusnya Khalid bin Walid kepada Bani Harits di Najran untuk memaksa masuk Islam atau diperangi adalah :
  Harits adalah salah satu pemuka nasrani Najran yg ilmunya tinggi, pada satu kesempatan dia bilang pada salah seorang sahabat Nabi, bahwa dia sebenarnya mengetahui bahwa Islamlah agama yg paling benar dan dia bisa menerima semua ajaran Islam, tapi masih ada satu hal yg merintanginya dari memeluk Islam, yaitu selama ini kehidupan ekonominya yg berkelimpahan merupakan sokongan dari kerajaan Romawi Kristen atas posisinya sebagai pembesar Nasrani bagi kaumnya.
  Yg dia khawatirkan adalah terputusnya jalur2 sokongan kenikmatan hidup duniawinya ini bila dia memutuskan masuk Islam.
  Dgn kata lain Harits ini takut jatuh miskin !

  Karena itu Nabi Muhammad SAW sengaja mengutus Khalid dan tentaranya agar memberi pelajaran sekaligus mengingatkan si Harits ini bahwa kehidupan duniawi gak ada artinya apa2 dibanding kehidupan akherat !
  Masuk Islam atau diperangi, ….. pilih menuju kebahagian akhirat yg abadi, dan tidak takut pada kesukaran duniawi yg sementara ?
  atau lebih memilih dikalahkan dalam perang, jatuh miskin juga akhirnya,
  bahkan bisa mati sebagai orang kafir, dan penderitaan abadi di akhirat telah menunggu.

  Ternyata Harits sadar dengan kekeliruannya takut pada kemiskinan di dunia, dan bersedia memeluk Islam tanpa perlu ada pertumpahan darah !

  Salut pada tindakan yg diambil Nabi pada Bani Harits, …. Tindakan yg sangat cerdas !

  Sedang Pada orang2 Nasrani Najran lainnya, yg terus terang bilang pada Nabi sendiri bahwa mereka gak bisa menerima Islam, …..Nabi OK – OK aja asal bayar jizyah sbg tanda perdamaian dengan muslimin.

  Gak bener sama sekali omongan anda bahwa Muslim gak punya toleransi pada agama lain !

  ReplyDelete
 71. WJ :
  Versi Sunni:
  [..]She said: If you were a prophet, it would not harm you; but if you were a king, I should rid the people of you. The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) then ordered regarding her and she was killed. He then said about the pain of which he died: I continued to feel pain from the morsel which I had eaten at Khaybar. This is the time when it has cut off my aorta. [Sunan Abu dawud, 39.4498]……bla..bla..bla…

  Versi syiah:
  http://www.yasseralhabib.com/en/question/index.php?id=15

  SAYA :
  Itu tidak bisa dijadikan alasan medis tentang penyebab Wafatnya Nabi karena racun Pak !
  Karena itu diucapkan oleh nabi berdasarkan sangkaan beliau pribadi bukan diagnose medis :
  "O 'Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison."
  Kenapa begitu ?
  Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yg tidak pernah merasakan sakit karena penyakit, disebabkan kesehatan beliau yg sangat prima.
  Pengalaman merasakan rasa sakit yg beliau pernah rasakan hanya tiga jenis :
  1) Rasa sakit akibat luka2 fisik dalam perang.
  2) Rasa sakit dalam yg beliau rasakan ketika memakan makanan beracun di perkampungan Yahudi Khaibar (thn 628 M)
  3) Rasa sakit menjelang wafat beliau. (thn 632 M)
  Rasa sakit akibat luka yg diakibatkan senjata tajam tentu beda dengan rasa sakit yg diakibatkan oleh racun.
  Ketika sakit menjelang wafatnya praktis dalam pengalaman hidupnya Nabi hanya bisa merasakan dua jenis rasa sakit, pertama kena tusukan senjata tajam, kedua rasa sakit oleh racun dalam peredaran darah.
  Menjelang wafatnya tsb, nabi bisa merasakan sakit yg beliau rasakan tidak lah seperti sakitnya terluka oleh pedang atau panah, tetapi terasa seperti sakitnya ketika memakan makanan beracun beberapa tahun yg silam.
  Beliau tidak punya pengalaman dan tidak bisa merasakan rasa sakit yg lain selain yg dua itu.
  Karena itu yg dikatakan oleh beliau adalah :
  “Aku tidak berpikir lain kecuali satu hal itu. Ini saatnya itu memotong urat nadiku”

  Jadi jelas, itu merupakan ungkapan perasaan nabi ketika merasakan rasa sakit yg dideritanya, bukan karena pengaruh racun secara medis yg dimakan 4 tahun yg lalu.

  Umumnya orang yg terganggu oleh racun yg mengendap di dalam tubuhnya adalah kalo seandainya dia tidak langsung mati, dia akan menderita sakit2an berkepanjangan karena kerja racun yg melemahkan tubuhnya.
  (Lihat kisah golok pembunuh naga , tokoh tio bu ki kecil selalu berada dalam keadaan lemah fisik sakit2an hingga racun yg ada ditubuhnya bisa dikeluarkan semua.)
  Tetapi tidak tercatat sekalipun nabi pernah menderita sakit pasca peristiwa khaibar hingga wafat beliau. Bahkan beliau tetap tampak gagah perkasa sehat wal afiat menjalankan tugas2 kerasulan beliau.

  Boleh2 saja orang menduga Nabi meninggal karena racun, selama mereka sadar motif dari peracunan itu sendiri adalah untuk menghentikan / menggagalkan ditengah jalan atas kegiatan dakwah dan tugas kerasulan yg beliau emban
  Kalo itu yg terjadi, Islam gagal didakwahkan karena kematian Nabi, agama2 syirik selamat dari gempuran tauhid Islam, barulah orang boleh berkata Nabi meninggal karena diracun !
  Tapi yg terjadi justru sebaliknya, Perjuangan Nabi memperoleh kemenangan gilang gemilang yg belum pernah ada satu nabi pun sebelumnya yg mampu meraih kesuksesan dakwah seperti yg diraih oleh Nabi Muhammad SAW, maka tuduhan meninggal karena racun menjadi KEHILANGAN ARTI sama sekali.


  Bersambung ….

  ReplyDelete
 72. ……sambungan :

  Karena setelah nabi menyelesaikan seluruh tugas risalahnya, ketika nikmat Allah telah dicukupkan, dan Islam telah diridhoi sebagai agama manusia, maka selesailah pula tugas Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Tidak ada keperluan lain selain saatnya pulang menghadap Allah SWT, sebagai suatu ketentuan yg pasti.

  Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS 5:3)

  Itu adalah ayat Quran penutup Wahyu dan tugas kerasulan.

  Kesimpulannya :
  Percobaan pembunuhan Nabi Muhammad SAW oleh racun di Khaibar adalah proyek yg GAGAL !!
  Racun ternyata tidak mampu menghentikan dakwah beliau yg sangat sukses
  Benarlah perkiraan kaum Yahudi khaibar ketika itu, :
  “kalau sekiranya anda seorang nabi, tentulah anda akan selamat dari racun itu”
  BENAR SEKALI !! Beliau SELAMAT dari racun, karena beliau memang benar2 Nabi utusan Allah, dan membawa Islam memperoleh KEMENANGAN yg gilang gemilang !

  ReplyDelete
 73. WJ :
  Ahhh, lagi2 standar khas muslim: Plin-plan! pendusta!
  Orang miskin yg kamu sebutkan itu dapat jatah hasil jarahan sebesar 1/5nya, ia juga punya istri lebih dari 20 orang, punya BUDAK 38 orang...dan tidak punya pekerjaan. Apalagi yang mau dibantah?

  SAYA :
  Silahkan pak anda buktikan disini,
  Anda tunjukkan dimana nabi dan keluarga telah hidup dalam kemewahan
  Silahkan, silahkan …. Banyak hadist yg menggambarkan keseharian Nabi
  Silahkan kalo anda bisa

  1/5 bagian untuk nabi dari rampasan perang itu bukan buat keluarga Nabi doang pak ! tapi untuk dibagi2kan pada orang miskin, yatim, ibnu sabil dll
  Istri2 nabi ? ketika mereka meminta harta duniawi kepada Nabi setelah muslimin banyak mendapat harta rampasan perang untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka yg selalu dalam kesederhanaan, malah turun ayat Quran :

  Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
  Dan jika kamu sekalian menghendaki Allah dan Rasulnya-Nya serta di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.
  (QS 33 : 28-29)

  Hasilnya luar biasa pak !
  Tidak ada satupun istri nabi yg meminta lagi harta2 duniawi, mereka ridha memilih hidup sederhana bersama Allah dan RasulNya.
  Hebat kan ?? jaman sekarang mana ada istri2 yg mau dipoligami sekaligus bertahan dalam kemiskinan ?
  Keluarga yg hebat !!

  ReplyDelete
 74. WJ :
  hahahaha..itu cuma pertanyaan2 yg dibuat oleh Muhammad..kenapa mesti di percaya, FAKTANYA:
  AQ 5:2,[..]dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya"..:)
  AQ 106:3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).
  AQ 22:26. Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dgn Aku & sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yg thawaf, & orang-orang yg beribadat & orang-orang yg ruku' & sujud.
  QS 2:144. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yg kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.
  Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi & Nasrani) yg diberi Al Kitab (Taurat & Injil) memang mengetahui, bhw berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; & Allah sekali-kali tdk lengah dari apa yg mereka kerjakan.

  SAYA :
  Emang kenapa dengan ayat2 diatas ???
  Gak ada masalah tuh !

  WJ :
  Trus kenapa kalo ke atas?
  Sahih Muslim Book 4. Prayer. No. 0862
  Jabir bin samura melaporkan:Rasul berkata : Orang2 yg memandang ke langit di saat berdoa diharuskan menghindari itu atau mereka kehilangan penglihatannya

  Sahih Muslim Book 4. Prayer. No. 0863
  Abu Huraira melaporkan: Orang2 diharuskan menghindari memandang langit di saat sedang sembahyang, atau mata mereka akan di renggut.

  hahahahahahaha...

  SAYA :
  Bisa dipahami lah pak !
  Padang pasir itu teriknya minta ampun
  Jika berdoa dengan memandang langit jadi kebiasaan, itu gak bagus buat mata !
  Bisa menimbulkan kebutaan karena terbakar matahari yg terik !
  Lagipula gak ada etikanya sholat sambil kepalanya mendongak kelangit, cepat capek, bikin kram leher, lagi2 berpengaruh pada otot2 mata !
  Coba anda buktikan sendiri meditasi dengan kepala menghadap langit, bisa khusuk nggak ??  WJ :
  yg kamu sujudkan & cium itu adalah Allah yg Maha Besar:
  BUKHARI, Vol. 2, Book 26, No. 697:
  Diriwayatkan oleh Ibn Abbas.:
  Rasul Allah melakukan Tawaf (kabah) dgn naik unta (saat itu kaki nabi sedang terluka). Ketika sampai ke sudut (yang ada batu hitam) dia menunjuk kearah batu itu memakai sesuatu pd tangannya & berkata, “Allahu-Akbar.”

  SAYA :
  Emang apa salahnya nyium ??


  WJ :
  Kesimpulannya: Ya emang bener2 seperti yg kamu bilang...Nyembah Allah sang batu hitam di rumah kotaknya...emang keterlaluan gobloknya. :)


  SAYA :
  Itu kan mewakili anda pak ?? memang bener ……guobblok full !

  ReplyDelete
 75. WJ :
  Q 33:50
  Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan BUDAK2 wanita yang kamu miliki yang TERMASUK apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu.
  Q 23:5
  kecuali terhadap isteri2 dan budak2 wanita yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

  SAYA :
  Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
  Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar?.
  Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?
  (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, (QS 90 : 10-13)

  Anda tidak perlu sok alim dengan mengingkari bahwa tradisi perbudakan telah ada dimasa lalu sebagai bagian dari konteks jaman !

  Karena konteks jaman juga akhirnya Buddha di Tibet juga terlibat dalam perbudakan
  Ini linknya :

  http://dhammacitta.org/forum/index.php?topic=14958.30

  http://dhammacitta.org/forum/index.php?PHPSESSID=53csadj8fiq4q37ms37bk16m60&topic=2601.0

  bahkan di masa sang Buddha hidup pun perbudakan telah ada, dan agama Buddha sendiri tidak mampu menghapuskannya !
  coba apakah anda pernah tahu sang Buddha memerdekakan para budak ??
  memerdekakan pake apa ?? emang sang Buddha punya duit ???
  wong makan aja tergantung belas kasihan orang !

  kalo hanya melarang perdagangan budak mah gampang pak !
  itu NATO thok ! Not Action Talk Only !
  Pelarangan akan menjadi lebih greng kalo diundang2kan,
  Undang2 akan lebih punya nyali kalo dijalankan
  Menjalankan undang2 itu kerjaannya pemimpin,
  Karena itu diperlukan pemimpin seperti Nabi Muhammad SAW
  Kalo sekedar omongan melarang sih gak dianggep apa2 sama orang Pak !

  Kalo sekedar bilang : “jangan mencuri” --------- > Maling gak peduli, hilang satu tumbuh seribu

  Tapi kalo bilang : “Jangan mencuri, tangkap pencuri, hukum pencuri !”
  Dan benar2 dihukumi --------- > Maling dan calon maling bakal berfikir 1000x sebelum beraksi, kejahatan pencurian bisa ditekan.

  Kan gitu to Pak ???

  ReplyDelete
 76. Nabi Muhammad SAW itu seorang pemimpin yg memborong tugas2 legislatif, eksekutif sekaligus yudikatif
  karena itu beliau bisa membuat perubahan besar dalam masyarakatnya menjadi lebih baik

  lha Sang Buddha kan gak punya level kayak gitu
  hanya filosof doang

  ReplyDelete
 77. Baca diskusi si wira vs wongbejo & wira vs fean sudah cukup menelanjangi siapa si wira.
  Kasihan deh lu wir, mikir aja belum bener hasilnya info yg ditulis jd banyak fitnah/dustanya (krn sumber/link acuan jg dipk ga bermutu tp langsung dicap no.1 jadinya ya nge"cap" doang)
  Si wira kaya dajjal aja bermata 1 (sudut pandangnya) jdnya yg benar menjadi salah dan yg salah menjadi benar.
  Sy mu komen utk artikel KEADILAN TUHAN :
  iya memang seorang pendosa yg mati duluan dpt siksa kubur lebih lama dari pendosa yg mati belakangan, wira bilang tdk adil krn dia cm punya 1 mata (sudut pandang) pdhl kl mau pk 2 mata hrsnya dia bs liat konsekuensinya bahwa kl orang itu saleh dan mati duluan maka dia akan dapt nikmat kubur yg lebih lama dr orang saleh yg mati belakangan.
  Jadi ISLAM SANGAT ADIL/SEIMBANG DALAM HAL KONSEKUENSI.
  Kl keyakinannya si Wira ga konsekuen, jdnya otaknya jg ga konsekuen.
  Sang Dajjal (1 mata/sudut pandang) pengikutnya hanyalah orang-orang yg buta (ga punya sudut pandang)
  Mikir wira km mau ke nibana atau ke neraka...?

  ReplyDelete
 78. Binatang:
  [tanggapan atas: Tindakan mereka itu emang tindakan gerombolan PENGACAU KEAMANAN ato dan PERAMPOK...spt yg dilakukan OMAN ABDURAHMAN.]
  Ya memang, apa yg dilakukan muslimin saat itu dimata orang Kafir adalah pengacau keamanan dan perampok !
  Sama seperti dulu, Belanda menyebut para pejuang kemerdekaan Indonesia adalah ekstrimis, para pengacau keamanan dan gerombolan perampok
  Penjahat menyebut polisi juga sebagai kawanan pengacau keamanan
  Jadi tergantung sudut pandang yg berkepentingan aja lah pak !
  Gak perlu repot2 menerangkan pada anda, karena anda memang pro pada orang kafir.

  Gw:
  Baguslah anda akui itu bahwa tindakan Muhammad dan kawaannya adalah PENGACAUAN keamanan ato rampok.
  Ketika Anda bawa2 belanda dan pejuang..maka jadi jaka sembung bawa golok dan kebalik2
  Belanda = penjajah/perampok, sedangkan quraish BUKAN.
  Pejuang = membaskan diri dari RAMPOK, sedangkan MUHAMMAD dan kawanannya malah mengacaukan keamanan dan merampok.
  Muhammad tidak diganggu quraish perdagangannya, kehidupannya, sesembahannya juga tidak di hina..ia merdeka semerdekanya..dan juga tidak di usir..yang dilakukan Muhammad malah menghina nenek moyang, adat istiadat, dan sesembahan kaum quraish dan malah merampoki caravan mereka
  Jadi kalo analogi anda yaitu belanda dan pejuang kemerdekaan, maka:
  MUHAMAD dan kawanannya = BELANDA
  orang quraish = Pejuang kemerdekaan

  Binatang:
  [tanggapan atas: Pesan yg sama dan sebangun antara Tulisan: KAFIR (gw) vs Muslim Ahli (Ibn Kathir) ttg AQ 9:29]
  Dlm jurnalisme itu bisa pakai sumber dan data2 yg sama, tapi kalo opininya dibawa ke arah yg berlawanan yg keluar ya fitnah juga !
  Itu yg dilakukan oleh orang2 macam Muir dan para orientalis terhadap sejarah Islam. Persis kayak kelakuan anda

  Gw:
  Kalo bahannya udah jelas sama dan hasil pesannya sama...itu artinya BAHANNYA EMANG JELEK..mo diapain lagi?
  Ini cuma demonstrasi bahwa SAMPAH MASUK maka SAMPAH JUGA KELUAR..Kalo IBN KATHIR menulis spt itu juga eh, kenapa lo ngga protes?


  Binatang:
  [tanggapan atas: kata "SAW" dan tidak adanya Nadir, Qauniqa dan Qauridzah, dipihak2 suku2 yahudi dalam piagam itu ]
  Piagam Madinah dibuat beberapa saat setelah Hijrah ke Madinah, sebelum dilakukannya operasi2 pengamanan oleh Nabi.
  Juga telah disetujui oleh bani Nadhir, Qauniqa dan Qauridzah
  Anda hanya NGARANG-NGARANG saja, setelah mendapati kenyataan Nabi dan Islam sebenarnya menjunjung tinggi azas toleransi antar agama.
  Dan pembersihan kepada ketiga suku Yahudi diatas sama sekali tidak menyalahi prosedur konstitusi dasar yg berlaku di Madinah, disebabkan oleh pemberontakan mereka pada pemerintah yg sah, dan melanggar perjanjian

  Gw:
  Saya Ngarang2?
  Laah..PIAGAMNYA kan kamu yg COPASKAN..kamu lihat sendiri TIDAK ADA tuh, 3 SUKU ITU.
  Jika 2 PIHAK ato LEBIH BERSEPAKAT, maka SEMUA PIHAK yg TERLIBAT harus MUNCUL. FAKTANYA 3 SUKU itu TIDAK ADA. Artinya:

  1. Piagam boongan itu emang TIPUAN krn buatan sepihak.
  2. Piagam boongan itu di BUAT SETELAH TIDAK ADA 3 SUKU ITU.

  Sejarah kalian jelas menyebutkan bhw dari tahun ke-0 Hijrah s.d tahunan kemudian MUHAMMAD dan kawananya telah merampok karavan..So, Tulisan anda telah 100% BERDUSTA.
  Tapi kan emang tidak penting arti DUSTA/TIDAK bagi anda, karena berdusta merupakan bagian dari ajaran Tuhan dan Nabi anda.[lihat: taqiya]

  ReplyDelete
 79. BINATANG:
  <<<[TUlisan BINATANG: [detail pasal piagam di sini] +"Ok …. Sekarang apakah anda masih mau menunjukkan orang2 Yahudi Madinah tidak bersalah terhadap umat Islam ??"]

  GW:
  Lagi-lagi ngga nyambung..Salah apa orang Yahudi sehingga dibantai dan hubungannya dgn piagam buatan di atas?

  tanggapan binatang:
  Emang otak anda bermasalah dengan kabel connection nya, jadi lebih banyak gak nyambungnya daripada nyambungnya !

  Sebelum peristiwa2 dgn suku2 Yahudi itu terjadi, telah terjadi polemik di kalangan Yahudi yg berusaha memusuhi Islam, meskipun belum sampai terjadi insiden fisik itu semata2 karena masih menghargai perjanjian perdamaian yg ada.
  Terlebih setelah kemenangan mulsimin pada perang Badar, Yahudi semakin menunjukkan rasa tidak sukanya pada muslimin.
  +Dosa Nadir: bla2 + Dosa Qainuqa: Bla2 + Dosa Quraidzah: BLA2

  Gw:
  Kamu ini ngerti sejarahmu ngga sih? sudah jaka sembung bawa golok malah berdusta pula!
  1. Mana sih tulisan bhw 3 SUKU ITU TERCANTUM SEBAGAI PIHAK di PIAGAM boongan di atas? Sama sekali ngga ada tuh.
  2. Sekurangnya 8 suku yg tercantum di piagam boongan itu adalah Banu: ‘Awf, al-Harith, Sa‘idah, Jusham, al-Najjar, ‘Amr ibn ‘Awf, al-Nabit dan al-Aws, padahal ada lebih dari 8 suku!.
  2. Juga, SAMA SEKALI NGGA ADA TUH polemik di kalangan Yahudi yg berusaha memusuhi Islam. karena TUJUAN PIAGAM itu adalah menjembatani ekses dari PERANG Bu'ath [AWS vS KHARZAJ, yang menyangkut > dari 8 SUKU dan TIDAK ADA URUSANNYA dgn penyerangan kepada Islam!]. Malah alasan pelanggaran thd piagam boongan itu..ya jelas NGGA NYAMBUNG, lha yg dianiaya [Yahudi] ngga ada di Piagam, lantas seenaknya aja di cari2 kesalahan untuk DIBASMI dan diRAMPAS HARTANYA
  masih oon aja sombong, kamu ini..

  Karena jelas2 tidak ada 3 SUKU itu di atas tercantum dalam piagam boongan itu, lantas dimana SALAHNYA QAINUQA, NADIR dan Quraidzah krn dianggap MELANGGAR PIAGAM ITU?
  ngerti kenapa jadi ngga nyambung, oon?


  Bintang:
  [tanggapan bhw ternyata Imam Fakhruddin Razi writes in his Tafseer-e-Kabeer (volume 2): "When this verse was revealed to the Holy Prophet, the Christians of Najran accepted the challenge of ‘Mubahala’ and the Holy Prophet took along with him Imam Hussain, Imam Hasan, Janab-e-Fatima and Hazrat Ali to the field of Mubahala’."]
  Anda memotong2 data Pak !
  Para peserta Mubahalah dari kedua belah pihak memang telah berkumpul di lokasi acara pada saat yg ditentukan,
  Tapi sebelum doa mubahalah diikrarkan oleh masing2 golongan, pihak nasrani meminta acara itu dibatalkan karena mereka ketakutan sendiri, setelah pemimpin mereka begitu melihat kedatangan keluarga Nabi Muhammad SAW, berkata kepada kaumnya :
  "Ketahuilah, wahai kaum Nasrani, sesungguhnya wajah-wajah yang ku lihat, seandainya mereka bersumpah atas nama Allah agar melenyapkan gunung, nescaya Allah akan melenyapkannya. Oleh kerana itu, berhati-hatilah kalian dengan Mubahalah melawan mereka. Sesungguhnya kalian pasti akan binasa dan takkan ada lagi kaum Nasrani yang akan tersisa setelah itu di atas muka bumi ini."

  Gw:
  kamu ini khas muslim sekali main fitnah sembarangan.
  Sudah saya CANTUMKAN SUMBER utk TRACING..kamu juga bisa liat sendiri SAMA SEKALI NGGA ADA TUH gw POTONG data.
  Satu dari tafseer itu JELASSS SEKALI menyatakan ada MUBAHALA. Hasilnya: Muhammad+Fatima+bayi dikandungan wafat di dekat kejadian, sementara ALI+Cucu lainnya juga wafat ngga karan paran. Ini bukti KERAS!

  TUjuan khalid itu jelas koq; diperintahkan utk MEMAKSA MASUK ISLAM jika MELAWAN di PERANGI jika menyerah BAYAR JIZYAH. nih sejarahmu sendiri yg merecord:

  Tabari vol 9, hal 82:
  "The Messenger of God sent Khalid b. al-Walid in the month of Rabi' II, or Jumada I, in the year 10/631 to Banu al Harith b. Kab in Najran and and ordered to invite them to Islam for three days before he fought them.

  Ya ampun..ajaran ini koq mengerikan sekali siih..

  ReplyDelete
 80. Binatang:
  Itu tidak bisa dijadikan alasan medis tentang penyebab Wafatnya Nabi karena racun Pak !
  Karena itu diucapkan oleh nabi berdasarkan sangkaan beliau pribadi bukan diagnose medis :

  GW:
  Hah, Sangkaan???!
  ..Anda ini koq telak sekali menyatakan nabi anda sendiri ASBUN, sih?!..Kalo beliau asbun di masalah ini, maka kenapa tidak dianggap asbun juga di semua ucapan?
  waduh kalo gitu Allah itu juga cuma sangkaan beliau pribadi juga, dong..:)

  BINATANG:
  Karena itu yg dikatakan oleh beliau adalah :
  “Aku tidak berpikir lain kecuali satu hal itu. Ini saatnya itu memotong urat nadiku”

  Gw:
  Penyakin motong2 khas muslim kumat lagi deh..
  Nabimu berkata: Aku tidak ada pikiran lain mengenai sakitnya kecuali domba beracun yang ia makan bersamamu di Khaybar. Nabi berkata, Aku tidak berpikir lain kecuali satu hal itu. Ini saatnya itu memotong urat nadiku’ [Sunan Abu Dawud 034.4499]
  Nabimu berkata: "O 'Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison" [Bukhari 5.59.713]
  Nabimu berkata: "Umm Bishr, pada saat ini aku merasa aorta (urat nadi) ku dirobek akibat makanan yang kumakan bersama putramu di Kaibar. [Tabari, Volume 8, halaman 124]

  diagnosis medis?
  xixixi..makin konyol aja...xixixi..ini ajaran, binatang..jadi pembuktiannya lewat tulisan yg dianggap sah..Nah, di HADIS SAHIH dan SUNAN berdasarkan UCAPAN NABIMU SENDIRI menyatakan dirinya keracunan yg menyebabkan wafatnya. Disamping itu, selama ia sakit toh JIBRIL bualan itu JUGA ADA, kalo itu BUKAN racun tentu pernyataan itu DITOLAK oleh JIBRIL, dong!

  Di Ibn Sa'd hal.265, tertulis jelas bahwa JIBRIL emang menemani selama sakitnya nabi dan malah ikut berdoa pula :) hahahaha..
  Rasul Allah jatuh sakit dan dia yakni Jibril, berdoa baginya sambil berkata, “Dalam nama Allah aku berdoa untuk mengusir semua yang melukaimu dan menangkal semua yang dengki padamu dan dari semua mata yang jahat dan Allah akan menyembuhkanmu.”

  Kenapa lama sekali baru bereaksi?

  Terdapat riwayat bahwa Bishr tidak mati seketika namun 2 tahun dan juga mengalami kesakitan selama itu.
  Nabi mempunyai kebiasaan memakan 7 butir ‘Ajwa [dan mungkin juga Habbatus sauda] yang mengakibatkan daya tahan tubuhnya lebih kuat dari lainnya [Sahih Bukhari 7:71:671, Book 65: 356; Dengan narasi yang sama oleh Saud di Sahih Bukhari 7:71:664; Saud menambahkan kata ‘hingga malam di no 663]

  ReplyDelete
 81. Binatang:
  1/5 bagian untuk nabi dari rampasan perang itu bukan buat keluarga Nabi doang pak ! tapi untuk dibagi2kan pada orang miskin, yatim, ibnu sabil dll+ AQ 33:28-29.

  Gw:
  Nih gw ajarin:
  Tafsir Ibn kathir surat 8:41, bicara bagian mereka adalah ZAKAT yg berasal dari hasil kerja menjarah/merampok [ghanimah]:
  In the Two Sahihs, `Abdullah bin `Abbas said, Muhammad: "[..], giving Zakah and honestly surrendering one-fifth of the war spoils."

  Jelas?
  Nah itulah penghasilan Nabimu dan kawanannya..harta jarahan/rampasan/rampokan [orang, material, ternak,tumbuhan] yang berasal dari kucuran darah, tangis dan jerit kesakitan mereka yang dianiaya hanya gara2 TIDAK MENYEMBAH ALLAH dan SERAKAH! Padahal ide dari 1/5 bagian adalah idenya Abdullah bin Jahsh yang ternyata yummi abis dan di adopsi jadi kalimat Allah..yaitu ketika si Abdullah itu merampoki karavan Quraish dan membunuh penjaganya padahal sedang bulan puasa.

  tafsir 59:7 bicara fai, yang hasilnya seluruhnya utk nabimu:
  [..]But Allah gives power to His Messengers over whomsoever He wills. And Allah is Able to do all things. Therefore, this property, the booty collected from Bani An-Nadir, was especially given to Allah's Messenger . However, by Allah, neither did he take possession of it and leave you, nor did he favor himself with it to your exclusion. Allah's Messenger took the yearly expenses from it for himself and his family and left the rest in the Muslim Treasury.'
  Siapakah pemegang sisanya? menurut UMAR adalah KHALIFAh krn ia nyatakan spt ini:
  [..] When Abu Bakr died, I said: I am the successor of Allah's Messenger and the successor of Abu Bakr. So I managed it as long as Allah allowed me to manage it. [..]

  Jelas?
  Nah, dari situ juga penghasilan nabimu dan kawananya.

  Karena itu bernilai GUEDEEE ex harta bani nadir, maka ia diracun ABU BAKAR & UMAR via anak2nya, lihat di sini.

  ttg Budak, jelas koq, ia lakukan jual beli, sewa/pinjam

  Nah, dari situ juga penghasilan nabimu dan kawanannya

  Akhir cerita dari perjuangan ini, ya nabimu ya ketipu nyawa ditangan abu bakar dan umar...xixixi

  ReplyDelete
 82. Binatang:
  [tanggapan: ttg menyembah Kabah dan batu hitam ref AQ 5:2, AQ 106:3,22:26,2:144]
  ngga ada masalah tuh.

  Gw:
  Baguslah kalo sudah jelas..jangan malu2 besok ngaku nyembah batu karena "sangkaan beliau pribadi" bahwa itu Allah :)


  Binatang:
  [tanggapan hadis kocak Muslim 4.86.862/863, ttg kalo sembahyang mata mandang langit maka akan kehilangan penglihatan/akan direngut :)]
  Bisa dipahami lah pak !
  Padang pasir itu teriknya minta ampun
  Jika berdoa dengan memandang langit jadi kebiasaan, itu gak bagus buat mata !
  Bisa menimbulkan kebutaan karena terbakar matahari yg terik !
  Lagipula gak ada etikanya sholat sambil kepalanya mendongak kelangit, cepat capek, bikin kram leher, lagi2 berpengaruh pada otot2 mata !
  Coba anda buktikan sendiri meditasi dengan kepala menghadap langit, bisa khusuk nggak ??

  Gw:
  berkilahnya koq konyol?
  ngga ada yg nyuruh mandang matahari tuh.
  nyembah batu dan keatas juga ngga ada 5 menit jadi ngga relevan dengan alasan pegel apalagi itu adalah kewajiban :)


  Binatang:
  [Tanggapan; Sujud & cium batu item karena itu adalah Allah yg Maha Besar [BUKHARI, Vol. 2, Book 26, No. 697]
  Emang apa salahnya nyium ??

  Gw:
  Baguslah kalo sudah jelas..jangan malu2 besok ngaku nyium batu karena "sangkaan beliau pribadi" bahwa itu Allah :)


  Binatang:
  [tanggapan: Kesimpulannya: Ya emang bener2 seperti yg kamu bilang...Nyembah Allah sang batu hitam di rumah kotaknya...emang keterlaluan gobloknya. :)]
  Itu kan mewakili anda pak ?? memang bener ……guobblok full !

  gw:
  sangat jelas saya kutip AQ dan hadis, jadi artinya itu bagi Penyembah batu kotak dan item itu super goblok dan lebih goblok lagi maksa2 orang mesti nyembah allah yg berbentuk kotak dan berwarna item itu sebagai maha pencipta..lha bentuk bumi aja ngga tau. matahari ada yg ngga tenggelam disemua tempat aja ngga tau..ngaku pemilik semesta..
  cocok bener ama ucapan mu di atas bhw itu "sangkaan beliau pribadi"....kesian ya.

  ReplyDelete
 83. Binatang:
  [tanggapan sebagian bukti kecil AQ menganjurkan PERBUDAKAN di AQ 33:50, 23:5
  jawaban mu pake (QS 90 : 10-13)

  Gw;
  xixixixi..surat no. 33 dan 23 VS no. 90, URUTANNYA mana yg duluan turun, oon?

  Makkiya, no.90 -> 35
  makiyya, no.23 -> 74
  madaniya, no.33 -> 90

  ngerti maksud ‘Nasikh Mansukh’ yang kurang lebih berarti ‘ayat yang menggantikan/menghapus ayat yang digantikan/dihapus’ [AQ 2:106, 16:101, 13;39, 17:86, 22:52]?
  Nah dengan ayat 23 saja sudah..diperkuat dengan no.33.

  Kedua,
  jika kamu tau surat kota itu turun dan kata "dia" yg dimaksud di surat itu, berkenaan dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah dan Abu'l Ashadd Ebn Calsa [Slavery and the Infidel in Islam, V.A. Gunasekara]

  Ketiga,
  perhatikan hadis ini:)
  Narrated Kurib: the freed slave of Ibn 'Abbas, that Maimuna bint Al-Harith told him that she manumitted a slave-girl without taking the permission of the Prophet. On the day when it was her turn to be with the Prophet, she said, "Do you know, O Allah's Apostle, that I have manumitted my slave-girl?" He said, "Have you really?" She replied in the affirmative. He said, "You would have got more reward if you had given her to one of your maternal uncles."

  xixixixi..pembebasan budak koq malah dikasiin ke keluarga lagi sih...xixixi

  Juga:
  Sad said, "Kill their (men) warriors and take their offspring as captives, "On that the Prophet said, "You have judged according to Allah's Judgment," or said, "according to the King's judgment." [Bukhari 5.59.447]
  So Muhammad began seizing their herds and their property bit by bit. He conquered home by home. The Messenger took some people captive, including Safiyah and her two cousins. The Prophet chose Safiyah for himself.[Tabari VIII 116, Ishaq 511]
  Narrated Jabir: A man manumitted a slave and he had no other property than that, so the Prophet cancelled the manumission (and sold the slave for him). No'aim bin Al-Nahham bought the slave from him. [Bukhari 3.41.598

  Urusan di Islam itu ya cuma kekerasan, perampasan harta, SEKS, perbudakan...itu aja sih.

  ReplyDelete
 84. Binatang:
  Karena konteks jaman juga akhirnya Buddha di Tibet juga terlibat dalam perbudakan. Ini linknya :
  http://dhammacitta.org/forum/index.php?topic=14958.30
  http://dhammacitta.org/forum/index.php?PHPSESSID=53csadj8fiq4q37ms37bk16m60&topic=2601.0
  +bahkan di masa sang Buddha hidup pun perbudakan telah ada, dan agama Buddha sendiri tidak mampu menghapuskannya !

  Gw:
  hah..koq malah jaka sembung bawa golok lagi..
  Ini mo bicara NEGARA ato AJARAN? Bisa bedain antara ajaran vs negara, ngga?

  kasian deh..psti ngga nemu2 ya di ajaran Buddhis..hahahahahaha

  kenapa?

  Krn Rambu2nya jelas dan konsisten:

  1. Sila pertama Tidak menyakiti Mahluk hidup.
  2. lima macam perdagangan yang DI HINDARI [Vanijja Sutta, AN 5.177 dan Mahāsatipaṭṭhāna Sutta DN 22], no.2 jelas disebut: Berdagang mahluk hidup

  pelanggaran itu, akan memupuk kamma buruk.

  Ajaran Buddhis ato ajaran2 INDIA itu emang BUKAN AGAMA TUKANG PAKSA ORANG!

  Kamma itu ya DIRI SENDIRI yg BUAT dan diri sendiri yg MENERIMA HASIL PERBUATANNYA.

  Beda jauh deh ama ajaranmu..Mereka yg tidak mau Masuk ISLAM maka piihannya: MATI ato BAYAR JIZYAH..Dilakukan penyerangan agar dapat dipaksa memeluk islam jika menolak, maka harta dirampas, istri & yg perempuan diperkosa atau diperbudak..yang laki2 di perbudak!

  Bener2 ajaran penjajah tulen..:)

  Ribut ama semua agama...termasuk sama sesama internal di ajarannya sendiri..

  Mmmm, Rahmatan Lil 'Alamin? hahahahahahaha..kocak juga..

  O ya, binatang..
  Gw mo ingetin lo..sebelum lo berbuat yg merugikan dirimu sendiri..
  Tidak perduli apakah lo Percaya/tidak dengan kamma, maka Kamma akan tetep berjalan..Jadi, gw saranin jangan pernah lo melakukan penghinaan/tidak hormat pada Sosok SammasamBuddha [Buddha Gautama], karena beliau itu merupakan mahluk suci yg tidak dapat dibandingkan dengan cuma sekedar mahluk macam allah dan juga Nabimu yg hidupnya penuh pelangaran sila: Pembunuhan/menyakiti, mengambil yg bukan haknya, melakukan hub seksual tidak patut, berkata tidak benar.
  Penghinaan thd Buddha akan sangat fatal buah kamma buruknya.

  Nah, pokoknya udah gw ingatin ya.

  ReplyDelete
 85. WJ :
  Baguslah anda akui itu bahwa tindakan Muhammad dan kawaannya adalah PENGACAUAN keamanan ato rampok.
  Ketika Anda bawa2 belanda dan pejuang..maka jadi jaka sembung bawa golok dan kebalik2
  Belanda = penjajah/perampok, sedangkan quraish BUKAN.
  Pejuang = membaskan diri dari RAMPOK, sedangkan MUHAMMAD dan kawanannya malah mengacaukan keamanan dan merampok……..bla….bla…

  SAYA :
  Nah kan, kumat penyakitnya ?
  Kalo sudah menyangkut sudut pandang nafsu keberpihakannya, saya udah angkat tangan deh, gak bakal bisa disembuhkan !
  Padahal seabrek2 sirah, tarikh, biografi, tafsir dan hadist yg menyatakan Nabi dan muslim sebagai pihak yg teraniaya anda singkirkan begitu saja demi memuaskan nafsu anda !


  WJ ::
  Kalo bahannya udah jelas sama dan hasil pesannya sama...itu artinya BAHANNYA EMANG JELEK..mo diapain lagi?
  Ini cuma demonstrasi bahwa SAMPAH MASUK maka SAMPAH JUGA KELUAR..Kalo IBN KATHIR menulis spt itu juga eh, kenapa lo ngga protes?

  SAYA :
  Bukan salah yg nulis gitu pak ! tapi salah yg bikin ulasan dari bahan2 tulisan tsb (dalam hal ini contohnya adalah anda)
  Contohnya peristiwa supersemar, data yg ada ya itu2 aja
  Tapi orang yg pro orde baru maupun orang2 yg pro PKI masing2 memberi ulasan seputar masalah tsb untuk menggiring opini pembaca sesuai dengan kepentingan2 penulis, sedang sumber datanya ya sama itu2 aja.
  Jadinya bisa ada dua opini yg saling bertentangan tentang masalah itu, padahal sumber2nya sama, yaitu : yg satu bilang pelimpahan kekuasaan untuk menyelamatkan Pancasila, yg lainnya bilang itu kudeta oleh militer.

  Seperti itulah yg sedang anda lakukan  WJ :
  Saya Ngarang2?
  Laah..PIAGAMNYA kan kamu yg COPASKAN..kamu lihat sendiri TIDAK ADA tuh, 3 SUKU ITU.
  Jika 2 PIHAK ato LEBIH BERSEPAKAT, maka SEMUA PIHAK yg TERLIBAT harus MUNCUL. FAKTANYA 3 SUKU itu TIDAK ADA. Artinya:

  1. Piagam boongan itu emang TIPUAN krn buatan sepihak.
  2. Piagam boongan itu di BUAT SETELAH TIDAK ADA 3 SUKU ITU.
  Sejarah kalian jelas menyebutkan bhw dari tahun ke-0 Hijrah s.d tahunan kemudian MUHAMMAD dan kawananya telah merampok karavan..So, Tulisan anda telah 100% BERDUSTA.
  Tapi kan emang tidak penting arti DUSTA/TIDAK bagi anda, karena berdusta merupakan bagian dari ajaran Tuhan dan Nabi anda.[lihat: taqiya]

  SAYA :
  Memang tiga suku Yahudi itu semula menolak menandatangani perjanjian tsb, tapi tidak lama kemudian mereka membuat perjanjian yg serupa dengan Nabi.
  Dengan begitu apa yg dilakukan oleh ketiga suku tsb merupakan pengkhianatan pada perjanjian damai yg dibuat bersama.
  Kalo anda tidak percaya tentang itu, setidaknya dengan adanya piagam perjanjian itu telah membantah tuduhan anda bahwa Islam tidak toleran dengan agama2 lain, karena telah dibuktikan bahwa di Madinah sendiri nabi memberikan kebebasan beragama kepada yahudi dan juga kepada orang2 Musyrik selama mereka tidak memusuhi muslimin.
  Namun mereka memang tetap kurang ajar dengan berani melanggar perjanjian, memusuhi Muslimin secara terang2an, sehingga Nabi mengambil tindakan keras.
  Anda sendiri telah berdusta 100% dengan mengeluarkan tuduhan yg gak ada dasarnya sama sekali !

  Soal perampokan seperti tuduhan anda, silahkan baca penjelasan Muhammad Husein Haikal ini dalam sirahnya :

  http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Bentrok1.html#248

  Saya gak perlu menerangkan lebih jauh pada anda,
  Kalo anda keberatan penjelasan beliau, katakan di bagian mana keberatan anda !

  ReplyDelete
 86. WJ :
  Kamu ini ngerti sejarahmu ngga sih? sudah jaka sembung bawa golok malah berdusta pula!
  1. Mana sih tulisan bhw 3 SUKU ITU TERCANTUM SEBAGAI PIHAK di PIAGAM boongan di atas? Sama sekali ngga ada tuh.
  2. Sekurangnya 8 suku yg tercantum di piagam boongan itu adalah Banu: ‘Awf, al-Harith, Sa‘idah, Jusham, al-Najjar, ‘Amr ibn ‘Awf, al-Nabit dan al-Aws, padahal ada lebih dari 8 suku!.

  2. Juga, SAMA SEKALI NGGA ADA TUH polemik di kalangan Yahudi yg berusaha memusuhi Islam. karena TUJUAN PIAGAM itu adalah menjembatani ekses dari PERANG Bu'ath [AWS vS KHARZAJ, yang menyangkut > dari 8 SUKU dan TIDAK ADA URUSANNYA dgn penyerangan kepada Islam!]. Malah alasan pelanggaran thd piagam boongan itu..ya jelas NGGA NYAMBUNG, lha yg dianiaya [Yahudi] ngga ada di Piagam, lantas seenaknya aja di cari2 kesalahan untuk DIBASMI dan diRAMPAS HARTANYA
  masih oon aja sombong, kamu ini..

  Karena jelas2 tidak ada 3 SUKU itu di atas tercantum dalam piagam boongan itu, lantas dimana SALAHNYA QAINUQA, NADIR dan Quraidzah krn dianggap MELANGGAR PIAGAM ITU?
  ngerti kenapa jadi ngga nyambung, oon?


  SAYA :
  Dengan tiga suku Yahudi tsb dibuat perjanjian susulan karena semula mereka menolak untuk menandatangani perjanjian yg pertama

  Polemic dengan Yahudi silahkan anda baca di sirah Nabi karangan Muhammad Husain Haikal , disini :

  http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Bentrok1.html#248
  http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Yathrib3.html#233

  Saya gak perlu menerangkan lebih jauh pada anda,
  Kalo anda keberatan penjelasan beliau, katakan di bagian mana keberatan anda !

  Ini pendapat seorang Yahudi mengomentari kisah2 Yahudi Madinah yg memberontak pada Nabi :

  dalam Tarikh'l-Yahudi fi Bilad'l-'Arab, Dr. Israel Wilfinson menyebutkan:

  "Seharusnya mereka itu tidak boleh sampai terjerumus ke dalam kesalahan yang begitu kotor, dan jangan pula berkata dengan terus-terang di depan pemuka-pemuka Quraisy, bahwa cara menyembah berhala itu lebih baik daripada tauhid seperti yang diajarkan Islam, meskipun hal itu akan mengakibatkan permintaan mereka tidak akan dipenuhi. Oleh karena orang-orang Israil sejak berabad-abad lamanya atas nama nenek-moyang dahulu kala sebagai pengemban panji tauhid (monotheisma) diantara bangsa-bangsa di dunia, dan telah pula mengalami pelbagai macam penderitaan, pembunuhan dan penindasan hanya karena iman mereka kepada Tuhan Yang Tunggal itu, yang mereka alami dalam berbagai zaman selama dalam perkembangan sejarah, maka sudah seharusnya mereka itu bersedia mengorbankan hidup mereka, mengorbankan segala yang mereka cintai dalam menghadapi dan menaklukan kaum musyrik itu. Apalagi dengan minta perlindungan kepada pihak penyembah berhala, itu berarti mereka telah memerangi diri sendiri serta menentang ajaran-ajaran Taurat yang meminta mereka menjauhi penyembah-penyembah berhala dan dalam menghadapi mereka supaya bersikap seperti menghadapi musuh.”


  *
  Terus terang saya juga heran dengan anda Pak,
  Standart apa yg anda pelajari dari agama anda hingga tindakan boikot yg menyengsarakan hidup orang banyak, percobaan pembunuhan, pembunuhan itu sendiri, pengkhianatan terhadap perjanjian damai dalam suatu negara, persekongkolan untuk memusuhi orang lain, fitnah untuk memunculkan suasana permusuhan di masyarakat, kecurangan dll anda anggap sebagai perbuatan yg baik2 saja dan tidak boleh dihukum ??
  Seperti itukah Buddha mengajari anda ??
  Atau anda yg sering ngorok ketiduran kalo sedang diajari nilai2 agama Buddha dan kemasyarakatan ??

  Kalo orang Yahudi aja bisa bicara jujur tentang sejarah leluhur mereka di Arab,
  Kenapa anda kok ingin tampil beda dengan membela orang2 Yahudi (dan Musyrik) yg jelas2 bersalah tsb ??

  ReplyDelete
 87. WJ :
  kamu ini khas muslim sekali main fitnah sembarangan.
  Sudah saya CANTUMKAN SUMBER utk TRACING..kamu juga bisa liat sendiri SAMA SEKALI NGGA ADA TUH gw POTONG data.
  Satu dari tafseer itu JELASSS SEKALI menyatakan ada MUBAHALA. Hasilnya: Muhammad+Fatima+bayi dikandungan wafat di dekat kejadian, sementara ALI+Cucu lainnya juga wafat ngga karan paran. Ini bukti KERAS!

  SAYA :
  Saya gak bilang anda memotong hadist dan sumber2 itu,
  Tapi anda menyembunyikan data dalam sirah2 nabi bahwa mubahalah tidak jadi terlaksana meskipun calon peserta sudah berkumpul di lokasi yg ditentukan dan siap untuk bermubahalah.
  Mubahalah itu bukan acara kumpul2nya Pak, tapi ikrar dan sumpah kepada Tuhan antara dua pihak agar Tuhan menjatuhkan kutuk pada pihak yg berdusta, itu yg namanya MUBAHALAH
  Sumpah suci itu tidak jadi diikrarkan karena ketakutan pihak Kristen Najran !
  Dan itu yg tidak anda tampilkan ! tapi anda sudah membuat kesimpulan sesat, Nabi dan keluarganya meninggal karena kuwalat dengan mubahalah !
  Mubahalah dari hongkong ??
  Itu namanya memotong untuk menyembunyikan data !
  Itu disebut FITNAH !!
  Anda tidak merasa telah membuat fitnah ?? ….. tidak terasa karena itu sudah menjadi bagian dari watak anda !

  Dan lucunya lagi, anda bahkan tidak tahu bahwa SYAHID itu adalah kematian yg diidam-idamkan oleh setiap Muslim sebagai kematian yg paling baik !
  Jadi kalo ada Nabi atau keluarga Nabi terbunuh dijalan Allah sebagai seorang SYUHADA, itu justru merupakan anugerah terindah dari Tuhan bagi mereka, bukan merupakan kejelekan yg timbul dari suatu kutuk !!
  Padahal yg anda maksudkan kebinasaan dari Muhabalah disini adalah semacam kehinaan bukan ??

  Itulah kocaknya anda Pak !
  hobby memfitnah tapi suka salah jurusan !  WJ :
  TUjuan khalid itu jelas koq; diperintahkan utk MEMAKSA MASUK ISLAM jika MELAWAN di PERANGI jika menyerah BAYAR JIZYAH. nih sejarahmu sendiri yg merecord:

  Tabari vol 9, hal 82:
  "The Messenger of God sent Khalid b. al-Walid in the month of Rabi' II, or Jumada I, in the year 10/631 to Banu al Harith b. Kab in Najran and and ordered to invite them to Islam for three days before he fought them.

  Ya ampun..ajaran ini koq mengerikan sekali siih..

  SAYA :

  Terserah pendapat anda,
  Saya sudah memberikan pendapat anda, Harits diancam perang karena ketakutannya akan kemiskinan.
  Itu ancaman yg mendidik, dan terbukti sukses !

  Bagi orang kristen yg terus terang tidak mau Islam, nabi membiarkan keyakinan mereka selama mereka tidak memusuhi Islam.

  ReplyDelete
 88. WJ :
  Hah, Sangkaan???!
  ..Anda ini koq telak sekali menyatakan nabi anda sendiri ASBUN, sih?!..Kalo beliau asbun di masalah ini, maka kenapa tidak dianggap asbun juga di semua ucapan?
  waduh kalo gitu Allah itu juga cuma sangkaan beliau pribadi juga, dong..:)
  Bla..bla…bla….

  SAYA :
  Saya tidak bilang Nabi asal ngomong, faktanya Nabi memang merasakan sakit yg sangat dan yg ada dalam pikiran beliau sakit itu sama sakitnya dengan sakit yg dirasakan ketika memakan makanan beracun di perkampungan Yahudi Khaibar.
  Nabi mungkin bisa mengira sakit beliau disebabkan racun yg telah lalu, tapi perkataan beliau itu dalam kapasitas sebagai manusia biasa yg tidak tahu penyebab pasti dari rasa sakitnya.
  Sebab2 ajal itu Allah yg menetukan, bisa jadi Allah memberikan sebab lain, bukan racun, tapi rasa sakitnya serupa dengan sakit yg pernah Nabi rasakan ketika mengkonsumsi makanan beracun di Khaibar.
  Hanya Allah yg Maha Tahu.

  Inti dari penjelasan saya adalah, percobaan pembunuhan pada Nabi dengan racun itu adalah proyek pembunuhan yg gagal total, karena Nabi tidak meninggal karena racun itu, tetapi meninggal dengan wajar karena waktu datangnya ajal yg telah ditentukan Allah, setelah semua tugas kerasulan telah beliau kerjakan dengan baik dan sangat berhasil.
  Islam dan dakwah islamiyah tidak bisa dihentikan dengan peracunan tsb, melainkan Allah berkenan untuk menyempurnakannya terlebih dahulu.

  ReplyDelete
 89. WJ :
  Nih gw ajarin:
  Tafsir Ibn kathir surat 8:41, bicara bagian mereka adalah ZAKAT yg berasal dari hasil kerja menjarah/merampok [ghanimah]:
  In the Two Sahihs, `Abdullah bin `Abbas said, Muhammad: "[..], giving Zakah and honestly surrendering one-fifth of the war spoils."

  Jelas?
  Nah itulah penghasilan Nabimu dan kawanannya..harta jarahan/rampasan/rampokan [orang, material, ternak,tumbuhan] yang berasal dari kucuran darah, tangis dan jerit kesakitan mereka yang dianiaya hanya gara2 TIDAK MENYEMBAH ALLAH dan SERAKAH! Padahal ide dari 1/5 bagian adalah idenya Abdullah bin Jahsh yang ternyata yummi abis dan di adopsi jadi kalimat Allah..yaitu ketika si Abdullah itu merampoki karavan Quraish dan membunuh penjaganya padahal sedang bulan puasa.

  SAYA :
  Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang , maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil , jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami di hari Furqaan , yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
  (QS 8:41)

  1/5 itu masih dibagi2 untuk rasul dan keluarganya, yatim, orang miskin, ibnu sabil Pak !
  Coba anda kasih tunjuk pada saya, Nabi pernah telah hidup dalam standart mewah atau setidaknya lebih dari kesederhanaan ???
  Satu aja deh, bisa gak ???

  WJ :

  tafsir 59:7 bicara fai, yang hasilnya seluruhnya utk nabimu:
  [..]But Allah gives power to His Messengers over whomsoever He wills. And Allah is Able to do all things. Therefore, this property, the booty collected from Bani An-Nadir, was especially given to Allah's Messenger . However, by Allah, neither did he take possession of it and leave you, nor did he favor himself with it to your exclusion. Allah's Messenger took the yearly expenses from it for himself and his family and left the rest in the Muslim Treasury.'
  Siapakah pemegang sisanya? menurut UMAR adalah KHALIFAh krn ia nyatakan spt ini:
  [..] When Abu Bakr died, I said: I am the successor of Allah's Messenger and the successor of Abu Bakr. So I managed it as long as Allah allowed me to manage it. [..]

  Jelas?
  Nah, dari situ juga penghasilan nabimu dan kawananya.


  SAYA :
  Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.(QS 59:7)

  Harta Fai itu masih dibagi2 untuk rasul dan keluarganya, yatim, orang miskin, ibnu sabil Pak !
  Coba anda kasih tunjuk pada saya, Nabi pernah telah hidup dalam standart mewah atau setidaknya lebih dari kesederhanaan ???
  Satu aja deh, bisa gak ???

  WJ :
  Karena itu bernilai GUEDEEE ex harta bani nadir, maka ia diracun ABU BAKAR & UMAR via anak2nya, lihat di sini.

  SAYA :
  Itu propaganda syiah untuk membunuh karakter para khalifah selain Ali bin Abu Thalib
  Saya tidak percaya propaganda spt itu !

  Abu Bakar dan Umar bukan orang2 yg gila harta dan jabatan,
  Silahkan baca biografi mereka, adakah mereka silau dengan harta duniawi seperti kata anda ???

  ReplyDelete
 90. WJ :
  sangat jelas saya kutip AQ dan hadis, jadi artinya itu bagi Penyembah batu kotak dan item itu super goblok dan lebih goblok lagi maksa2 orang mesti nyembah allah yg berbentuk kotak dan berwarna item itu sebagai maha pencipta..lha bentuk bumi aja ngga tau. matahari ada yg ngga tenggelam disemua tempat aja ngga tau..ngaku pemilik semesta..
  cocok bener ama ucapan mu di atas bhw itu "sangkaan beliau pribadi"....kesian ya.

  SAYA :
  “sangkaan beliau pribadi” ???
  Kasihan anda ini….
  Rupanya anda bahkan lebih buodoh dari orang2 Arab Jahiliyah di jaman Nabi dulu yg masih mempunyai keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan tertinggi,

  Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah : "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(QS 31:25)

  Namun mereka mempersekutukan Allah dengan berhala2, karena bagi mereka berhala2 itu akan menjadi perantara bagi manusia kepada Allah yg tidak terjangkau oleh akal pikiran dan inderawi manusia,

  Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah : "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya"..(QS 39:3)

  Kelihatan Pak, metode pemaksaan pendapat anda menunjukkan siapa sebenarnya anda.
  Anda benar2 orang yg luar biasa………………. Gobloknya !
  He..he….

  WJ :
  xixixixi..surat no. 33 dan 23 VS no. 90, URUTANNYA mana yg duluan turun, oon?

  Makkiya, no.90 -> 35
  makiyya, no.23 -> 74
  madaniya, no.33 -> 90

  ngerti maksud ‘Nasikh Mansukh’ yang kurang lebih berarti ‘ayat yang menggantikan/menghapus ayat yang digantikan/dihapus’ [AQ 2:106, 16:101, 13;39, 17:86, 22:52]?
  Nah dengan ayat 23 saja sudah..diperkuat dengan no.33.

  SAYA :
  Gak ada nasikh mansukh soal ayat2 yg membahas masalah perbudakan.
  Kalo benar pendapat anda bahwa ayat2 Madinah telah menghapus hukum2 dr ayat yg di Makkah, tentulah pada periode Madinah sudah tidak ada pembebasan budak lagi.
  Tapi ternyata tidak kan ??
  Pembebasan budak tetap berjalan baik itu di Makkah maupun di Madinah !

  Jadi argument anda tidak beralasan dan tentu saja harus ditendang jauh2 !!

  ReplyDelete
 91. WJ :
  Ketiga,
  perhatikan hadis ini:)
  Narrated Kurib: the freed slave of Ibn 'Abbas, that Maimuna bint Al-Harith told him that she manumitted a slave-girl without taking the permission of the Prophet. On the day when it was her turn to be with the Prophet, she said, "Do you know, O Allah's Apostle, that I have manumitted my slave-girl?" He said, "Have you really?" She replied in the affirmative. He said, "You would have got more reward if you had given her to one of your maternal uncles."

  xixixixi..pembebasan budak koq malah dikasiin ke keluarga lagi sih...xixixi

  SAYA :
  Inti pembicaraan hadist diatas tidak sedang menyorot kepada pembebasan budaknya, tetapi kepada kebaikan bersedekah kepada keluarga dekat.
  Membebaskan seorang budak itu kebaikan, tetapi menolong kesulitan saudara sendiri kebaikannya lebih banyak, pertama kebaikan dari sedekah, kedua kebaikan dari hubungan silahturahmi.
  Mungkin maksud nabi adalah :
  ‘paman2mu saat ini lebih memerlukan tenaga seorang budak yg akan membantu meringankan pekerjaan rumah tangga mereka, sekiranya budak tadi kamu sedekahkan pada mereka tentu itu lebih baik bagi kamu maupun bagi mereka.’
  Jadi, Hadist diatas tidak ada pertentangan dengan semangat pembebasan budak, toh nabi juga tidak melarang orang tsb memerdekakan budaknya.

  Bagaimana kalo saya tukar dengan hadist yg ini :

  Dari Mu’awiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ia berkata: Aku berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Seorang budak perempuanku, telah aku pukul.” Rasulullah kemudian menegurku dengan keras. Lalu aku katakan, “Apakah tidak sebaiknya aku memerdekakannya?” Beliau berkata, “Bawalah ia kepadaku.” Mua’wiyah mengatakan, “Aku pun membawanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada budak itu, “Di manakah Allah?” Ia menjawab, “Di atas langit.” Rasulullah bertanya lagi, “Siapakah aku?” Ia menjawab, “Engkau adalah Rasul Allah.” Setelah itu beliau berkata, “Merdekakanlah ia karena ia seorang perempuan yang beriman.” (HR. Muslim)

  ReplyDelete
 92. WJ :
  Juga:
  Sad said, "Kill their (men) warriors and take their offspring as captives, "On that the Prophet said, "You have judged according to Allah's Judgment," or said, "according to the King's judgment." [Bukhari 5.59.447]
  So Muhammad began seizing their herds and their property bit by bit. He conquered home by home. The Messenger took some people captive, including Safiyah and her two cousins. The Prophet chose Safiyah for himself.[Tabari VIII 116, Ishaq 511]

  SAYA :
  Itu berkaitan dengan bani Qauridzah, mereka menolak untuk menerima hukuman dari Nabi tetapi memilih orang yg mereka percayai untuk memutuskan hukuman bagi mereka, dan mereka memilih sekutu mereka Sa’ad bin Muadz.
  Namun Sa’ad bin Muadz malah menjatuhkan hukuman yg berat sesuai dengan hukum Yahudi sendiri, Turat :

  P. Lama: Bilangan: 31 : 6-18
  Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, seribu orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas, anak imam Eleazar, untuk berperang, dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan.
  Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka.
  Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, merekapun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur dan Reba, kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang.
  Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka; juga segala hewan, segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah,
  dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar.
  Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu,
  dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan imam Eleazar dan kepada umat Israel, ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yerikho.
  Lalu pergilah Musa dan imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai ke luar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka.
  Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan seribu dan para kepala pasukan seratus, yang pulang dari peperangan,
  dan Musa berkata kepada mereka: "Kamu biarkankah semua perempuan hidup?
  Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap TUHAN dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat TUHAN.
  Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh.
  Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu.

  *
  Masih untung Sa’ad bin Muadz gak se-saklek Nabi Musa dalam menjatuhkan Hukuman.

  ReplyDelete
 93. WJ :
  Narrated Jabir: A man manumitted a slave and he had no other property than that, so the Prophet cancelled the manumission (and sold the slave for him). No'aim bin Al-Nahham bought the slave from him. [Bukhari 3.41.598

  SAYA :
  Itu tindakan yg tepat.
  Kalo orang yg gak punya apa2 selain budaknya dan memperdekakan budak itu ya kasihan kedua2nya dong.
  Budak itu adalah kelas social yg tidak punya apa2, jika di dimerdekakan sementara sang majikan tidak punya apa2 untuk diberikan padanya pasca pembebasan, lalu si budak bisa apa ??
  Apa dia siap jadi orang merdeka di tanah asing sementara dia tidak punya apa2 ??
  Apa mau jadi pengemis untuk bertahan hidup ?? Konyol itu !!
  Mending dia jadi budak orang yg lebih kaya, supaya dia bisa numpang makan dan tidur dan terpenuhi segala keperluannya hingga dia bisa dimerdekakan dalam keadaan yg lebih baik suatu hari nanti.


  WJ :
  Urusan di Islam itu ya cuma kekerasan, perampasan harta, SEKS, perbudakan...itu aja sih.

  SAYA :
  Itu kan dalam kaca mata anda doang….
  Maklum yg dipakai kacamata kuda !

  Untunglah Tuhan tidak menjadikan anda orang Islam, sebab kalo anda sekarang ini dijadikan orang Islam, yg akan anda perbuat Cuma kekerasan, perampasan harta, seks dan perbudakan melulu, KARENA SAAT INI HANYA ITU YG ADA DI DALAM OTAK ANDA !!
  Segala modalnya bajingan telah tersedia di dalam otak anda saat ini …..he..he…

  Pesan saya, anda jangan pernah masuk Islam sebelum pikiran anda ini dibersihkan, karena bisa2 nanti anda malah dibantai oleh orang Islam lain yg gerah melihat perilaku anda yg mengatasnamakan Islam.
  Jadi tetap bertahan di Buddha aja ya Pak ……. Toh disana anda bisa ngesex bebas gak pakai nikah tanpa perlu takut dihukum oleh pemerintah ataupun oleh Tuhan,
  Paling banter muter2 reinkarnasi lagi…….
  kalo anda pecinta sejati dari kehidupan dunia ya gak masalah….. ..
  Lebih sering lahir kembali, lebih enak to ? mantep to ??


  WJ :
  Krn Rambu2nya jelas dan konsisten:

  1. Sila pertama Tidak menyakiti Mahluk hidup.
  2. lima macam perdagangan yang DI HINDARI [Vanijja Sutta, AN 5.177 dan Mahāsatipaṭṭhāna Sutta DN 22], no.2 jelas disebut: Berdagang mahluk hidup

  pelanggaran itu, akan memupuk kamma buruk.

  Ajaran Buddhis ato ajaran2 INDIA itu emang BUKAN AGAMA TUKANG PAKSA ORANG!
  Bla…bla….bla…..

  SAYA :
  Dengan kata lain bisa dikatakan :
  “Kalo anda jadi orang Buddha, maka ketika berurusan dengan kehidupan bertata kemasyarakatan dan tata kenegaraan, anda harus munafik dulu dari agama Buddha anda, itu murni urusan duniawi bukan urusan agama, tapi kembalilah menjadi orang Buddha yg sholeh ketika anda mulai masuk ke halaman Vihara.”

  Ajaran Buddha itu lebih cocok untuk orang2 tua pensiunan yg nunggu mati
  Ajaran ini gak cocok buat orang2 yg masih produktif dlm urusan dunia karena percuma toh akhirnya mereka harus mengingkarinya juga kan ?

  ReplyDelete
 94. WJ :
  O ya, binatang..
  Gw mo ingetin lo..sebelum lo berbuat yg merugikan dirimu sendiri..
  Tidak perduli apakah lo Percaya/tidak dengan kamma, maka Kamma akan tetep berjalan..Jadi, gw saranin jangan pernah lo melakukan penghinaan/tidak hormat pada Sosok SammasamBuddha [Buddha Gautama], karena beliau itu merupakan mahluk suci yg tidak dapat dibandingkan dengan cuma sekedar mahluk macam allah dan juga Nabimu yg hidupnya penuh pelangaran sila: Pembunuhan/menyakiti, mengambil yg bukan haknya, melakukan hub seksual tidak patut, berkata tidak benar.
  Penghinaan thd Buddha akan sangat fatal buah kamma buruknya.

  Nah, pokoknya udah gw ingatin ya.

  SAYA :
  Kenapa sih Pak ??
  Kan Buddha udah mati ??

  Tapi peringatan anda menarik juga nih …
  Menariknya adalah :
  apa yg membuat anda berfikir saya tidak boleh menghina Buddha sedangkan anda boleh leluasa untuk menghina Allah dan RasulNya ??
  Padahal (saya kasih tahu anda nih) Allah lah yg telah menciptakan Buddha Gautama dan Buddha2 lainnya,
  Allah juga yg menciptakan anda, bukan diciptakan Buddha !
  dan menghina rasul Allah itu juga akan berakibat sangat fatal dalam hidup anda kelak

  Orang menghina Buddha (menurut ajaran Buddha) paling2 muter2 dalam siklus reinkarnasi (untungnya saya gak percaya sama reinkarnasi)
  Tapi orang yg menghina Allah dan rasulnya, hukumannya kekal abadi di neraka (neraka juga ada di ajaran Buddha kan pak ?)

  Jadi ati-ati aja pak !
  Waspadalah…waspadalah ….
  Saya sudah memperingatkan lho….

  ReplyDelete
 95. Gw sebelumnya:
  Tindakan mereka itu emang tindakan gerombolan PENGACAU KEAMANAN ato dan PERAMPOK...spt yg dilakukan OMAN ABDURAHMAN.]

  Binatang sebelumnya:
  Ya memang, apa yg dilakukan muslimin saat itu dimata orang Kafir adalah pengacau keamanan dan perampok !
  Sama seperti dulu, Belanda menyebut para pejuang kemerdekaan Indonesia adalah ekstrimis, para pengacau keamanan dan gerombolan perampok
  Penjahat menyebut polisi juga sebagai kawanan pengacau keamanan
  Jadi tergantung sudut pandang yg berkepentingan aja lah pak !
  Gak perlu repot2 menerangkan pada anda, karena anda memang pro pada orang kafir.

  Gw sebelumnya:
  Baguslah anda akui itu bahwa tindakan Muhammad dan kawaannya adalah PENGACAUAN keamanan ato rampok.
  Ketika Anda bawa2 belanda dan pejuang..maka jadi jaka sembung bawa golok dan kebalik2
  Belanda = penjajah/perampok, sedangkan quraish BUKAN.
  Pejuang = membaskan diri dari RAMPOK, sedangkan MUHAMMAD dan kawanannya malah mengacaukan keamanan dan merampok.
  Muhammad tidak diganggu quraish perdagangannya, kehidupannya, sesembahannya juga tidak di hina..ia merdeka semerdekanya..dan juga tidak di usir..yang dilakukan Muhammad malah menghina nenek moyang, adat istiadat, dan sesembahan kaum quraish dan malah merampoki caravan mereka
  Jadi kalo analogi anda yaitu belanda dan pejuang kemerdekaan, maka:
  MUHAMAD dan kawanannya = BELANDA
  orang quraish = Pejuang kemerdekaan

  Binatang sekarang:
  Nah kan, kumat penyakitnya ?
  Kalo sudah menyangkut sudut pandang nafsu keberpihakannya, saya udah angkat tangan deh, gak bakal bisa disembuhkan !
  Padahal seabrek2 sirah, tarikh, biografi, tafsir dan hadist yg menyatakan Nabi dan muslim sebagai pihak yg teraniaya anda singkirkan begitu saja demi memuaskan nafsu anda !

  Gw:
  lahhh..contohnya kan lo sendiri yg bawa.
  Padahal semua juga tau kalo Belanda/VOC = pengacau keamanan, mirip2 tindakan RAMPOK...ehhh, Muhammad & kawanannya sama jg.
  pejuang kemerdekaan berjuang mengenyahkan pengacau...ehhh kaum Quraish sama juga.

  Tulisan saya di sini KONFIRM menyatakan selama DI MEKKAH yg buat gara2 -> Muhammad; sangsi adat diberikan pada suku bukan pada muhammad [muslim dan non muslim] dan ketika sangsi berlangsung ia jg tidak diserang Quraish; s/d wafatnya abutalib yg matinya tetep kafir muhammad tidak diserang, tidak juga di usir dari mekkah..SELAMA 13 tahun di mekkah, emang tidak ada PENYIKSAAN APAPUN terhadap muhammad

  Bahkan hingga di medinahpun Muhammad tidak diganggu:
  THE first six months of Mahomet's residence at Medina were undisturbed either by alarms from without, or by hostile counsels at home. No vindictive measures were planned by the citizens of Mecca. [Muir hal.63] sejak bulan ke-7 mereka mulai merampoki caravan..lagi2 muhammad bikin ulah!

  [muir menulis berdasarkan tarikh, sirah dan Hadis!]

  Jelas dan terang benderang bhw Tindakan Muhammad dan kawananannya adalah pengacauan KEAMANAN dan perampokan! Cuma urusan biaya hidup dan pake alasan yg ngga mo nyembah Allah & ngakuin nabi wajib di perangi.

  Ajaran yg Sadis!

  ReplyDelete
 96. Binatang:
  [tanggapan ttg kesamaan pesan ttg ulasan AQ 9;29 antra gw(kafir) dan Muslim yg nulis]
  Bukan salah yg nulis gitu pak ! tapi salah yg bikin ulasan dari bahan2 tulisan tsb (dalam hal ini contohnya adalah anda)

  Gw:
  Yah oon, ISI dari situs tsb..Itu TERJEMAHAN INDONESIA dari TAFSIR IBNU KATHIR..isinya ternyata SAMA! penjelasan ASAL USUL JIZYA !
  This Ayah means, `this will be your compensation for the closed markets that you feared would result.' Therefore, Allah compensated them for the losses they incurred because they severed ties with idolators, by the Jizyah they earned from the People of the Book.'' Similar statements were reported from Ibn `Abbas, Mujahid, `Ikrimah, Sa`id bin Jubayr, Qatadah and Ad-Dahhak and others.[Ibn kathir 9:28-29]

  Ajaran yg sadis!


  Binatang:
  [tanggapan copasan si binatang sendiri ttg PIAGAM MEDINAH dan alasan penyerangan yahudi yg ternyata ngga nyambung karena 3 suku tidak tercantum dalam PIAGAM]
  Memang tiga suku Yahudi itu semula menolak menandatangani perjanjian tsb, tapi tidak lama kemudian mereka membuat perjanjian yg serupa dengan Nabi.
  Dengan begitu apa yg dilakukan oleh ketiga suku tsb merupakan pengkhianatan pada perjanjian damai yg dibuat bersama.

  Gw:
  Pembual!
  AYO kasih BUKTI ada PIAGAM LANJUTAN dan PENANDATANGANAN!
  no bukti = HOAX

  ..alias ONANI


  Binatang:
  alasan PERAMPOKAN + Polemik dengan Yahudi ref: husain haikal yatrib 1 & 3

  Gw:
  Mudah sekali membantahnya...
  1. TIDAK ADA cataan dan FAKTA SEJARAH stlh muhammad hijrah ke medinah, bhw ada PENYERANGAN QURAISH kepada MUHAMMAD di sebelum perampokan KARAVAN! Fakta yg ada justru terjadi berkali2 PERAMPOKAN oleh MUHAMMAD dan kawanannya

  yg ke-1 bln ke-7/9 stlh Hijrah, dipmpin Hamzah
  ke-2 bulan ke-9, dipimpin Ubaydah.
  ke-3 bln ke 10, pimpinan sa'd
  ke-4 bln ke 12, dipimpin Muhammad.
  ke-5, bulan ke13, dipimpin Muhammad.
  ke-6, bulan ke15/16, dipimpin Abu salamah
  ke-7, di thn ke-2 H, dipimpin abdulah bin jash
  ke-8,thn ke-3 H, dipimpin Zaid ibn haritha
  ke-9, thn ke-5, dipimpin zaid ibn haritha


  2. tulisan link itu di paragraph ke-1 s/d ke-3, mendukung pendapat MUIR yang ini:
  THE first six months of Mahomet's residence at Medina were undisturbed either by alarms from without, or by hostile counsels at home. No vindictive measures were planned by the citizens of Mecca. [Muir hal.63] sejak bulan ke-7 mereka mulai merampoki caravan..lagi2 muhammad bikin ulah!

  malah Kurz b. Jabiral-Fihri yg terjadi di th ke-6...IA itu..sama sekali BUKAN YAHUDI!
  Ngga nyambung banget sama tulisanmu ttg polemik dengan YAHUDI!

  s/d 10 paragraph sesuai dengan TULISAN gw dan juga muir bahwa tujuan MUSLIM emang memerangi QURAISH tanpa dasar apapun kecuali mereka menoloak allahnya muhammad!

  Sisanya ternyata BUKAN FAKTA namun pendapat PRIBADI husein haikal sendiri dgn kata, "menurut hemat saya", "Inilah yang menurut penafsiran saya"..dst BERTENTANGAN dengan FAKTA DASAR selama 6 BULAN di MEDINAH secara FAKTA tidak ada GANGGUAN APAPUN dari QURAISH!

  bener2 ajaran sadis!

  ReplyDelete
 97. Binatang;
  Standart apa yg anda pelajari dari agama anda hingga tindakan boikot yg menyengsarakan hidup orang banyak, percobaan pembunuhan, pembunuhan itu sendiri, pengkhianatan terhadap perjanjian damai dalam suatu negara, persekongkolan untuk memusuhi orang lain, fitnah untuk memunculkan suasana permusuhan di masyarakat, kecurangan dll anda anggap sebagai perbuatan yg baik2 saja dan tidak boleh dihukum ??
  Seperti itukah Buddha mengajari anda ??
  Atau anda yg sering ngorok ketiduran kalo sedang diajari nilai2 agama Buddha dan kemasyarakatan ??

  Kalo orang Yahudi aja bisa bicara jujur tentang sejarah leluhur mereka di Arab,
  Kenapa anda kok ingin tampil beda dengan membela orang2 Yahudi (dan Musyrik) yg jelas2 bersalah tsb

  gw:
  hahahahaha...kesadisan ajaranmu terpapar ahli sejarah mu sendiri..dari mulai PENGHINAAN suku, adat istiadat, nenek moyang dan agama..itupun muhammadmu sama sekali tidak diperangi..malah berulang2 dan berulang2 melakukan tindakan itu dan menyusun angkatan perang untuk memerangi..didahului tindakan PERAMPOKAN..padahal hingga perampokan terjadi terhadap karavan quraish..sama sekali quraish tidak menyerang!
  Hanya ajaran sadis yang mampu melakukan ini..dan ini ditiru oman abdurahman...nah jika anda JIJIK tindakan OMAN abdurahman..maka JIJIK jugalah dengan PENGAJARNYA!


  Binatang:
  [tentang TUDUHAN potong data pd gw]
  Saya gak bilang anda memotong hadist dan sumber2 itu,
  Tapi anda menyembunyikan data dalam sirah2 nabi bahwa mubahalah tidak jadi terlaksana meskipun calon peserta sudah berkumpul di lokasi yg ditentukan dan siap untuk bermubahalah.
  Mubahalah itu bukan acara kumpul2nya Pak, tapi ikrar dan sumpah kepada Tuhan antara dua pihak agar Tuhan menjatuhkan kutuk pada pihak yg berdusta, itu yg namanya MUBAHALAH
  Sumpah suci itu tidak jadi diikrarkan karena ketakutan pihak Kristen Najran !
  Dan itu yg tidak anda tampilkan ! tapi anda sudah membuat kesimpulan sesat, Nabi dan keluarganya meninggal karena kuwalat dengan mubahalah !
  Mubahalah dari hongkong ??
  Itu namanya memotong untuk menyembunyikan data !
  Itu disebut FITNAH !!

  Gw:
  emang cocok lo gw sebut binatang..lo bilang gini, "Anda memotong2 data Pak !"
  lah...udah gw kasih linknya..terang benderang lo bisa CROSS-CHECK sendiri..TIDAK ADA yg GW POTONG dan TIDAK ADA Gw sembunyikan!
  Menjadi muslim hasilnya koq cuma bisa muter2 MEMBUAL, BERDUSTA dan BERTAQIYA

  menjijikan.


  Binatang:
  Dan lucunya lagi, anda bahkan tidak tahu bahwa SYAHID itu adalah kematian yg diidam-idamkan oleh setiap Muslim sebagai kematian yg paling baik !
  Jadi kalo ada Nabi atau keluarga Nabi terbunuh dijalan Allah sebagai seorang SYUHADA, itu justru merupakan anugerah terindah dari Tuhan bagi mereka, bukan merupakan kejelekan yg timbul dari suatu kutuk !!
  Padahal yg anda maksudkan kebinasaan dari Muhabalah disini adalah semacam kehinaan bukan ??

  Gw:
  yup nabimu wafat karena keracunan, anak, calon cucu, mantu, cucu..semuanya wafat tidak wajar
  Muhabalah ini 100% dimenangkan oleh orang kresten...nabi mu terbukti palsu.

  ReplyDelete
 98. Binatang;
  Saya tidak bilang Nabi asal ngomong, faktanya Nabi memang merasakan sakit yg sangat dan yg ada dalam pikiran beliau sakit itu sama sakitnya dengan sakit yg dirasakan ketika memakan makanan beracun di perkampungan Yahudi Khaibar.
  Nabi mungkin bisa mengira sakit beliau disebabkan racun yg telah lalu, tapi perkataan beliau itu dalam kapasitas sebagai manusia biasa yg tidak tahu penyebab pasti dari rasa sakitnya.
  Sebab2 ajal itu Allah yg menetukan, bisa jadi Allah memberikan sebab lain, bukan racun, tapi rasa sakitnya serupa dengan sakit yg pernah Nabi rasakan ketika mengkonsumsi makanan beracun di Khaibar.
  Hanya Allah yg Maha Tahu.

  gw:
  wahhh..JIBRIL ada tuh nemani nabimu selama ia sakit dan jg ikut berdoa..ehhh, kamu malah bilang kalo ucapan nabimu sendiri "cuma sangkaan beliau pribadi"..Padahal faktanya surat2 aq menurut pengakuan nabimu adalah via jibril juga..xixixi
  so, kalo kamu tolak perkataan nabi mu sendiri [Jibril ada disitu dan ia bisa ngomong itu bukan racun, tapi tidak dilakukan di Sunan Abu Dawud 034.4499; Bukhari 5.59.713; Tabari, Volume 8, halaman 124]
  ini sih..sama aja kamu bilang nabimu PEMBUAL.
  kesian amat, sih..


  Binatang:
  1/5 itu masih dibagi2 untuk rasul dan keluarganya, yatim, orang miskin, ibnu sabil Pak !
  Coba anda kasih tunjuk pada saya, Nabi pernah telah hidup dalam standart mewah atau setidaknya lebih dari kesederhanaan ???
  Satu aja deh, bisa gak ???

  Gw:
  ngaku2 jadi muslim aja..koq ternyata oon!
  Ibn KATHIR bilang di AQ 8:41 yg dimaksud dgn bagian keluarga yatim, orang miskin..ya ZAKAT!
  In the Two Sahihs, `Abdullah bin `Abbas said, Muhammad: "[..], giving Zakah and honestly surrendering one-fifth of the war spoils."
  Ibn kathir itu jauh lebih berbobot daripada lo!

  Bukti nabi hidup dalam standar mewah:
  mudah...Ia yg berpenghasilan dari perampasan, perampokan namun di tuduh "MISKIN" beristri >30..Tidak tertulis semua tinggal di rumah yg sama..jadi satu kaya kandang ayam ato 1 rumah dengan > 30 kamar :)
  Mereka tercatat punya tempat tinggal [tentunya ada isi perabotan] juga budak2!, Sehingga tercatat jg di hadis budak2 dimiliki MUHAMMAD dan juga para ISTRInya
  contoh yg sederhana adalah seberapa banyak biaya MAKAN/hari utk > 60 orang? [ini baru istri 1 + budak 1, belum lagi yg punya budak >2] dan pakaian2 mereka? belum perhiasan, dll

  Binatang:
  Anda tidak merasa telah membuat fitnah ?? ….. tidak terasa karena itu sudah menjadi bagian dari watak anda !

  Gw:
  hoiii...darimana biaya makan >60 orang [istri+budak]/hari,makan, tempat tinggal, perabot dll?
  mikir dikit jangan banyak2 deh...kasian gw kalo..kamunya nga sanggup.

  Binatang:
  Harta Fai itu masih dibagi2 untuk rasul dan keluarganya, yatim, orang miskin, ibnu sabil Pak !

  Gw:
  duhhh..coba deh baca TAFSIR IBN KATHIRnya, OON!
  [..]But Allah gives power to His Messengers over whomsoever He wills. And Allah is Able to do all things. Therefore, this property, the booty collected from Bani An-Nadir, was especially given to Allah's Messenger . However, by Allah, neither did he take possession of it and leave you, nor did he favor himself with it to your exclusion. Allah's Messenger took the yearly expenses from it for himself and his family and left the rest in the Muslim Treasury.'

  Siapakah pemegang sisanya? menurut UMAR adalah KHALIFAh krn ia nyatakan spt ini:
  [..] When Abu Bakr died, I said: I am the successor of Allah's Messenger and the successor of Abu Bakr. So I managed it as long as Allah allowed me to manage it. [..]

  Kamu Liat bagian:
  dipotong utk YEARLY EXPENSE [for himself and his family]...itu maksudnya utk berapa PULUH ORANG??
  mikir!

  ReplyDelete
 99. Binatang:
  Itu propaganda syiah untuk membunuh karakter para khalifah selain Ali bin Abu Thalib
  Saya tidak percaya propaganda spt itu !

  Abu Bakar dan Umar bukan orang2 yg gila harta dan jabatan,
  Silahkan baca biografi mereka, adakah mereka silau dengan harta duniawi seperti kata anda ???

  Gw:
  ah itu bukan propaganda..ada Faktanya spt yg ditulis di situ koq lagian faktanya mereka juga jadi khalifah..dan sebelum itu..dengan menendang Fatima PULA hingga pendarahan, keguguran dan wafat..

  Ketika kaum Islam [ngga usah bicara yg non muslim di suku itu] kelaparan akibat sangsi ekonomi, Abu Bakar dan Umar tidak tercatat berpartisipasi membantu diam2 dengan resiko di musuhi, mereka yang tercatat membantu dalam catatan sejarahwan muslim adalah Hakim b. Hizam b. Huwaylid [Ibn al Jawzi, I, 197], Hisham b. Amr b. Rebi[Ibn Hisham, I, 251; Ibn al Athir, II, 88].
  Mengapa Mereka tidak ikut bersama Nabi dan mengapa tidak membantu Nabi dan pengikutnya dengan perbekalan makanan dikala susah?..Inilah juga yang kemudian menjadi pertanyaan abadi kaum Syi'ah yang tidak pernah dapat dijawab oleh kaum Sunni.

  Binatang:
  “sangkaan beliau pribadi” ???
  Kasihan anda ini….
  Rupanya anda bahkan lebih buodoh dari orang2 Arab Jahiliyah di jaman Nabi dulu yg masih mempunyai keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan tertinggi,

  Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah : "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(QS 31:25)

  Namun mereka mempersekutukan Allah dengan berhala2, karena bagi mereka berhala2 itu akan menjadi perantara bagi manusia kepada Allah yg tidak terjangkau oleh akal pikiran dan inderawi manusia,

  Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah : "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya"..(QS 39:3)

  Kelihatan Pak, metode pemaksaan pendapat anda menunjukkan siapa sebenarnya anda.
  Anda benar2 orang yg luar biasa………………. Gobloknya !
  He..he….

  Gw:
  wah kesian..koq jadi kalap gini sampe ngga bisa mikir
  saksinya dia ngomong itu mana?
  ada yg udah pernah nyoba bicara ama jibril selain muhammad?
  ngga ada tuh. jadi itu cuma bualan nabi mu doang.
  jelas sekali koq allahmu bersemayam di batu kotak itu..sehingga disembah di situ.

  ReplyDelete
 100. Binatang:
  [tanggapan bhw surat 90 turun di urutan ke 35 ternyata di bawah surat no 23 turun di urutan ke74 dan surat 33 di urutan 90 +nasihk mansyuk]

  Gak ada nasikh mansukh soal ayat2 yg membahas masalah perbudakan.
  Kalo benar pendapat anda bahwa ayat2 Madinah telah menghapus hukum2 dr ayat yg di Makkah, tentulah pada periode Madinah sudah tidak ada pembebasan budak lagi.
  Tapi ternyata tidak kan ??
  Pembebasan budak tetap berjalan baik itu di Makkah maupun di Madinah !

  Jadi argument anda tidak beralasan dan tentu saja harus ditendang jauh2 !!

  Gw:
  makanya kalo masih bodo..banyak baca deh..
  baca hadis2, sirat, tarikhmu sendiri, ternyata:
  Di mekah sekalipun, orang2 Quraish kafir dah biasa membebaskan budak dengan cara di beli, tukar dan bebas kalo berjasa [Wahshi ibn harb]..nah muhammad mengajarkan juga sama

  1. lebih baik kasih pada keluarga daripada dibebaskan [bukhari 3:47:765],
  2. 'Imran b. Husain reported that a person who had no other property emancipated six slaves of his at the time of his death. Allah's Messenger (may peace be upon him) called for them and divided them into three sections, cast lots amongst them, and set two free and kept four in slavery; and he (the Holy Prophet) spoke severely of him.[muslim 15:4112]
  3. The Prophet had their warriors killed, their offspring and woman taken as captives.[bukhari 5:59:512]
  4. Narrated Jabir bin 'Abdullah: A man amongst us declared that his slave would be freed after his death. The Prophet called for that slave and sold him. The slave died the same year.[bukhari 3:46:711]
  (orang mo bebas krn rejeki tuannya mati..masihh aja di halang2i]
  5.dll

  binatang:
  [tanggapan berkenaan dgn hadis 3:47:765 yang isinya daripada MEMBEBASKAN lebih baik dikasih ke keluarga sendiri]
  Mungkin maksud nabi adalah : bla..bla..bla

  gw:
  hahahahahahaha..koq malah berandai2...ajaranmu itu emang menghalalkan perbudakan..tuh baca 5 item di atas..xixixixi..kesian, deh..

  Binatang:
  Tuker dgn hadis (hr muslim)

  gw:
  o ya nih kelakukan nabimu ttg ayat 90 itu :)
  Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "Whoever frees a Muslim slave, Allah will save all the parts of his body from the (Hell) Fire as he has freed the body-parts of the slave."
  Said bin Marjana said that he narrated that Hadith to 'Ali bin Al-Husain and he freed his slave for whom 'Abdullah bin Ja'far had offered him ten thousand Dirhams or one-thousand Dinars. [bukhari 3:46:963]

  hahahahahahaha..

  Binatang:
  Itu berkaitan dengan bani Qauridzah, mereka menolak untuk menerima hukuman dari Nabi tetapi memilih orang yg mereka percayai untuk memutuskan hukuman bagi mereka, dan mereka memilih sekutu mereka Sa’ad bin Muadz.
  Namun Sa’ad bin Muadz malah menjatuhkan hukuman yg berat sesuai dengan hukum Yahudi sendiri, Turat :
  +
  P. Lama: Bilangan: 31 : 6-18

  gw:
  Ada salahnya bani qauridzah apa, sihh koq dizalimi sedemikian kejam? ngga ada tuh..ngga ada juga di piagam..nabimu itu cuma mo HARTA, WANITA dan BUDAK aja..lebih dari itu..ngga ada motifnya dan selalu pake alasan ngga mo masuk islam ya diperangi.

  ReplyDelete
 101. Binatang:
  [tanggapan: ttg bukhari 3.41.598]
  Itu tindakan yg tepat.
  Kalo orang yg gak punya apa2 selain budaknya dan memperdekakan budak itu ya kasihan kedua2nya dong.
  Budak itu adalah kelas social yg tidak punya apa2, jika di dimerdekakan sementara sang majikan tidak punya apa2 untuk diberikan padanya pasca pembebasan, lalu si budak bisa apa ??
  Apa dia siap jadi orang merdeka di tanah asing sementara dia tidak punya apa2 ??
  Apa mau jadi pengemis untuk bertahan hidup ?? Konyol itu !!
  Mending dia jadi budak orang yg lebih kaya, supaya dia bisa numpang makan dan tidur dan terpenuhi segala keperluannya hingga dia bisa dimerdekakan dalam keadaan yg lebih baik suatu hari nanti.

  Gw:
  hahahahahaha..kesian..tanggapanmu ini selain oon ditambah bener2 ngga nyambung!
  Nih baca versi lain ALASAN sebenernya:
  Narrated Jabir bin 'Abdullah: A man amongst us declared that his slave would be freed after his death. The Prophet called for that slave and sold him. The slave died the same year.[bukhari 3:46:711]

  nih lebih jelasnya lagi:
  Narrated Jabir: The Prophet came to know that one of his companions had given the promise of freeing his slave after his death, but as he had no other property than that slave, the Prophet sold that slave for 800 dirhams and sent the price to him. [Bukhari 9:89:296]
  (orang mo bebas krn rejeki tuannya mati..masihh aja di halang2i]

  Ajaran yg SESAT dan sadis!


  Binatang:
  [tanggapan; Urusan di Islam itu ya cuma kekerasan, perampasan harta, SEKS, perbudakan...itu aja sih.]
  Itu kan dalam kaca mata anda doang….
  Maklum yg dipakai kacamata kuda !
  plus fitnah dan sok tau bla..bla

  gw;
  tercatat jelas tuh di hadis dan quran:
  perangi..perangi: bunuh..bunuh; rampas..rampas; perbudak..perbudak; perempuan yg dijadikan budak: pake..pake..pake

  iihhh..ajaran ini bener2 mengerikan.

  ReplyDelete
 102. Binatang;
  [tanggapan Buddhisme tidak ada ajaran yg membolehkan perbudakan dgn sila ke 1 dan tidak boleh berdagang mahluk hidup]
  Dengan kata lain bisa dikatakan :
  “Kalo anda jadi orang Buddha, maka ketika berurusan dengan kehidupan bertata kemasyarakatan dan tata kenegaraan, anda harus munafik dulu dari agama Buddha anda, itu murni urusan duniawi bukan urusan agama, tapi kembalilah menjadi orang Buddha yg sholeh ketika anda mulai masuk ke halaman Vihara.”

  Ajaran Buddha itu lebih cocok untuk orang2 tua pensiunan yg nunggu mati
  Ajaran ini gak cocok buat orang2 yg masih produktif dlm urusan dunia karena percuma toh akhirnya mereka harus mengingkarinya juga kan ?

  gw;
  lagi2..ngga nyambung..kesian amat.


  Binatang:
  apa yg membuat anda berfikir saya tidak boleh menghina Buddha sedangkan anda boleh leluasa untuk menghina Allah dan RasulNya ??
  Padahal (saya kasih tahu anda nih) Allah lah yg telah menciptakan Buddha Gautama dan Buddha2 lainnya,
  Allah juga yg menciptakan anda, bukan diciptakan Buddha !
  dan menghina rasul Allah itu juga akan berakibat sangat fatal dalam hidup anda kelak

  Orang menghina Buddha (menurut ajaran Buddha) paling2 muter2 dalam siklus reinkarnasi (untungnya saya gak percaya sama reinkarnasi)
  Tapi orang yg menghina Allah dan rasulnya, hukumannya kekal abadi di neraka (neraka juga ada di ajaran Buddha kan pak ?)

  Jadi ati-ati aja pak !
  Waspadalah…waspadalah ….
  Saya sudah memperingatkan lho….

  Gw:
  Binatang, utk ajaran anda yg anda anut maka secara fakta:

  1. allah anda adalah bualan..hanya ciptaan dari nabi anda
  2.surganya jg bualan..nerakanya juga bualan + ngga konsisten ngomongnya [beberapa hadis bilang surga/neraka ada isinya setelah kiamat..ehhh, yg lain bilang dijaman nabi aja udah ada isinya..bener2 cuma bualan tok]

  Ini sih bukan penghinaan..tapi kenyataan.

  Kemudian,
  jika anda menghina sang Buddha Gautama mahluk suci yang derajatnya sangat jauh lebih mulia daripada sekedar allah bualan itu apalagi cuma sekedar dibandingkan dgn nabi anda yg penuh dengan pelanggaran sila [Membunuh/menyakiti/memperbudak, mengambil yg bukan haknya, seksual yg tidak patut, menyatakan yg tidak benar].

  ..ya gw mah masa bodo..krn itu masalah lo, bukan masalah gw..krn lo sendiri yg bakal metik akibatnya bukan gw...lagian toh udah gw ingetin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 103. WJ :
  lahhh..contohnya kan lo sendiri yg bawa.
  Padahal semua juga tau kalo Belanda/VOC = pengacau keamanan, mirip2 tindakan RAMPOK...ehhh, Muhammad & kawanannya sama jg.
  pejuang kemerdekaan berjuang mengenyahkan pengacau...ehhh kaum Quraish sama juga.

  Tulisan saya di sini KONFIRM menyatakan selama DI MEKKAH yg buat gara2 -> Muhammad; sangsi adat diberikan pada suku bukan pada muhammad [muslim dan non muslim] ……bla……….bla………..bla……….

  SAYA :
  Diatas sudah saya ulas semua tuduhan anda,
  Di Makkah :
  Musyrikin Makkah agamanya salah, ditunjukin yg benar malah gak terima, dakwah agama yg benar dihalang2i, pengikutnya diintimidasi, sebagian mendapat gangguan fisik, sebagian bahkan dibunuh, kemudian di boikot ekonomi dan social (orang lain dilarang memberi makan, menjual makanan, memberi bantuan apapun, menikahi, dll pada muslimin dan bani Hasyim) kecuali mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh, ketika muslimin berhijrah harta mereka dilarang untuk dibawa keluar Makkah, kirim team pembunuh ke rumah Nabi untuk dibunuh- gagal, Nabi bisa meloloskan diri, dikejar – gagal juga.

  Di Madinah :
  Musyrikin Makkah mengirim surat ancaman kepada tokoh musyrikin Madinah, disuruh membunuh /menyerahkan Nabi Muhammad SAW, memerangi muslimin Madinah atau megusir mereka keluar Madinah.
  Muslimin Madinah dilarang dan dihalang2i untuk ziarah ke kabah, bahkan diancam dibunuh seandainya tidak mendapat jaminan keamanan dari sekutu mereka.
  Menjalin kerjasama dengan Musyrikin, Munafikin dan Yahudi Madinah untuk terus memusuhi Muslimin

  Bagi anda itu bukan apa2 ??
  Bagi Allah itu perkara yg sangat besar, hingga turun ayat al Quran : “Sesungguhnya Fitnah (semua perbuatan kaum musyrik diatas) itu lebih kejam dari pembunuhan (membunuh satu orang di bulan Suci)”
  Otak anda terlalu kotor utuk mengerti , kebijaksanaan Buddha tidak cukup ampuh untuk mencuci kekotoran otak anda !
  Karena anda tidak mengakui keberadaan Tuhan maka nilai2 benar salah menjadi ambigu dalam pandangan anda !
  Anda menilai benar dan salah berdasarkan nafsu anda sendiri


  Analogi anda menyamakan Muslimin sebagai Belandanya jelas SALAH ALAMAT !!
  Makkah adalah kampung halaman muslimin dari golongan muhajirin, mereka terusir dari Makkah dan harta benda mereka tertahan disana, kalo mereka berjuang untuk bisa kembali ke kampung halaman lagi itu berarti mereka adalah pejuang sejati, bukan perampok !
  Kabah adalah tempat ziarah keagamaan orang2 Arab sebelum dan sesudah Islam , muslimin (baik muhajirin maupun non muhajirin) mempunyai hak yg sama untuk berziarah ke Kabah, ketika mereka menuntut hak untuk bebas berziarah, maka itu namanya bukan perampok !
  Perampoknya adalah mereka yg mengangkangi tanah Makkah dari saudara2 mereka yg terusir ke Madinah,
  Perampoknya adalah mereka yg menghalangi mereka berziarah, yaitu Musyrikin makkah.
  Muslimin bukan perampok, bahkan ketika mereka berhasil membebaskan kota Makkah, segala dendam dihapuskan, amnesty massal bagi penduduk kota Makkah,
  apakah seperti itu ciri dari perbuatan perampok ??
  bukankah yg lebih tepat sebagai perampok adalah orang2 yg dengan penuh dendam kebencian masih menuntut negeri tetangga untuk menyerahkan Nabi yg dalam suaka negeri itu, kalo tidak ingin negerinya diluluh lantakkan oleh militer mereka ??

  telah jelas, seabrek2 sirah, tarikh, sejarah baik yg dituliskan oleh muslim maupun non muslim menempatkan Nabi dan Muslimin sebagai kaum yg teraniaya, anda singkirkan karena tidak cocok dengan nafsu anda !
  kebencian anda sendiri yg melantik anda jadi juru bicara bagi orang2 yg telah menemukan janji kebenaran dari Tuhan mereka tentang siksa yg pedih, sebagai balasan dari keingkaran dan perbuatan2 bejat mereka,
  anda hanya meneruskan kebencian dari orang2 yg telah mati, kalah dan dihinakan di dunia dan akherat !
  anda ingin mengikuti jejak mereka ??
  Jangan2 anda reinkarnasi dari salah satu mereka ya ???

  ReplyDelete
 104. WJ :
  Yah oon, ISI dari situs tsb..Itu TERJEMAHAN INDONESIA dari TAFSIR IBNU KATHIR..isinya ternyata SAMA! penjelasan ASAL USUL JIZYA !
  This Ayah means, `this will be your compensation for the closed markets that you feared would result.' Therefore, Allah compensated them for the losses they incurred because they severed ties with idolators, by the Jizyah they earned from the People of the Book.'' Similar statements were reported from Ibn `Abbas, Mujahid, `Ikrimah, Sa`id bin Jubayr, Qatadah and Ad-Dahhak and others.[Ibn kathir 9:28-29]

  Ajaran yg sadis!


  SAYA :
  Terserah anda dengan ketidak tahuan anda mau bilang apa !
  Yg pasti praktek Jizyah tidak seperti yg anda tuduhkan bahwa itu merupakan bentuk penjajahan ekonomi pada non muslim, karena itu merupakan bentuk simbiosis mutualisma, dimana negeri2 pembayar jizyah mendapat kompensasi sama2 menguntungkan, setidaknya :

  1) jaminan perlindungan bagi keamanan negerinya jika mendapat serbuan bangsa lain dan mereka sendiri tidak perlu bertempur karena pasukan Muslim yg akan bertempur untuk negeri mereka, kecuali jika mereka ingin bertempur untuk bela negara, maka mereka dibebaskan dari pembayaran jizyah.
  2) Selain itu mereka mendapat kebebasan untuk beribadah sesuai agama masing2, dan menjalankan pemerintahan sendiri.

  BTW, tafsir yg anda sebutkan diatas setidaknya ikut menjawab tuduhan anda bahwa muslimin bukan perampoknya, tetapi golongan anda lah (musyrikin) yg jadi real perampoknya, karena terbukti Muslimin sangat dirugikan dengan kehilangan keuntungan2 meraka sebagai akibat pemutusan hubungan dengan penyembahan berhala.
  Kalo Allah kemudian menggantinya, itu wajar, karena Allah lah sumber dari segala penghidupan dan pemberi rejeki.
  Dan bisa dimengerti, ketika muslimin yg sebelumnya hanya sekelompok individu tak terorganisir tiba2 menjadi sebuah negara besar yg menjadi imbangan dua negara super power saat itu, maka pemasukan pajak ke kas negara sebagai sumber pendanaan negara adalah sesuatu yg pasti terjadi.
  Itu wajar dalam system ketata negaraan negara manapun.
  Bahkan Majapahit sbg kerajaan Hindu-Buddha yg diagung2kan oleh orang2 Hindu dan Buddha Indonesia juga tidak bisa melepaskan diri dari system perpajakan yg ditarik atas warga negaranya dan upeti bagi negara2 taklukannya.

  Hal itu malah menunjukkan kebenaran janji2 Allah dlm Al Quran untuk memenangkan Islam, dari sekelompok orang yg tertindas menjadi suatu negara yg besar

  “Dialah yang telah mengutus RasulNya petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.”(QS 9:33)

  Karena anda dari golongan musyrikin, jelas anda tidak menyukainya.
  Hingga saat ini Al Quran telah membuktikan kebenarannya, termasuk yg terjadi pada diri anda ini !

  ReplyDelete
 105. WJ :
  Pembual!
  AYO kasih BUKTI ada PIAGAM LANJUTAN dan PENANDATANGANAN!
  no bukti = HOAX

  ..alias ONANI


  SAYA :

  Bukan Hoax, anda lihat sendiri di hadist Bukhari (saya gak punya hadist Bukhari digital), saya hanya punya versi buku tebal di rumah.
  Mungkin anda punya, tolong cari di bagian perang
  Tentang orang2 yahudi suku2 tsb.
  Didalamnya disebutkan bahwa suku2 tersebut telah melangar perjanjian mereka dengan Nabi, karena itu diambil tindakan terhadap mereka !

  Apa artinya ?
  Artinya, orang2 jaman tsb mengetahui dengan pasti bahwa Nabi telah mengikat perjanjian dengan ketiga suku Yahudi tsb, kalopun dlm piagam Madinah ketiga suku tidak tercantum, bisa disimpulkan bahwa ada perjanjian susulan dengan tiga suku tsb diluar piagam Madinah, sehingga ketika mereka berulah, semua orang2 dijaman itu bisa bilang, “ketiga suku Yahudi itu melanggar perjanjian damai mereka dengan Nabi !”

  Para perawi Hadist tentu tidak akan mengatakan ketiga suku Yahudi itu telah melanggar perjanjian mereka dengan Nabi, jika sekiranya perjanjian yg dimaksud antara mereka tidak pernah ada !

  Kalo anda sekarang mempermasalahkan bukti tertulis dari perjanjian susulan tsb, mungkin anda boleh meragukannya, karena anda berada di jaman yg sangat jauh dari peristiwa tsb.
  Namun laporan para sahabat nabi (spt terekam dalam Hadist) amat sangat bisa dipercaya dan bisa dijadikan dalil tentang adanya perjanjian susulan, karena mereka ada disana menyertai Nabi didalam segala peristiwa , dan bagi mereka perjanjian itu seakan2 baru kemarin diteken oleh ketiga suku tsb, dan sekarang dilanggar oleh mereka !

  BTW
  Yg lucu lagi dari anda , pengakuan dari seorang pakar Yahudi Dr. Israel Wilfinson dalam karya nya Tarikh'l-Yahudi fi Bilad'l-'Arab, tentang sejarah orang2 Yahudi di tanah Arab, anda SKIP begitu saja tanpa penjelasan, seolah tidak ada gunanya sama sekali !!
  Luar biasa !!

  Bagi orang yg masih waras otaknya, pengakuan dari seorang sejarahwan yahudi dalam suatu karya intelektualnya tentang sejarah masa lalu moyangnya adalah jauh lebih bisa dipercaya daripada tuduhan2 yg dilontarkan oleh seorang Buddha yg gak ngerti (kecuali hanya sok ngerti) tentang apa itu agama2 rumpun Ibrahim dan tidak punya qualifikasi apa2 dalam hal kesejarahan !!

  Benar2 luar biasa !!

  ReplyDelete
 106. WJ :
  Mudah sekali membantahnya...
  1. TIDAK ADA cataan dan FAKTA SEJARAH stlh muhammad hijrah ke medinah, bhw ada PENYERANGAN QURAISH kepada MUHAMMAD di sebelum perampokan KARAVAN! Fakta yg ada justru terjadi berkali2 PERAMPOKAN oleh MUHAMMAD dan kawanannya


  SAYA :

  Kalimat anda : “Tidak ada catatan dan fakta sejarah” tidak sepenuhnya benar !
  Ada tulisan2 lain yg anda tidak ketahui, atau anda ingkari ! itulah Faktanya !

  Anda telah mengingkari tentang Surat ancaman tokoh Musyrikin Makkah ke pada tokoh musyrikin Madinah.
  Anda mungkin juga akan mengingkari apa yg telah diterangkan dalam Al Quran tetang perihal yg anda permasalahkan !
  Padahal informasi Al Quran harusnya anda tempatkan sebagai referensi pertama, karena Al Quran lah yg mengawal seluruh kejadian tsb, detik demi detik, dan merespon setiap masalah pada saat itu juga.
  Mungkin juga banyak hadist tentang itu yg tidak anda ketahui.

  Terlepas dari semua itu, setiap karya sejarah disusun dari kepingan2 informasi yg tersisa, dan perekatnya adalah analisa & opini pribadi dari sang penulis sejarah itu sendiri atau bahkan meminjam dari penulis terdahulu yg pernah ada
  Tidak ada kisah sejarah yg utuh tanpa di rekontruksi dari berbagai kepingan2 yg tersisa.

  Keunggulan penulis Muslim dalam menuliskan sejarahnya sendiri adalah kepingan2 yg tersedia cukup banyak di dalam intern mereka sendiri (meskipun tidak semuanya bisa dipercaya kebenarannya) dan analisa & opini pribadi yg mereka buat selalu diselaraskan dengan keterangan Al Quran sbg referensi utama mereka.
  Itu yg tidak dimiliki oleh penulis2 non muslim, terutama yg tujuan penulisannya hanya untuk menjatuhkan Islam,
  Pertama : data kepingan sejarah yg mereka gunakan terbatas, dipilih2 yg kira2 akan mendukung opini menyesatkan meraka saja !
  Kedua : mereka tidak menggunakan Al Quran sebagai referensi dan rambu2 utama dalam membentuk analisa & opini mereka

  ReplyDelete
 107. WJ :
  yg ke-1 bln ke-7/9 stlh Hijrah, dipmpin Hamzah
  ke-2 bulan ke-9, dipimpin Ubaydah.
  ke-3 bln ke 10, pimpinan sa'd
  ke-4 bln ke 12, dipimpin Muhammad.
  ke-5, bulan ke13, dipimpin Muhammad.
  ke-6, bulan ke15/16, dipimpin Abu salamah
  ke-7, di thn ke-2 H, dipimpin abdulah bin jash
  ke-8,thn ke-3 H, dipimpin Zaid ibn haritha
  ke-9, thn ke-5, dipimpin zaid ibn haritha


  SAYA :
  Memang tidak ada penyerangan secara fisik dari pihak Quraish pada periode itu, tetapi ada manuver2 yg ditunjukkan oleh Quraish yg mengakibatkan muslimin merasa sudah saatnya melakukan tindakan2 untuk mengamankan diri sendiri.
  Setidaknya manuver2 mereka antara lain :
  - mengirim surat ancaman mengerikan yg ditujukan kepada Abdullah bin Ubay (anda mengingkari keberadaan surat ini)
  - Quraish menghalang2i Muslimin untuk berthawaf ke Kabah, hingga ancaman akan membunuh siapa yg nekat melanggarnya.
  Setidaknya itu terekam dengan kisah Sa’ad bin Muadz ketika berziarah ke kabah di Makkah, sebelumnya dia telah meminta perlindungan keamanan pada sekutunya Umayyah bin Khalaf.
  Pada saat bertemu Abu Jahal, di mengancam Sa’ad, kalo sekiranya dia tidak mendapat jaminan keselamatan dari Umayyah, dia tidak akan membiarkan Sa’ad pulang ke rumah dengan selamat !
  Saat itu Sa’ad membalas berkata : “Saya bersumah demi Allah, jika anda melarang saya berthawaf, anda akan saya larang melakukan sesuatu yg lebih besar artinya bagi anda, yaitu anda tidak akan dibiarkan melewati Madinah oleh penduduk dalam perjalanan anda !”

  Apa yg bisa dipikirkan orang2 seperti Sa’ad tentu telah bisa dipikirkan Nabi juga sebagai seorang pemimpin yg punya visi kedepan,
  Muslimin tidak menghendaki perang, mereka hanya menghendaki permusuhan kepada mereka dihentikan, dan diberi kebebasan untuk berziarah ke Kabah di Makkah. Dan kebebasan untuk berdakwah.
  Agar keinginan simpatik ini mendapat perhatian dari kaum Musyrikin Makkah, maka Muslimin harus punya bargaining power yg tinggi terhadap mereka, yaitu orang2 musyrik itu harus sadar bahwa jalur nadi perekonomian mereka berada di wilayah kekuasaan kaum Muslimin.
  Kalo mereka bersikeras memusuhi Madinah, muslim bisa menutup sama sekali akses atas jalur2 perdagangan mereka yg melalui kota itu, yg membawa akibat fatal hancurnya ekonomi penduduk Makkah.
  Untuk tujuan inilah sariyah2 dan Ghazwah2 diatas dilakukan !

  Namun kebencian menghalangi mereka untuk mendengar pesan perdamaian muslimin ini, mereka lebih suka menggunakan cara kekerasan ! Menyusun kekuatan militer untuk langsung menghancurkan Madinah !
  dan celakanya : KALAH TELAK !!
  nasi telah menjadi bubur ! Rasain lu ya berani melawan Tuhan !!

  lagipula pendapat Husain Haikal masuk akal,
  team2 pasukan yg dikirim Nabi hanya berjumlah kecil yg tidak sebanding dengan pengawal bersenjata kafilah dagang Quraish yg berkali2 lipat dari kekuatan pasukan muslim !
  apa anda selalu mengira setiap pasukan Muslim mempunyai kualitas tempur individual bak jagoan pedang Miyamoto Musashi, sehingga Nabi mempercayakan segelintir orang untuk merampok rombongan caravan dagang yg dikawal puluhan hingga ratusan prajurit tempur ??????
  terima kasih kalo anda mau memandang orang2 Muslim sehebat itu !!

  dalam kacamata taktik perang, tujuan pasukan Nabi itu lebih mirip dengan pesan psikologis yg ingin disampaikan kepada Belanda atas serangan umum 11 maret di Jogja, bukan untuk tujuan merebut dan menguasai kota Jogja dari tangan Belanda, namun sekedar menunjukkan pada Belanda bahwa Tentara Indonesia masih eksis dan punya kekuatan yg siap membayangi mereka jika tetap macem2 dengan RI.
  Kalo pemerintah Belanda bisa berfikir sehat dari peristiwa itu sehingga mereka bersedia untuk berunding lagi dengan pemerintah RI, hingga diakuinya kedaulatan Indonesia oleh kerajaan Belanda, tidak demikian dengan orang2 Musyrik Makkah !
  Mereka justru Kalap, dan mempersiapkan perang habis2an dengan kaum Muslimin !
  Dan akhirnya : KALAH TELAK !!
  Dan lagi2 nasi telah menjadi bubur ! Rasain lu ya berani melawan Tuhan !!

  ReplyDelete
 108. WJ :
  2. tulisan link itu di paragraph ke-1 s/d ke-3, mendukung pendapat MUIR yang ini:
  THE first six months of Mahomet's residence at Medina were undisturbed either by alarms from without, or by hostile counsels at home. No vindictive measures were planned by the citizens of Mecca. [Muir hal.63] sejak bulan ke-7 mereka mulai merampoki caravan..lagi2 muhammad bikin ulah!


  SAYA :
  Telah diungkapkan diatas, bahwa Muir (maupun anda) menafikan bukti2 atas provokasi Musyrik Makkah kepada Muslim di Madinah !!
  Lalu membuat opini menyesatkan seolah2 Musyrikin Makkah tidak berbuat apa2, tiba2 dirampok begitu saja oleh Muslimin !!

  Kesalahan Muir (dan Anda) :
  1) tidak melengkapi bukti !
  2) analisa yg jelek !
  3) Opini yg menyesatkan !

  Dalam standart apapaun KEBERATAN ANDA TIDAK DITERIMA !!


  WJ :
  malah Kurz b. Jabiral-Fihri yg terjadi di th ke-6...IA itu..sama sekali BUKAN YAHUDI!
  Ngga nyambung banget sama tulisanmu ttg polemik dengan YAHUDI!


  SAYA :
  Kurz bin Jabir Al Fahriy memang bukan orang yahudi ! Siapa yg bilang dia Yahudi ?
  Dan itu bukan konflik yg memicu polemic dgn orang Yahudi !
  Dia dan gerombolannya adalah orang2 Musyrik Quraish yg mulai merampok dan menjarah padang2 penggembalaan Madinah, sehingga dikejar oleh pasukan Muslim dgn dikomandani Nabi sendiri !

  Siapa perampoknya ??? Musyrikin !!


  WJ :
  s/d 10 paragraph sesuai dengan TULISAN gw dan juga muir bahwa tujuan MUSLIM emang memerangi QURAISH tanpa dasar apapun kecuali mereka menoloak allahnya muhammad!


  SAYA :
  Seperti telah saya jelaskan kesalahan2 Muir dan anda diatas,
  KEBERATAN ANDA TELAH DITOLAK !!!


  WJ :
  Sisanya ternyata BUKAN FAKTA namun pendapat PRIBADI husein haikal sendiri dgn kata, "menurut hemat saya", "Inilah yang menurut penafsiran saya"..dst BERTENTANGAN dengan FAKTA DASAR selama 6 BULAN di MEDINAH secara FAKTA tidak ada GANGGUAN APAPUN dari QURAISH!

  bener2 ajaran sadis!

  SAYA :
  Anda dan Muir Menyembunyikan data !!
  KEBERATAN DITOLAK !!

  ReplyDelete
 109. WJ :
  hahahahaha...kesadisan ajaranmu terpapar ahli sejarah mu sendiri..dari mulai PENGHINAAN suku, adat istiadat, nenek moyang dan agama..itupun muhammadmu sama sekali tidak diperangi..malah berulang2 dan berulang2 melakukan tindakan itu dan menyusun angkatan perang untuk memerangi..didahului tindakan PERAMPOKAN..padahal hingga perampokan terjadi terhadap karavan quraish..sama sekali quraish tidak menyerang!
  Hanya ajaran sadis yang mampu melakukan ini..dan ini ditiru oman abdurahman...nah jika anda JIJIK tindakan OMAN abdurahman..maka JIJIK jugalah dengan PENGAJARNYA!


  SAYA :
  KEBERATAN ANDA TELAH DITOLAK !!
  Telah terjadi upaya ketidak jujuran anda dan pihak anda dalam menampilkan data2,
  Analisa yg salah dari data2 yg tidak dilengkapi
  Opini yg menyesatkan karena data tidak lengkap dan analisa yg salah bahkan curang !  WJ :
  emang cocok lo gw sebut binatang..lo bilang gini, "Anda memotong2 data Pak !"
  lah...udah gw kasih linknya..terang benderang lo bisa CROSS-CHECK sendiri..TIDAK ADA yg GW POTONG dan TIDAK ADA Gw sembunyikan!
  Menjadi muslim hasilnya koq cuma bisa muter2 MEMBUAL, BERDUSTA dan BERTAQIYA

  menjijikan.


  SAYA :
  Seabrek Sirah dan tarikh anda ingkari, bahwa Mubahalah tidak jadi terlaksana karena pihak Kristen najran MEMBATALKAN SECARA SEPIHAK di lokasi acara !

  KEBERATAN ANDA DITOLAK karena TIDAK ADA KEJUJURAN pada diri anda !!  WJ :
  yup nabimu wafat karena keracunan, anak, calon cucu, mantu, cucu..semuanya wafat tidak wajar
  Muhabalah ini 100% dimenangkan oleh orang kresten...nabi mu terbukti palsu.


  SAYA :
  Berhubungan dengan statement saya diatas,
  Yang ini juga TERMASUK 100% DITOLAK !!
  Karena ada ketidak jujuran di pihak anda dalam mengungkap data !

  Mubahalah tidak jadi dilakukan, karena itu Mubahalah tidak pernah terjadi antara Nabi dan orang2 Kristen
  Kegentaran dalam hati utusan2 Krsiten najran, menjadi tanda bahwa Muslim yg menang dalam peristiwa itu !
  Apalagi kemudian orang2 Kristen itu bersedia tunduk secara politik kepada kekuasaan Muslim dengan bentuk pembayaran Jizyah !
  Muslim menang dua kali !


  WJ :
  wahhh..JIBRIL ada tuh nemani nabimu selama ia sakit dan jg ikut berdoa..ehhh, kamu malah bilang kalo ucapan nabimu sendiri "cuma sangkaan beliau pribadi"..Padahal faktanya surat2 aq menurut pengakuan nabimu adalah via jibril juga..xixixi
  so, kalo kamu tolak perkataan nabi mu sendiri [Jibril ada disitu dan ia bisa ngomong itu bukan racun, tapi tidak dilakukan di Sunan Abu Dawud 034.4499; Bukhari 5.59.713; Tabari, Volume 8, halaman 124]
  ini sih..sama aja kamu bilang nabimu PEMBUAL.
  kesian amat, sih..


  SAYA :
  Peracunan adalah proyek yg gagal orang Yahudi !
  Diracun atau tidak, Nabi akan tetap meninggal ketika tugas risalahnya telah beliau tunaikan semuanya

  Apa gunanya Jibril bilang itu bukan racun, jika datangnya Jibril kesitu memang bersama malaikat pencabut nyawa untuk menjemput kepulangan Ruh Nabi Muhammad SAW ke hadirat Allah SWT ???
  Tuduhan anda sangat2 tidak masuk akal !

  ReplyDelete
 110. WJ :
  ngaku2 jadi muslim aja..koq ternyata oon!
  Ibn KATHIR bilang di AQ 8:41 yg dimaksud dgn bagian keluarga yatim, orang miskin..ya ZAKAT!
  In the Two Sahihs, `Abdullah bin `Abbas said, Muhammad: "[..], giving Zakah and honestly surrendering one-fifth of the war spoils."
  Ibn kathir itu jauh lebih berbobot daripada lo!

  SAYA :
  Lho kan bener, apanya yg salah ??
  Anda ini gak tahu tapi sok tahu
  Zakat memang ditarik dari Muslim untuk dibagi2kan kepada orang2 yg berhak menerimanya
  Dan 1/5 rampasan perang untuk nabi, keluarga nabi, orang2 miskin, yatim, dan ibnu sabil
  Apanya yg salah ?
  Anda tahu gak hadist Nabi : bahwa Nabi dan keluarganya diharamkan dari memakan harta zakat, tetapi dihalalkan dari sedekah dan hadiah yg ditujukan bagi mereka ??

  Gak tahu ya ?
  Makanya lihat di internet !! NDESO!!!

  WJ :

  Bukti nabi hidup dalam standar mewah:
  mudah...Ia yg berpenghasilan dari perampasan, perampokan namun di tuduh "MISKIN" beristri >30..Tidak tertulis semua tinggal di rumah yg sama..jadi satu kaya kandang ayam ato 1 rumah dengan > 30 kamar :)
  Mereka tercatat punya tempat tinggal [tentunya ada isi perabotan] juga budak2!, Sehingga tercatat jg di hadis budak2 dimiliki MUHAMMAD dan juga para ISTRInya
  contoh yg sederhana adalah seberapa banyak biaya MAKAN/hari utk > 60 orang? [ini baru istri 1 + budak 1, belum lagi yg punya budak >2] dan pakaian2 mereka? belum perhiasan, dll


  SAYA :
  Anda hanya ber asumsi !!

  Bagiamana jika saya ceritakan ini :

  Suatu hari pernah terjadi pertengkaran antara Nabi SAW dengan istri-istrinya r.a dalam hal nafkah. Istri-istri Rasulullah meminta tambahan nafkah dan kesenangan lainnya, tapi Nabi tidak memilikinya, padahal Beliau SAW selalu memberikan apa saja yang dimilikinya. Diriwayatkan dari Jabir r.a ia berkata “Suatu hari Abu Bakar r.a datang ke rumah Nabi SAW dan mendapati para sahabat sedang duduk di depan rumah Nabi. Tak seorang pun diizinkan masuk. Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bakar masuk. Kemudian datang Umar bin Khattab dan minta izin masuk. Rasulullah SAW mengizinkannya. Mereka mendapati Nabi SAW sedang duduk dan istri-istrinya di sekelilingnya. Rasulullah SAW diam membisu. Kemudian Umar berkata “Sungguh aku akan menceritakan sesuatu yang akan membuat Nabi tersenyum. Sungguh aku akan mengatakannya agar beliau tertawa, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang puteri si Zaid itu(istri Umar bin Khattab r.a sendiri) yang baru saja merengek minta nafkah kepadaku. Karena jengkel aku cekik saja lehernya”
  Nabi pun tersenyum hingga tampak gerahamnya dan berkata “Kau lihat sendiri mereka istri-istriku yang ada di sekelilingku juga minta tambahan nafkah kepadaku”. Kemudian Abu Bakar r.a berdiri dan berjalan kearah Aisyah lalu mencekiknya. Demikian juga Umar berdiri dan berjalan kearah Hafshah lalu mencekiknya. Keduanya mengatakan “Apakah kalian tega merengek meminta kepada Rasulullah SAW apa yang tidak beliau miliki”.
  Kemudian Rasulullah SAW menjauh dari istri-istrinya selama satu bulan atau dua puluh sembilan hari hingga turunlah ayat :

  “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, `Jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepada kalian mut`ah dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki kerelaan Allah dan RasulNya serta kesenangan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantara kalian pahala yang besar” (QS Al Ahzab ayat 28-29)


  bersambung, gak cukup ...........>

  ReplyDelete
 111. ...........sambungan dari atas :  Masih dari Jabir r.a ia berkata “Pertama-tama Rasulullah menyapa Aisyah r.a `Wahai Aisyah akan aku tunjukkan kepadamu satu hal, tapi aku tidak ingin engkau tergesa-gesa memutuskannya hingga engkau membicarakannya terlebih dahulu dengan orang tuamu`
  “Apa gerangan wahai Rasulullah?” Tanya Aisyah.
  Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat diatas. Dan Aisyah pun balik bertanya “Apakah dalam masalah ini aku harus membicarakannya terlebih dahulu kepada orangtuaku wahai Rasulullah? Aku pasti lebih memilih Allah,RasulNya dan kehidupan akhirat, dan aku memintamu agar tidak memberitahukan apa yang aku katakan ini kepada istri-istrimu yang lain”
  Rasulullah SAW berkata “Jika mereka bertanya maka aku akan mengatakannya. Karena Allah tidak mengutusku untuk membuat kesusahan dan mencari kesalahan, tetapi mengutusku sebagai pengajar yang memberikan kemudahan” (HR Muslim).  Untuk yg lainnya, anda kunjungi saja link ini :


  http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/sehari-di-kediaman-rasulullah


  anda lihat sendiri, apakah keadaan nabi Muhammad SAW seperti yg anda tuduhkan dan fitnahkan pada beliau itu ??
  dan apakah pribadi Nabi yg sesungguhnya itu memenuhi standart tuduhan2 keji anda pada beliau ?

  Saya ingin dengar apa pendapat anda setelah membaca link itu ??  WJ ::
  hoiii...darimana biaya makan >60 orang [istri+budak]/hari,makan, tempat tinggal, perabot dll?
  mikir dikit jangan banyak2 deh...kasian gw kalo..kamunya nga sanggup.

  SAYA :
  Baca link diatas :

  http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/sehari-di-kediaman-rasulullah

  apa tuduhan anda itu beralasan ?

  ReplyDelete
 112. WJ :
  duhhh..coba deh baca TAFSIR IBN KATHIRnya, OON!
  [..]But Allah gives power to His Messengers over whomsoever He wills. And Allah is Able to do all things. Therefore, this property, the booty collected from Bani An-Nadir, was especially given to Allah's Messenger . However, by Allah, neither did he take possession of it and leave you, nor did he favor himself with it to your exclusion. Allah's Messenger took the yearly expenses from it for himself and his family and left the rest in the Muslim Treasury.'


  SAYA :
  Bisakah anda pastikan yearly expense for himself and his family itu jumlahnya berapa ??
  Apakah berstandar secukupnya ? atau melebihi secukupnya dan cenderung mewah ???
  Terus konfirmasikan dgn hadist2 tentang keadaan rumah tangga Nabi !


  WJ :
  Siapakah pemegang sisanya? menurut UMAR adalah KHALIFAh krn ia nyatakan spt ini:
  [..] When Abu Bakr died, I said: I am the successor of Allah's Messenger and the successor of Abu Bakr. So I managed it as long as Allah allowed me to manage it. [..]

  Kamu Liat bagian:
  dipotong utk YEARLY EXPENSE [for himself and his family]...itu maksudnya utk berapa PULUH ORANG??
  mikir!

  SAYA :
  Idem komentar diatas !


  WJ :
  ah itu bukan propaganda..ada Faktanya spt yg ditulis di situ koq lagian faktanya mereka juga jadi khalifah..dan sebelum itu..dengan menendang Fatima PULA hingga pendarahan, keguguran dan wafat..


  SAYA :
  Memang tidak bisa dipungkiri ada ketegangan antara Fatimah - Ali dengan Abu Bakar soal kepemimpinan & harta warisan yg ditinggalkan Nabi
  Namun tidak seheboh itu sebelum ditambah2 aneka macam propaganda dari pendukung masing2 setelahnya dgn tujuan untuk menjatuhkan satu dan yg lainnya.
  Muslim yg berfikir jernih pasti tahu bagaimana kualitas keimanan tokoh2 yg dipersengketakan tsb, kalaupun ada saling tidak suka diantara mereka, kebaikan akhlak mereka pasti mencegah untuk tidak sampai berbuat seperti yg dipropagandakan golongan tertentu itu.

  Kalo anda percaya pada propaganda tsb, silahkan itu hak anda.
  Saya tidak pernah bisa percaya propaganda kasar seperti itu !!
  dan jangan coba2 menyuruh saya untuk percaya !

  Namun dari kasus ini menunjukkan tuduhan anda bahwa nabi dan keluarganya berada dalam kemewahan dalam hidup mereka menjadi TERBANTAHKAN dengan sangat meyakinkan !

  Kalau sebelumnya bagian dari hasil tahunan tanah2 pertanian yg menjadi milik Nabi sudah bisa membuat keluarga beliau hidup bergelimang kemewahan, mengapa mereka masih bersikeras menuntut Abu Bakar untuk menyerahkan pengelolaan tanah2 itu pada mereka, sedangkan Abu Bakar tetap memberikan bagian dari hasil tanah itu kepada keluarga Nabi sebagaimana dulu di jaman Nabi masih hidup ??

  Tuduhan anda bahwa Abu Bakar ingin menguasai tanah2 tsb juga tidak beralasan, karena tanah tsb menurut beliau hasilnya adalah untuk keperluan fakir muskin setelah dipotong bagian untuk penghidupan keluarga2 Nabi.
  Alasan beliau tidak memberikan tanah tsb kepada Putri Nabi adalah sabda Nabi sendiri yg beliau pegang teguh :

  “Kami para Nabi tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan menjadi sodaqoh.” (HR. Bukhari)

  Sbg tambahan, anda bisa baca disini soal pengaturan ekonomi negara Islam di jaman Nabi dan empat khalifah penerusnya :

  http://mumbasitoh.4t.com/custom4_2.html

  http://dhedhedhidhi.blogspot.com/2011/05/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam_03.html

  tolong link itu dibaca biar otak anda gak tumpul lagi !
  OK ?

  ReplyDelete
 113. WJ :
  Ketika kaum Islam [ngga usah bicara yg non muslim di suku itu] kelaparan akibat sangsi ekonomi, Abu Bakar dan Umar tidak tercatat berpartisipasi membantu diam2 dengan resiko di musuhi, mereka yang tercatat membantu dalam catatan sejarahwan muslim adalah Hakim b. Hizam b. Huwaylid [Ibn al Jawzi, I, 197], Hisham b. Amr b. Rebi[Ibn Hisham, I, 251; Ibn al Athir, II, 88].
  Mengapa Mereka tidak ikut bersama Nabi dan mengapa tidak membantu Nabi dan pengikutnya dengan perbekalan makanan dikala susah?..Inilah juga yang kemudian menjadi pertanyaan abadi kaum Syi'ah yang tidak pernah dapat dijawab oleh kaum Sunni.

  SAYA :
  Tidak ada keterangan apakah Abu Bakar dan Umar ada dalam golongan yg diboikot itu atau tidak
  Kalo menurut saya mereka ada dalam area pemboikotan
  Karena sebelum boikot terjadi Nabi menyuruh sebagian pengikutnya berHijrah ke Habasyah, sedangkan yg sanggup untuk bertahan diserukan untuk bergabung dgn beliau untuk bersama2 menghadapi pemboikotan itu.
  Jika mereka ada dalam golongan yg diboikot itu tentulah tidak perlu membantu diam2, tetapi setiap hari sudah bantu membantu secara terang2an.

  Setidaknya tidak perlu diragukan kerelaan para sahabat dalam mengorbankan harta dan jiwa mereka demi dakwah Islam  WJ :
  wah kesian..koq jadi kalap gini sampe ngga bisa mikir
  saksinya dia ngomong itu mana?
  ada yg udah pernah nyoba bicara ama jibril selain muhammad?
  ngga ada tuh. jadi itu cuma bualan nabi mu doang.
  jelas sekali koq allahmu bersemayam di batu kotak itu..sehingga disembah di situ.

  SAYA :
  Itu bukan bualan Nabi Pak, Tapi MURNI BUALAN ANDA SAJA !
  Buddha juga jelas bersemayam di dalam patung2 batu yg ada di setiap Vihara dan rumah2 orang kayak anda
  Kalo anda menolaknya, berarti anda juga sedang membual kan ??

  WJ :
  makanya kalo masih bodo..banyak baca deh..
  baca hadis2, sirat, tarikhmu sendiri, ternyata:
  Di mekah sekalipun, orang2 Quraish kafir dah biasa membebaskan budak dengan cara di beli, tukar dan bebas kalo berjasa [Wahshi ibn harb]..nah muhammad mengajarkan juga sama

  1. lebih baik kasih pada keluarga daripada dibebaskan [bukhari 3:47:765],
  2. 'Imran b. Husain reported that a person who had no other property emancipated six slaves of his at the time of his death. Allah's Messenger (may peace be upon him) called for them and divided them into three sections, cast lots amongst them, and set two free and kept four in slavery; and he (the Holy Prophet) spoke severely of him.[muslim 15:4112]
  3. The Prophet had their warriors killed, their offspring and woman taken as captives.[bukhari 5:59:512]
  4. Narrated Jabir bin 'Abdullah: A man amongst us declared that his slave would be freed after his death. The Prophet called for that slave and sold him. The slave died the same year.[bukhari 3:46:711]
  (orang mo bebas krn rejeki tuannya mati..masihh aja di halang2i]
  5.dll

  SAYA :
  Nah kan apa saya bilang ?
  Terbukti kata2 anda bahwa ada nasikh mansukh atas ayat2 budak terbukti hanya omong kosong dan fitnahan anda saja kan ??
  Terbukti bahwa diperiode makkah maupun Madinah pun pembebasan budak terus dilakukan !

  Ketahuan nih kalo anda tidak lebih dari tukang Fitnah yg goblok2 aja ! …ha…ha…

  Kalo anda bisa ngasih ribuan hadist yg menyatakan tawanan perang bisa dijadikan budak, silahkan saja kalo anda sanggup.
  Yg pasti kami tenang2 aja lah…… karena perbudakan seperti itu sudah menjadi kebiasaan umum di segala bangsa dijaman2 yg lalu !
  Udah baca ayat2 taurat yg saya post kemarin Pak ?? perbudakan seperti itu sudah ada dijaman Musa kan ??
  Apakah Tuhan melarang ?? No !!
  Apakah itu berarti Nabi mengajarkan perbudakan ?? NO !! itu tradisi jaman yg masih berlaku !
  Bahkan di jaman Buddha sendiri perbudakan seperti itu tetep ada !
  Apa upaya Buddha untuk menghapuskan ??? NOTHING ……TING ……TING
  Bahkan di Tibet perbudakan masuk dalam ritual kebuddhaan !

  So, kalo Islam mengajarkan untuk membebaskan Budak, kenapa anda tentang ??

  ReplyDelete
 114. WJ :
  o ya nih kelakukan nabimu ttg ayat 90 itu :)
  Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "Whoever frees a Muslim slave, Allah will save all the parts of his body from the (Hell) Fire as he has freed the body-parts of the slave."
  Said bin Marjana said that he narrated that Hadith to 'Ali bin Al-Husain and he freed his slave for whom 'Abdullah bin Ja'far had offered him ten thousand Dirhams or one-thousand Dinars. [bukhari 3:46:963]

  hahahahahahaha..


  SAYA :
  Tanya pak !
  Adanya budak dalam cerita2 Buddha, mereka berasal dari mana ya ??
  Tawanan perang, korban penculikan atau jual beli di pasar budak ???
  Atau gak ada perbudakan di jaman Buddha ???

  Pernah gak anda tahu sang Buddha membeli budak untuk dibebaskan ??  WJ :
  Ada salahnya bani qauridzah apa, sihh koq dizalimi sedemikian kejam? ngga ada tuh..ngga ada juga di piagam..nabimu itu cuma mo HARTA, WANITA dan BUDAK aja..lebih dari itu..ngga ada motifnya dan selalu pake alasan ngga mo masuk islam ya diperangi.


  SAYA :
  Jadi mereka gak salah ya pak ??
  Bersekutu dengan musuh yg mengepung kota madinah
  Dan memberi jalan pada musuh lewat perkampungan mereka untuk masuk kota dan mengadakan serangan langsung ke dalam ……. Ketika seluruh warga kota terkonsentrasikan untuk mempertahankan diri di pos pertahanan masing2 karena kota sedang dikepung rapat oleh musuh !
  Bukan suatu kesalahan ya pak ??

  Heran ! Standart apa yg anda pakai Pak ??
  Saya kuatir anda bisa2 jadi pengkhianat bangsa dengan menjadi agen rahasia dari musuh2 negara……………….karena bagi anda itu sama sekali bukan perbuatan dosa dan bukan kesalahan apapun !!

  Kalo saya jadi komandan perang, orang2 yg berkhianat seperti itu, langsung saya tembak mati gak perlu basa-nasi lagi !
  Karena dia sudah jadi pengkhianat dan penjahat perang sekaligus !

  Sejarahwan Yahudi Dr. Israel Wilfinson saja bia menilai perbuatan moyangnya di Madinah itu selain melanggar hukum Taurat dan juga dikatakannya sebagai : “memerangi diri sendiri” !!

  Anda kok enak aja pura2 bego bilang….. apa salahnya bani qauridzah sih ??
  Goblok banget sih !

  ReplyDelete
 115. WJ :
  hahahahahaha..kesian..tanggapanmu ini selain oon ditambah bener2 ngga nyambung!
  Nih baca versi lain ALASAN sebenernya:
  Narrated Jabir bin 'Abdullah: A man amongst us declared that his slave would be freed after his death. The Prophet called for that slave and sold him. The slave died the same year.[bukhari 3:46:711]

  nih lebih jelasnya lagi:
  Narrated Jabir: The Prophet came to know that one of his companions had given ….bla..bla….bla….  SAYA :
  Idem diatas !
  WJ :
  Binatang, utk ajaran anda yg anda anut maka secara fakta:

  1. allah anda adalah bualan..hanya ciptaan dari nabi anda  SAYA :
  Masalahnya anda gak percaya pada keberadaan Tuhan !
  Lebih baik anda bikin ruang khusus antara anda dan saya untuk berdebat soal ada tidaknya Tuhan !


  WJ :
  2.surganya jg bualan..nerakanya juga bualan + ngga konsisten ngomongnya [beberapa hadis bilang surga/neraka ada isinya setelah kiamat..ehhh, yg lain bilang dijaman nabi aja udah ada isinya..bener2 cuma bualan tok]

  Ini sih bukan penghinaan..tapi kenyataan.


  SAYA :
  Gak ada kontradiksi lah !
  Namanya Vision itu gak harus pararel dengan waktu yg sama kan ?
  Dia bisa melompati waktu kedepan ataupun kebelakang,
  yaitu dimana surga dan neraka telah terisi ketika vision itu dihadapkan oleh Tuhan

  apanya yg aneh ???


  WJ :
  Kemudian,
  jika anda menghina sang Buddha Gautama mahluk suci yang derajatnya sangat jauh lebih mulia daripada sekedar allah bualan itu apalagi cuma sekedar dibandingkan dgn nabi anda yg penuh dengan pelanggaran sila [Membunuh/menyakiti/memperbudak, mengambil yg bukan haknya, seksual yg tidak patut, menyatakan yg tidak benar].

  ..ya gw mah masa bodo..krn itu masalah lo, bukan masalah gw..krn lo sendiri yg bakal metik akibatnya bukan gw...lagian toh udah gw ingetin.


  SAYA :
  Kalau anda mengatakan Sang Buddha Gautama makhluk suci yg derajatnya sangat jauh lebih mulia daripada sekedar allah, itu artinya yg sedang menghina sang Buddha ke derajat yg serendah2nya itu adalah anda sendiri !! …………Bukan saya

  Buddha itu hanya ciptaan Allah, hidup dan matinya tergantung Allah.

  Saya juga masa bodo ajalah,…… wong itu juga terserah anda sendiri aja
  Saya gak ikut repot !!

  ReplyDelete
 116. Binatang:
  Di Makkah :
  Musyrikin Makkah agamanya salah, ditunjukin yg benar malah gak terima, dakwah agama yg benar dihalang2i, pengikutnya diintimidasi, sebagian mendapat gangguan fisik, sebagian bahkan dibunuh, kemudian di boikot ekonomi dan social (orang lain dilarang memberi makan, menjual makanan, memberi bantuan apapun, menikahi, dll pada muslimin dan bani Hasyim) kecuali mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh, ketika muslimin berhijrah harta mereka dilarang untuk dibawa keluar Makkah, kirim team pembunuh ke rumah Nabi untuk dibunuh- gagal, Nabi bisa meloloskan diri, dikejar – gagal juga.

  Gw:
  Di atas, udah gw kasi link tulisan berdasarkan AQ, hadis, tarikh dan sirat. Ternyata Muhammad selama di Mekkah tidak di apa2kan! Padahal, dari sejak awal ia yg berulang kali menghina/memaki adat/istiadat, nenekmoyang, sesembahan kaum Quraish. S/d Ia pergi sendiri ke Medina, sama sekali tak ada intimidasi kepadanya. Setiap waktu selama 13 tahunan lamanya, Muhammadlah yg selalu merecoki namun ia tidak diapa2kan. Sangsi Adat diberikan pada MUSLIM dan NON MUSLIM sukunya abu talib, jadi ini bicara adat bukan agama! Team pembunuh? hahaha..baca deh link itu..Konyol deh, masa sih utk "mengejar" beberapa orang, personil pengejarnya cuma 1 (satu) orang doang...hahaha

  Binatang:
  Di Madinah :
  Musyrikin Makkah mengirim surat ancaman kepada tokoh musyrikin Madinah, disuruh membunuh /menyerahkan Nabi Muhammad SAW, memerangi muslimin Madinah atau megusir mereka keluar Madinah.
  Muslimin Madinah dilarang dan dihalang2i untuk ziarah ke kabah, bahkan diancam dibunuh seandainya tidak mendapat jaminan keamanan dari sekutu mereka.
  Menjal